17.oktobar za Svjetski dan borbe protiv siromaštva

Siromaštvo se definiše kao nedostatak osnovnih uslova za život i osnovnih ljudskih potreba poput hrane, pića i doma. Siromaštvo ne poznaje granice dobi, vjere, pola. Kako bi se upozorilo na problem siromaštva Ujedinjene Nacije su proglasile 17.oktobar za Svjetski dan borbe protiv siromaštva. Korisnicima Jsmještaja JU Centar ,,Ljubović“ e ukazano da postoji veliki broj onih kojima je potrebna pomoć. Cilj obilježavanja je promovisanje svijesti o potrebi iskorjenjivanja siromaštva i bijede u svim zemljama. Korisnici su svoj doprinos dali bilježenjem odgovora na pitanje ,,Šta siromaštvo znači za mene i šta ja mogu učiniti za sebe?".

Svjetski dan pješačenja

Sa korisnicima je realizovana edukativna radionica povodom obilježavanja Svjetskog dana pješačenja, koja je za cilj imala razvoj svijesti kako i na koji način pješačenje utiče na naše mentalno zdravlje i raspoloženje, podsticanje zdravih životnih navika, ukazivanje značaja kretanja za unapređivanje zdravlja, radne sposobnosti i socijalizacije. Korisnici su upoznati da je pješačenje jedan od najzdravijih načina rekreacije,da smanjuje rizik od pojave brojnih bolesti. Skrenuta im je pažnja da savremeni i ubrzani način života za posljedicu ima sve manje vremena za rekreaciju. Upoznati su sa mnogim prirodnim bogatstvima koje Crna Gora ima da ponudi (veliki broj nacionalnih parkova, šume, rijeke, jezera, planine).

SARADNJA SA DON BOSKO CENTROM

Naša ustanova nastavila je saradnju sa Don Bosko Centrom, koji postoji u okviru Katoličke crkve u Podgorici. Naime, i ranijih godina smo imali uspješnu saradnju, koja se ogledala u činjenici da smo zahvaljujući ljubaznosti ovog Centra, imali priliku da naše korisnike dovodimo u prostorije Centra. Na raspolaganju su nam bili igraonica i sportski teren za fudbal „ balon“, koji su naši korisnici moglo da koriste i gdje su održavane i prijateljske utakmice između korisnika i lokalnog stanovništva. Treba napomenuti da su naši zaposleni završili kurs engleskog jezika u trajanju od tri mjeseca, a organizovan je pri školi za strane jezike pri Centru „ Don Bosko“.
Ove školske godine obezbijedili smo nastavak saradnje sa ovim Centrom, a ona podrazumijeva da korisnici mogu jednom, do dva puta nedjeljno, posjećivati igraonicu u okviru Centra, a imamo i mogućnost da dva puta mjesečno koristimo teren za fudbal. Prva posjeta korisnika našeg Centra realizovana je dana 04. 04. 2018. god.

POSJETA OMBUDSMANA JU CENTRU „ LJUBOVIĆ“

posjeta ombudsmana 091018Dana 04. 10.2018. god. našu ustanovu obišla je zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, gđa Snežana Mijušković sa saradnicima. Na sastanku su razmotrene mogućnosti unaprijeđenja prava djece i upoznavanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda sa do sada postignutim u ovom domenu. Gosti su obišli ustanovu, razgovarali sa našim korisnicima, upoznali se sa načinom rada, smještajnim kapacitetima ustanove, a naši korisnici su dobili prigodan promotivni materijal.

Edukativna radionica na temu ,,Tolerancija,,

Cilj radionice je bio ukazati korisnicima na važnost tolerancije, prije svega zbog svjesnosti da netolerancija izaziva sukobe na svim nivoima, ukazati im na razumijevanje i prihvatanje drugačijih stavova. Djeca su svoj doprinos dala bilježenjem odgovora na pitanje ,,Šta je za njih tolerancija?".

Edukativna radionica Međunarodni dan pismenosti

dan pismenosti 081018Širom svijeta 8.septembra se obilježava Međunarodni dan pismenosti. Tim povodom je sa korisnicima realizovana edukativna radionica koje je za cilj imala da se istakne važnost koju pismenost, kao jedno od ljudskih prava, implicitno sadržano u pravu na obrazovanje, ima za pojedince i društvo. Upoznati su sa problemom nepismenosti, a na prikladan i zanimljiv način su realizovali osmišljeni kviz znanja iz oblasti pravopisa.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1