DONACIJA CINEPLEXX-a PODGORICA

JU Centar ,,Ljubović" nastoji da djeci koja se nalaze na smještaju, obezbijedi adekvatnu njegu i zaštitu, koju imaju i djeca koja žive u porodicama. Radi što bolje integracije u sredinu u kojoj se trenutno nalaze, a i kao vid nagrade za dobro vladanje, trudimo se da ih uključimo u što više kulturnih i sportskih događaja, kako bi korisno kreirali njihovo slobodno vrijeme.

Tako su djeca danas posjetila Cineplexx bioskop u šoping molu Delta City u Podgorici. Zahvaljujemo se zaposlenima u bioskopu Cineplexx, koji su i ovog puta pokazali svoju humanost, kao i vise puta do sada.

NOVI TEREN ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI

U okviru tretmana koji se sprovodi sa korisnicima u JU Centru “Ljubović”, poseban naglasak se stavlja na njihovo radno osposobljavanje, aktivnu organizaciju slobodnog vremena, kao i saradnju sa drugim ustanovama socijalne i dječije zaštite. U okviru individualnih dnevnih planova rada za svakog korisnika predviđen je poseban segment slobodnih aktivnosti, sa naglaskom na sportsko-rekreativne.

U dobro opremljenoj fiskulturnoj sali Centra kroisnicima su na raspolaganju: “glaijator”, sobni bicikl, tegovi i druge sprave. Za njih se organizuju i treninzi aerobika i fitnes programi, koje realizuje specijalista za fizičku kulturu i sport. Takođe je omogućeno i organizovanja turnira u stonom–tenisu.

U dvorištu Centra postoji betonski poligoni za fudbal, košarku i odbojku. Korisnici su za potrebe fudbalske sekcije, u mašin-bravarskoj radionici, uz nadzor instruktora praktične nastave i vaspitača, izradili golove za mali fudbal koji su postavljeni na travnatom dijelu kruga, i na taj način napravili novi teren za treninge i utakmice. U okviru aktivnosti pomenute sekcije obezbijeđena je sportska oprema: dresovi i patike. U planu je organizovanje prijateljskih mečeva sa korisnicima Resursnog Centra “1 jun” i osnovnih škola iz Podgorice.

U planu je da se turniri i prijateljski mečevi redovno održavaju i da se uspostavi saradnja sa što većim brojem srodnih ustanova i škola, te da ovaj vid saradnje preraste u  tradiciju.

DJECA BORAVILA NA IVANOVIM KORITIMA

U periodu od 2. do 9. februara 2015. godine u odmaralištu JU "Lovćen-Bečići" na Ivanovim Koritima boravilo je 10 djece koja su smještena u Centru "Ljubović".

Djeci su bili obezbijeđeni odlični uslovi, ne samo u smislu smještaja i dobre organizacije,već i u organizovanju kulturno-zabavnih sadržaja, koji su poseban izazov za njih. S obzirom da je jedan od vaspitača, koji je boravio sa djecom, specijalista za sport i fizičku kulturu, za njih su organizovani časovi skijanja. Djeca su za ponašanje i vladanje dobila posebnu pohvalu od strane uprave JU "Lovćen-Bečići" što je za njih poseban motiv i podsticaj da i u narednom periodu,u ovakvim situacijama, pokažu svoje najbolje karakteristike.

Boravak djece na Ivanovim Koritima je omogućilo Miistarstvo rada i socijalnog staranja.

Donacija Crvenog krsta Crne Gore

ckcg_2015-1Dana 15.01.2015 godine, Crveni krst Crne Gore je donirao je JU Centru za djecu i mlade "Ljubović" pomoć u vidu garderobe, posteljine i higijenskih sredstava. Zaposleni i djeca najsrdačnije se zahvaljuju na donaciji, koja će značajno doprinijeti kvalitetu usluge smještaja, koja se pruža u ovoj ustanovi.

Održan redovni sastanak

nova_godina_2015_1Dana 24.12.2014 godine u Centru za djecu i mlade „Ljubović" održan je redovni sastanak stručnih radnika ustanove sa predstavnicima nadaležnih centara za socijalni rad, kome su prisustvovali i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, u cilju praćenja i unaprijeđenja rada sa djecom.

Na sastanku su, u skladu sa novousvojenim „Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje usluga, normativima i minimalnim standardima usluga za smještaj djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu", izrađeni individualni planovi rada za svu djecu korisnike smještaja JU Centar ,,Ljubović".

Ovom prilikom sva djeca su dobila novogodišnje paketiće od nadležnih centara za socijalni rad.

Sjednica UO JU Centra za djecu i mlade ,,Ljubović“

IMG_1631Upravni odbor JU Centra za djecu i mlade ,,Ljubović" , na sjednici održanoj 17.decembra 2014. Godine, jednoglasno je donio odluku da poslove vršioca dužnosti direktora u JU Centru za djecu i mlade ,,Ljubović", obavlja Mirjana Đurić, diplomirani socijalni radnik, samostalni savjetnik I u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, do izbora direktora u skladu sa zakonom.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1