17.oktobar za Svjetski dan borbe protiv siromaštva

Siromaštvo se definiše kao nedostatak osnovnih uslova za život i osnovnih ljudskih potreba poput hrane, pića i doma. Siromaštvo ne poznaje granice dobi, vjere, pola. Kako bi se upozorilo na problem siromaštva Ujedinjene Nacije su proglasile 17.oktobar za Svjetski dan borbe protiv siromaštva. Korisnicima Jsmještaja JU Centar ,,Ljubović“ e ukazano da postoji veliki broj onih kojima je potrebna pomoć. Cilj obilježavanja je promovisanje svijesti o potrebi iskorjenjivanja siromaštva i bijede u svim zemljama. Korisnici su svoj doprinos dali bilježenjem odgovora na pitanje ,,Šta siromaštvo znači za mene i šta ja mogu učiniti za sebe?".