DAN DJETETA

Povodom 20. novembra Međunarodnog dana djeteta, sprovedena je edukativna radionica sa kreativnim učešćem korisnika, s ciljem učenja, razumijevanja i afirmisanja dječijih prava. Korisnici su svoj doprinos dali kroz iznošenje problema sa kojima se djeca suočavaju i obavezama koje društvo ima prema djeci.

 

TURNIR U JU CENTRU ,,LJUBOVIĆ“

U našoj ustanovi je, u sklopu saradnje JU Centra ,,Ljubović'' i NVO Asocijacija za podršku, na projektu ,,Zajedno za zajednicu'' i uz finansijsku podršku od strane NVO Fakt, dana 10.11.2017. godine odrzan turnir u fudbalu, kao zavrsna aktivnost navedenog projekta.
Na turniru su učestvovale fudbalske sekcije osnovnih škola ,,Vuk Karadžić’’; ,,Oktoih’’ i ,,Božidar Vuković Podgoričanin’’, kao i fudbalska sekcija JU Centra ,,Ljubović’’. Pored navedenog turnira, ovaj projekat je obuhvatao i aktivnosti izrade sportskih rekvizita u radionici JU Centra ,,Ljubovic''. Navedeni rekviziti su izradjeni uz angažman korisnika naše ustanove, a zatim donirani OŠ ,,Vuk Karadžić''.
Turnir je protekao u fer plej duhu i dobroj atmosferi, a pobjedu je odnijela fudbalska sekcija OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin’’. Ovim projektom je dodatno ojačana saradnja naše ustanove i osnovnih škola opštine, a postignut je i dogovor za dalju saradnju u organizovanju sličnih aktivnosti.
Ovim putem želimo i da se zahvalimo svim učesnicima projekta – nastavnom osoblju, stručnim službama i direktorima škola, ali prije svega djeci, na angažmanu, profesionalizmu i pozitivnoj atmosferi koju su donijeli u našu ustanovu.

EDUKACIJE STRUČNIH RADNIKA ZA RAD SA RODITELJIMA DJECE I MLADIH S PROBLEMIMA U PONAŠANJU

U skladu sa projektom ,,Osnivanje i vođenje Savjetovališta za podršku roditeljima djece i mladih sa problemima u ponašanju u JU Centru „Ljubović“”, finansiranom od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na srecu, dana 26. i 27. oktobra 2017. godine, sprovedena je edukacija za sve stručne radnike JU Centra ,,Ljubović”. Edukacija se odvijala u organizaciji Centra „Ljubović“ i Edukacijsko Rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Izvođači edukacije su prof.dr.sc. Neven Ricijaš i prof.dr.sc. Martina Ferić, zaposleni na Edukacijsko Rehabilitacijskom Fakultetu, Odsjek za poremećaje u ponašanju Svi polaznici su dobili sertifikate.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudskim bićima

Trgovina ljudskim bićima danas predstavlja važno pitanje i prestavlja jednu od osnovnih oblasti organizovanog kriminala. Procjenjuje se da svake godine u svijetu između jednog i dva miliona ljudi biva predmet trgovine. Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudskim bićima, koji je obilježen juče, sa korisnicima je realizovana edukativna radionicu na ovu temu. Cilj radionice je podizanje svijesti mladih o problemu trgovine ljudima kroz iznošenje svojih stavova, onoga kako oni vide i doživljavaju ovu problematiku, čitanjem iskustava djece koja su bila žrtve i prikazivanjem faza u lancu trgovine ljudima.

STUDIJSKA POSJETA KLUBU ZA MLADE GRiG

U periodu od 27.09. do 29.09. i od 04.10 do 06.10. ostvarena je studijska posjeta Klubu za mlade GRIG u Beogradu, gdje su svi stručni radnici, stručni saradnici i saradnici JU Centra ,,Ljubović'' bili u mogućnosti da učestvuju u grupnom radu Kluba, i upoznaju se sa supervizijskom podrškom koju GRiG ostvaruje u svom radu. Ova studijska posjeta predstavlja značajno iskustvo za naše osoblje, i nadamo se daljoj uspješnoj saradnji, na obostranu korist i zadovoljstvo.

Radionica izrade suvenira i ukrasnih predmeta

Sa radionicom izrade suvenira i ukrasnih predmeta, uspješno je završen i poslednji set radionica umjetničkih zanata i vještina posvećen izradi suvenira i ukrasno upotrebnih predmeta u okviru projekta "Sticanje znanja i vještina mladih, smještenih u JU Centru Ljubović", koji realizuje NVO Savez za djecu i mlade-Kuća, uz podršku Ministarstva sporta Crne Gore zajedno sa JU Centar ,,Ljubović”.

Projekat je ispunio očekivanja svih aktera koji su učestvovali u njemu a posebno je doprinio sticanju zanatskih, umjetničkih i informatičkih vještina naših korisnika, što je vidljivo kroz radove koji su nastali kao plod njihovog proaktivnog učešća i kreativnog rada.

U oktobru će biti pripremljena i realizovana izložba radova naših korisnika, čime će šira javnost imati priliku da se upozna i vidi različita djela i radove koji su reprezent umjetničkog i kreativnog odraza naših korisnika.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1