previous arrow
next arrow
Slider

Razvoj životnih vještina i nezavisnosti

U sklopu ispunjavanja određenih vaspitnih ciljeva i zadataka u JU Centru ,,Ljubović“ planiraju se i izvode vaninstitucionalne, rekreativne aktivnosti, koje su atraktivne i primjerene interesovanjima i uzrastu djece. Ove aktivnosti sprovode se tokom čitave sedmice, ali su posebno intenzivne danima vikenda i za vrijeme prazničnih i neradnih dana. Posebna pažnja u njihovom sprovođenju poklanja se angažovanju neophodnog broja osoblja, kako bi djeca bila nadgledana čitavo vrijeme trajanja planiranog programa, zabave, druženja ili izleta.

Aktivnosti koje se odvijaju u zajednici, u okviru navedenih programa, doprinose da djeca steknu i razviju osnovne životne vještine, podstiču socijalizaciju, razvijaju odgovornost za svoje ponašanje, ali i adekvatan odnos prema drugima i okruženju u cjelini.

Kroz ovaj vid rada sa djecom ona stiču i komunikacione vještine, kao i vještine neophodne za donošenje samostalnih odluka, ali i budućeg samostalnog života, ili povratka u svoju porodicu. Posebno omiljeni sadržaji, kao uostalom i svoj djeci njihovog uzrasta, su izleti, odlasci u kupovinu, ili druženje uz picu i sladoled.

U JU CENTRU ,,LJUBOVIĆ’’ ODRŽANA SJEDNICA SKUPŠTINSKOG ODBORA ZA ZDRAVSTVO, RAD I SOCIJALNO STARANJE

sjednica_odbora_050520155. maja 2015. godine održana je 90. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje u JU Centru ,,Ljubović'' u Podgorici. Sjednica je zakazana na zahtjev poslanika Srđana Perića, člana Odbora, kako bi se članovi Odbora upoznali sa stanjem u našoj ustanovi.

Tokom sjednice prisutni su upoznati sa uslovima smještaja, koji se nude djeci u ustanovi, sa vaninstitucionalnim aktivnostima, koje se odvijaju u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama u zajdnici, kao i sa načinom i metodama stručnog individualnog i grupnog rada. Poslanicima su predočeni i kadrovski kapaciteti, sa kojima raspolaže ustanova, a izvršili su i obilazak ustanove i tom prilikom obavili razgovor sa djecom.

I ovoga puta zaposleni u ustanovi istakli su svoju otvorenost za saradnju sa svima koji to žele i imaju kapaciteta da se uključe i pomognu u podizanju kvaliteta usluge koja se nudi u ustanovi.

Nakon završene sjednice i obilaska objekata u kojima se odvija život i rad naše djece, članovi Odbora su istakli zadovoljstvo zatečenim stanjem i onim što su saznali o radu ove ustanove.

OBILJEŽAVANJE 50 GODINA RADA USTANOVE

Povodom obilježavanja pedeset godina rada JU Centra „Ljubović", ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević obišla je dana 30. 04. 2014. godine ustanovu zajedno sa direktorom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Zoranom Sekulićem, koji je donirao Centru tri računara za potrebe informatičkog opismenjavanja djece koja se nalaze na smještaju u ustanovi .

Zahvaljujemo se svim saradnicima i ustanovama sa kojima JU Centar "Ljubović" ima dugogodišnju uspješnu saradnju,takođe posebnu zahvalnost izražavamo svim prijateljima koji su svojim prisustvom uveličali naš jubilej.

RADIONICA NA TEMU ODVIKAVANJE OD PUŠENJA

radionica_prest_pus_18042015U sklopu programa saradnje sa Domom zdravlja Podgorica u četvrtak 15. aprila je u JU Centru ,,Ljubović", održana radionica na temu odvikavanja od pušenja za djecu korisnike smještaja ove ustanove. Radionicu su ispred Savjetovališta za mlade vodile g.đa Bašović dr Edita, spec.pedijatar i g-đa Rakočević Kristina, visoka medicinska sestra.

Cilj ove radionice je podizanje svijesti djece o štetnosti pušenja, prevencija i smanjenje faktora rizika zа nastanak hroničnih oboljenja (kardiovaskularnih, respiratornih i brojnih drugih malignih bolesti), tj. loših ishoda po njihovo zdravlje. Od posebnog značaja je i činjenica da pušenje u našoj sredini predstavlja socijalno prihvatljiv oblik zavisnosti, pa je duvan psihoaktivna supstanca koja predstavlja "ulazna vrata" preko kojih mladi najlakše mogu da se upoznaju sa drugim drogama.

Radionici su prisustvovali i vaspitači, koji u svom svakodnevnom radu sprovode različite preventivne aktivnosti za promociju zdravih životnih navika, od kojih se jedna komponenta odnosi upravo na borbu protiv pušenja.

ČASOVI PLESA

U cilju uspostavljanja raznovrsnog i programski bogatog sadržaja usluge smještaja, namijenjene

zadovoljavanju potreba djece sa poremećajima u ponašanju, u JU Centru ,,Ljubović", nastojimo da obezbijedimo uslove života i rada shodno potrebama i mogućnostima djece.

Jedna od novih aktivnosti, organizovana u skladu sa iskazanim željama djece, je uvođenje časova plesa. Kroz zabavu djeca povećavaju radnu sposobnost i razvijaju pozitivno raspoloženje. Osim toga, ples pomaže pri oslobađanju od napetosti i stresa, i djeluje pozitivno na depresivne, ali i one s izraženim osjećajem straha. Takođe, ples se koristi kako bi se pojačala samosvijest, samopoštovanje i poboljšalo prilagođavanje različitim situacijama, poboljšala komunikacija, razvilo povjerenje prema drugima, ali i poboljšala vještina socijalnih interakcija.

Zahvaljujući entuzijazmu i humanosti vlasnika plesnog kluba ,,STAGE", Vojina Zarića i instruktorke plesa Bojane Bojović, djeca sa oduševljenjem učestvuju u ovoj aktivnosti.

ZAKLJUČEN MEMORANDUM O SARADANJI

jzu_dom_zd_logo_1ju_ljubovic_logo_1U cilju unaprijeđenja kvaliteta zdravstvene zaštite djece sa poremećajima u ponašanju, dana 26.03.2015. godine u Podgorici, zaključen je memorandum o saradanji Između JZU Dom zdravlja Podgorica i JU Centar ,,Ljubović" Podgorica.

Ovaj memorandum o saradnji obezbijediće efikasniju primjenu mjera promocije zdravih stilova života, kroz sticanje znanja, vještina i odgovornosti o čuvanju i unaprjeđenju zdravlja, kao i sprovođenje različitih programa koji omogućavaju ranu detekciju rizičnih ponašanja i pružanje adekvatne zdravstvene zaštite djeci sa poremećajima u ponašanju.

JZU Dom zdravlja Podgorica i JU Centar ,,Ljubović", aktivno će sarađivati na razmjeni iskustava u oblasti zdravstvene zaštite djece sa poremećajima u ponašanju, u cilju povećanja dostupnosti i kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite.

Jezik

Pretraga