Posjeta Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore

IMG 9de371605a31e01280b4d8c7b68dffdf VPredsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović i članovi Odbora Nikola Divanović i Boris Mugoša posjetili su JUCentar ,,Ljubović”. Povod za posjetu je obilježavanje međunarodnog dana djeteta.
Ovom prilikom, Predsjednik Odbora Suad Numanović, naglasio je da je neophodno jačati međuinstitucionalnu saradnju na državnom i lokalnom nivou u cilju rješavanja problema maloljetničke delinkvencije, a posebno u oblasti prevencije.
Članovi Odbora istakli su i da je neophodno naći sistemsko rješenje, kako bi se stvorili uslovi da se pojača nadzor nad djecom, koja napuste ustanovu, kao i da im se pruži veći stepen podrške.
Nakon završenog sastanka, članovi Odbora obišli su prostorije u kojima borave djeca, razgovarali sa njima i uvjerili se o adekvatnim uslovima njihovog boravka.