TURNIR U JU CENTRU ,,LJUBOVIĆ“

U našoj ustanovi je, u sklopu saradnje JU Centra ,,Ljubović'' i NVO Asocijacija za podršku, na projektu ,,Zajedno za zajednicu'' i uz finansijsku podršku od strane NVO Fakt, dana 10.11.2017. godine odrzan turnir u fudbalu, kao zavrsna aktivnost navedenog projekta.
Na turniru su učestvovale fudbalske sekcije osnovnih škola ,,Vuk Karadžić’’; ,,Oktoih’’ i ,,Božidar Vuković Podgoričanin’’, kao i fudbalska sekcija JU Centra ,,Ljubović’’. Pored navedenog turnira, ovaj projekat je obuhvatao i aktivnosti izrade sportskih rekvizita u radionici JU Centra ,,Ljubovic''. Navedeni rekviziti su izradjeni uz angažman korisnika naše ustanove, a zatim donirani OŠ ,,Vuk Karadžić''.
Turnir je protekao u fer plej duhu i dobroj atmosferi, a pobjedu je odnijela fudbalska sekcija OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin’’. Ovim projektom je dodatno ojačana saradnja naše ustanove i osnovnih škola opštine, a postignut je i dogovor za dalju saradnju u organizovanju sličnih aktivnosti.
Ovim putem želimo i da se zahvalimo svim učesnicima projekta – nastavnom osoblju, stručnim službama i direktorima škola, ali prije svega djeci, na angažmanu, profesionalizmu i pozitivnoj atmosferi koju su donijeli u našu ustanovu.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1