previous arrow
next arrow
Slider

OBUKA KORISNIKA JU CENTRA „ LJUBOVIĆ“

U JU Centru ,,Ljubović” pod pokrovoteljstvom UNICEFA za Crnu Goru  i uz tehničku podršku Digitalizuj.me , u periodu od  09. 09. do 11. 09. 2020. godine održana je obuka sa korisnicima ustanove. Obuka je održana u IT  laboratoriji, a cilj je  da se djeci, koja su korisnici smještaja ustanove, omogući sticanje znanja i onlajn vještina, koje će koristiti u digitalnom okruženju i koje će im olakšati proces učenja u vremenu kada su škole zatvorene.

 Osim što su djeca kroz proces obuke bila upoznata sa osnovnim programima (Word, Power point i dr. )  rada na računaru, korisnici su učili i o bezbjednom korišćenju interneta, posebno društvenih mreža, kako bi koristili sve prednosti koje ovaj način komunikacije i izvor informacija omogućava. Posebno je važno da se djeci ukaže na sve rizike od onlajn nasilja i da se upoznaju sa alatima za zaštitu ličnih podataka.

Zapažanja predavača i vaspitnog osoblja tokom trajanja obuke su da su korisnici cijelo vrijeme obuke bili aktivno uključeni i zainteresovani , te su proširili svoja znanja iz prezentovanih oblasti, što je naročito značajno, ako se uzme u obzir da većina naših korisnika ima problem sa održavanjem pažnje i fokusa i dr. Raduje i činjenica da su pokazali zainteresovanost da steknu i dodatne vještine i znanja, koja su izlazila iz okvira predviđenog.

IT LABORATORIJA U JU CENTRU ,,LJUBOVIĆ”

U JU Centru ,,Ljubović” uspostavljena je i opremljena IT laboratorija, čiji je cilj da se djeci, koja su korisnici smještaja ustanove, omogući sticanje znanja i onlajn vještina, koje će koristiti u digitalnom okruženju i koje će im olakšati proces učenja u vremenu kada su škole zatvorene.

Pored toga, IT labaratorija će omogućiti djeci i adolescentima koji borave u ustanovi da prođu obuke o bezbjednom korišćenju interneta, posebno društvenih mreža, kako bi koristili sve prednosti koje ovaj način komunikacije i izvor informacija omogućava. Posebno je važno da se djeci ukaže na sve rizike od onlajn nasilja i da se upoznaju sa alatima za zaštitu ličnih podataka.

IT Labaratorija će takođe služiti za jačanje kapaciteta profesionalaca u instituciji, koji će sticati nova znanja i tehnike u pružanju usluga i podrške djeci koja borave u ustanovi. U septembru ove godine biće organizovana prva obuka za stručnjake u ustanovi, na teme bezbjednosti na internetu i pružanja podrške djeci u oblasti sigurnosti na internetu i onlajn klađenja. Sve ovo će dovesti do podizanja kvaliteta usluge, koja se pruža djeci u ,,Ljuboviću”.

Pomenute aktivnosti dio su inicijative „Digitalna bezbjednost za svako dijete“ i realizuju se uz podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Telenora. Cilj inicijative je da podrži korištenje digitalnih tehnologija u nastavi, ojača kapaciteta profesionalaca u ovoj oblasti, kao i da podigne svijest djece i adolescenata o bezbjednosti na internetu u doba COVID-19 pandemije.

26.JUN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA

Povodom Međunarodog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nedozvoljenog korišćenja opojnih sredstava, koji se obilježava 26. juna, sa korisnicima je realizovan niz edukativnih radionica na temu ,,Zloupotreba i zavisnost od psihoaktivnih supstanci,,. Cilj radionica je utvrđivanje činjenice vezanih za psihoaktivne supstance, faza i simptoma zavisnosti, definisanje i shvatanje problema koji nastaju zbog zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, kako problema vezanih za pojednica koji je zavistan, tako i za cijelo društvo. Kako uspješna bitka protiv zavisnosti od psihoaktivnih supstanci uključuje i njihovo osnovno poznavanje i posljedice njihovog konzumiranja, korisnici su uz pomoć vaspitača, napravili tabelu sa najpoznatijim vrstama droga, njihovim uličnim nazivima, dejstvom, tjelesnim manifestacijama i ključnim posljedicama.

OBAVJEŠTENJE

Stručni tim ustanove JU Centar ,,Ljubović” je u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, Nacionalnog koordinirajućeg tijela za zarazne bolesti i Ministarstva rada i socijalnog staranja, u domenu svojih nadležnosti, pripremio odgovarajuće adekvatne mjere, kako bi se suzbilo novo širenje koronavirusa.

