Svjetski dan pješačenja

Sa korisnicima je realizovana edukativna radionica povodom obilježavanja Svjetskog dana pješačenja, koja je za cilj imala razvoj svijesti kako i na koji način pješačenje utiče na naše mentalno zdravlje i raspoloženje, podsticanje zdravih životnih navika, ukazivanje značaja kretanja za unapređivanje zdravlja, radne sposobnosti i socijalizacije. Korisnici su upoznati da je pješačenje jedan od najzdravijih načina rekreacije,da smanjuje rizik od pojave brojnih bolesti. Skrenuta im je pažnja da savremeni i ubrzani način života za posljedicu ima sve manje vremena za rekreaciju. Upoznati su sa mnogim prirodnim bogatstvima koje Crna Gora ima da ponudi (veliki broj nacionalnih parkova, šume, rijeke, jezera, planine).