IZLET

U četvrtak 27. juna 2019. godine JU Centar "Ljubović" je uz podršku i saradnju sa NVO "Juventas", organizovala jednodnevni izlet za naše korisnike. Ova aktivnosti dio je projekta “Prevencija zloupotrebe droga među korisnicima JU Centra “Ljubovi攓. Djeca su boravila u Čanju, u prijatnom prirodnom okruženju pored mora, uz nadzor vaspitača. Izlet je organizovan i kao vid pedagoške nagrade, u cilju promjene okruženja, a što je jako prijatno za djecu, kao i sticanja socijalnih vještina i usvajanja pravila lijepog ponašanja u ,,otvorenoj sredini”, kao i građenja što boljih međuljudskih odnosa.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1