-U cilju očuvanja zdravlja zaposlenih i korisnika usluge smještaja, od 20. juna 2020. godine do daljnjeg, zabranjene su sve posjete ustanovi;

-Zabranjeni svi izlasci korisnika iz naše ustanove;

-Stopirani su prijem novih korisnika u ustanovu, osim u slučajevima hitne i neodložne intervencije, uz prethodno urađen test na virus Covid 19;

-U slučaju novih prijema ili povratka od kuće, ili bjekstva, korisnici će boraviti 15 dana u uslovima posebne izolacije;

-Apelujemo na sve zaposlene i korisnike usluge smještaja, da pomognu u očuvanju javnog zdravlja tako što će voditi računa o ličnoj higijeni i o prostoru u kojem se nalaze.

-Sve neophodne informacije o korisnicima, roditelji/staratelji, mogu zatražiti putem dežurnog telefona broj 069 358 288 od 7 do 19 h svakog dana.

Prva Nacionalna dječija SOS linija u Crnoj Gori

VIZUALI 2020 05 30 Nacionalna SOS linija FOTO 2 cVIZUALI 2020 05 30 Nacionalna SOS linija FOTO 1 c

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u decembru 2018.godine, u cilju pružanja podrške djeci i mladima Crne Gore da slobodno i anonimno govore o svojim problemima, strahovima i sumnjama uspostavilo uslugu Nacionalna SOS dječija linija. Nacionalna dječija SOS linija je licencirana, savjetodavna telefonska usluga, čiji su osnovni principi anonimnost, povjerljivost, besplatnost i dostupnost.
Pružalac ove usluge je JU Dječiji dom "Mladost" Bijela, koji je svoje višedecenijsko iskustvo u radu sa djecom i porodicama stavio u službu podrške djeci i mladima kroz savjetodavni rad u zaštiti od zlostavljanja i zanemarivanja kao i prevencije svih oblika nasilja. Djeci koja se obraćaju za pomoć zagarantovana je diskrecija.
Za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, u okviru kampanje #OstaniDoma, proširena je usluga Nacionalne linije i omogućeno je svakom djetetu u Crnoj Gori da dobije psihološku podršku i savjete u vezi s virusom Covid_19.
Nacionalna SOS dječija linija u Crnoj Gori dio je SOS dječijih linija koje je Evropska komisija uspostavila u većini zemalja EU i sve imaju isti broj: 116 - 111.
U cilju unapređenja ove usluge, novim Planom transformacije Dječjeg doma ”Mladost” Bijela 2020-2024 planirano je da besplatna savjetodavna telefonska linija bude na raspolaganju djeci Crne Gore tokom cijele godine.

Aktivnosti u Centru ,,Ljubović“ u vrijeme izolacije

Svjetska pandemija korone je u velikoj mjeri usporila cijelu planetu, onemogućivši mnoge ustaljene svakodnevne aktivnosti. Život je naizgled stao, ali to nije slučaj sa našom ustanovom, korisnicima i našim predanim stručnim radnicima. Ni apsolutna izolacija, koja je uvedena u JU Centru „Ljubovic“, nije umanjila intenzitet rada i posvećenosti djeci, ali je i istakla ljudske i kolegijalne osobine svih, a sve u cilju omogućavanja što produktivnijeg trenutnog zajedničkog života zaposlenih i korisnika. Pokazalo se da samo solidarnost može omogućiti napredak, te da svi mogu i rado hoće, preuzeti brojne obaveze koje i nisu u opisu posla, ali jesu dio zajedništva i ljudskosti. Zaposleni u izolaciji su jedinstveno, bez podjele, kako tehničko osoblje, tako i vaspitači, brinuli o svakodnevnim potrebama djece, počevši od onih osnovnih kao što je ishrana i priprema obroka, održavanje higijene, preko svakodnevnog učenja i praćenja online nastave uz podršku, pa do organizacije i usmjeravanja slobodnog vremena.

U karantinskim uslovima sa djecom organizovane su brojne edukativne i sportske aktivnosti, kulinarske radionice, treninzi, a djeca su se zajedno sa zaposlenima upustila i u aktivnosti očuvanja i obnavljanja prostorija i dvorišta u kojem svakodnevno borave, kroz farbanje klupa, ocrtavanje ivičnjaka i farbanja dvorišnog mobilijara.

Smatramo da su u ovoj teškoj situaciji naši zaposleni, uprkos udaljenosti od svojih porodica i voljenih, pokazali veliki stepen solidarnosti, posvećenosti i ljudskosti i kroz svoj rad i ponašanje dali pravi primjer djeci.

Jezik

Pretraga