ZAKLJUČEN MEMORANDUM O SARADANJI

jzu_dom_zd_logo_1ju_ljubovic_logo_1U cilju unaprijeđenja kvaliteta zdravstvene zaštite djece sa poremećajima u ponašanju, dana 26.03.2015. godine u Podgorici, zaključen je memorandum o saradanji Između JZU Dom zdravlja Podgorica i JU Centar ,,Ljubović" Podgorica.

Ovaj memorandum o saradnji obezbijediće efikasniju primjenu mjera promocije zdravih stilova života, kroz sticanje znanja, vještina i odgovornosti o čuvanju i unaprjeđenju zdravlja, kao i sprovođenje različitih programa koji omogućavaju ranu detekciju rizičnih ponašanja i pružanje adekvatne zdravstvene zaštite djeci sa poremećajima u ponašanju.

JZU Dom zdravlja Podgorica i JU Centar ,,Ljubović", aktivno će sarađivati na razmjeni iskustava u oblasti zdravstvene zaštite djece sa poremećajima u ponašanju, u cilju povećanja dostupnosti i kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite.

PROLJEĆNI RADOVI U DVORIŠTU

20150322_111019U JU Centru ,,Ljubović" se shodno uzrastu svakog djeteta, njegovim interesima i individualnom planu sprovode dnevne, nedjeljne i sezonske aktivnosti, vezane za održavanje zajedničkog životnog prostora. Ovi zadaci imaju prije svega vaspitno-razvojni karakter i utiču da djeca stiču navike urednog i zdravog življenja.

Djeca preuzimaju one obaveze koje obavljaju i djeca u porodicama, Poslovi i zadaci koje djeca u Centru obavljaju, uvijek su praćeni aktivnim učešćem vaspitača, a dobra je praksa da su unaprijed dobili odgovarajuća objašnjenja zašto je potrebno da to bude urađeno u to vrijeme i na taj način, te da su sami motivisani da se uključe u pomenute aktivnosti.

U skladu sa navedenim tokom vikenda je realizovana aktivnost uređenja dvorišta, koje je kompletno uređeno, počupan korov, prekopan travnati dio terena i zasađeno cvijeće. Predviđeno je da se ovi radovi nastave i u narednom periodu, jer se radi o prostoru u kome provode najviše slobodnog vremena.

NASTAVLJENE AKTIVNOSTI FUDBALSKE SEKCIJE CENTRA „LJUBOVIĆ“

U skladu sa planiranim aktivnostima fudbalske sekcije JU Centra „Ljubović", u četvrtak 19. 03. 2015. godine, na zatvorenom terenu SSS „Sergije Stanić" - Trgovinska škola, održana je prijateljska fudbalska utakmica našeg tima sa timom ove škole. Utakmica je protekla u prijateljskoj atmosferi, a svi akteri meča dali su svoj maksimum, trudeći se da ostavare što bolji rezultat za svoje timove. Korisnici Centra „Ljubović" su ovog puta iz meča izašli kao pobjednici, rezultat je bio 8: . Pobjeda je najmanje važna (mada ne i bez značaja za našu djecu), a ono što je mnogo važnije je druženje, saradnja i održavanje kontakta.

Posebnu zahvalnost dugujemo profesoru fizičke kulture, Olegu Ulićeviću, koji nam je ponudio saradnju, ne samo na sportskom planu, već i mogućnost da se naša djeca uključe u aktivnosti folklorne sekcije, koja radi u okviru pomenute škole, što nam otvara nove mogućnosti i podizanje nivoa usluga koje pružamo našim korisnicima.

Aktivnosti fudbalske sekcije nastaviće se i ubuduće.

POSJETA PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA - UPRAVE POLICIJE

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave Policije, Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja, inspektor Petar Marašević i inspektorka za maloljetničku delinkvenciju Biljana Knežević, posjetili su JU Centar ,,Ljubović" 17.03.2015. godine i održali predavanje, namijenjeno stručnim radnicima ustanove.

U cilju adekvatnog odgovora na izazove koji se ralno nameću u svakodnevnom radu sa djecom sa poremećajima u ponašanju, stručni radnici moraju biti upoznati sa svim, a pogotovo novijim vrstama i oblicima psihoaktivnih supstanci, kao i trendovima prodaje i konzumiranja droge, kako bi na vrijeme prepoznali i adekvatno reagovali na problem.

Stručno predavanje na ovu temu, doprinosi podizanju nivoa znanja i kompetencija zaposlenih u ustanovi, pa koristimo ovu priliku da se posebno zahvalimo inspektorima koji su nas posjetili, ali i Ministarstvu unutrašnjih poslova, na brzom odgovoru na naš zahtjev, ali i na svakodnevnoj profesionalnoj saradnji.

RJEŠENJA ZA USMJERAVANJE U OBRAZOVNI SISTEM ZA DJECU IZ ,,LJUBOVIĆA”

komisija_160315JU Centar ,,Ljubović" uspostavio je saradnju sa Sekretarijatom za kulturu i sport Glavnog grada Podgorice. Uz sagalasnost roditelja i nadležnih centara za socijalni rad, pokrenuli smo postupke za usmjeravanje u odgovarajući obrazovni program djece, koja se nalaze na smještaju u ovoj ustanovi. U skaldu sa ovim zahtjevom, Prvostepena komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama Glavnog grada – Podgorice, donijela je i prva rješenja o usmjeravanju djece sa poremećajima u ponašanju u obrazovni program sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći.
Proces usmjeravanja za ove maloljetnike je od izuzetnog značaja, jer im se pruža odgovarajuća stručna podrška, shodno individualnom planu, kako u školi, tako i u ustanovi socijalne i dječje zaštite. Timski, multidisciplinarni i multisektorski urađen individualni plan rada sa djecom, uz kontinuirano praćenje postignuća, treba da dovede, ne samo do povećanja nivoa znanja i kapaciteta za savladavanje školskog gradiva, već i do izgradnje ličnih kapaciteta za usvajanje zdravih stilova života, što je i osnovni cilj rada JU Centar ,,Ljubović".

POSJETA STRUČNOG TIMA JU ,,KAKARICKA GORA”

kakaritska_09022015_1Dana 9.03. 2015. godine realizovana je posjeta stručnog tima Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci ,,Kakaricka gora", našoj ustanovi.

Cilj posjete je edukacija djece smještene u JU Centru ,,Ljubović" i upznavanje sa posljedicama i rizicima od zloupotrebe narkotika, o najčešćim razlozima za razvoj bolesti zavisnosti, kao i o mehanizmima zaštite i načinima za razvijanje kapaciteta za odupiranje iskušenjima, a posebno u vrlo specifičnoj fazi razvoja, kao što je adolescencija. O svemu ovome govorio je dr Ljubinko Kaluđerović , psihijatar-narkolog.

Jedan od posebno važnih i upečatljivih segmenata predavanja bila je životna priča - ispovijest bivšeg ovisnika. Bivši klijent Javne ustanove ,,Kakaricka gora", a danas uspješni apstinent i asistent u tretmanu, govorio je o svom teškom životnom putu u vrijeme borbe sa zavisnošću, od eksperimentisanja pa sve do dugogodišnje patnje i propadanja, a kasnije i priču oporvaka koja je i sada aktuelna i uspješno se nastavlja, ukazujući na to koliko je značajno birati zdrave stilove života.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1