NEVLADINA FONDACIJA „VIŠE SE NE BOJIM“

301219 1 3Nevladina fondacija „Više se ne bojim“ posjetila je dana 30.12.2019. godine našu ustanovu i uručila prigodne poklone za Novu godinu, svoj djeci i zaposlema u JU Centru ,,Ljubović“. Kroz ovu aktivnost Fondcija je nastavila sa realizacijom humanitarnih i donatorskih aktivnosti, koje su namijenje djeci sa problemima u ponašanju, kao i zaposlenima, koji se bave njihovom resocijalizacijom, na čemu smo im jako zahvalni.