Interaktivna radionica,,Prvo predstavljanje poslodavcu"

Po planiranom programu nakon periodičnih savjetovanja korisnika, u cilju zapošljavanja, sa korisnicima se odvijala interaktivna radionica sa ciljanom temom ,,Prvo predstavljanje poslodavcu". Korisnici su simulacijom predstavljali sebe kao kandidata za posao (podučeni iz ponuđenog materijala gdje su odgovarali na pitanja). Tokom simulacije tema se proširila na vizuelno predstavljanje i njegov značaj, a nakon toga značaj verbalne komunikacije. Korisnicima ukazano na vezu sa prethodnim edukativnim radionicma ,,Govor tijela" i ,,Ljubaznost" , kao i značaj da li oni to prepoznaju.