EDUKACIJE STRUČNIH RADNIKA ZA RAD SA RODITELJIMA DJECE I MLADIH S PROBLEMIMA U PONAŠANJU

U skladu sa projektom ,,Osnivanje i vođenje Savjetovališta za podršku roditeljima djece i mladih sa problemima u ponašanju u JU Centru „Ljubović“”, finansiranom od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na srecu, dana 26. i 27. oktobra 2017. godine, sprovedena je edukacija za sve stručne radnike JU Centra ,,Ljubović”. Edukacija se odvijala u organizaciji Centra „Ljubović“ i Edukacijsko Rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Izvođači edukacije su prof.dr.sc. Neven Ricijaš i prof.dr.sc. Martina Ferić, zaposleni na Edukacijsko Rehabilitacijskom Fakultetu, Odsjek za poremećaje u ponašanju Svi polaznici su dobili sertifikate.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1