KULINARSTVO

Kulinarske radionice, posebno one čiji su finalni proizvodi slatkiši i kolači, predstavljaju jednu od najdražih aktivnosti naših korisnika, te se stoga trudimo što češće ih osmišljavati i sprovoditi. Ovog puta je na meniju bila jednostavna čokoladna torta, koju su djeca sa uživanjem i predanošću pravila, a isto tako je i brzo nestala nakon završetka radionice. Na ovaj način se, pored kvalitetnog i usmjerenog organizovanja slobodnog vremena, trudimo da djecu osposobimo i za budući samostalan život.

STUDIJSKA POSJETA ŠVEDSKOJ

U periodu od 27. 10. do 1. 11. 2016. god. realizovana je studijska posjeta Švedskoj, uz podršku UNICEF-a i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, u okviru koje su stručni radnicu naše ustanove bili u mogućnosti da posjete Nacionalni odbor institucionalne brige (SiS), opštinski centar za socijalni rad grada Štokholma, kao i Institut za mlade Barby.

Program posjete je obuhvatio upoznavanje sa samim funkcionisanjem i postulatima švedskog sistema socijalne zaštite, postupcima i zakonskim okvirima smještanja na institucionalni tretman, kao i drugim oblicima socijalnih usluga koje se pružaju mladima sa asocijalnim ponašanjima. Posjetili smo prostorije administrativnog centra SiS-a, opštinski centar, zatim imali posjetu i upoznavanje sa specifičnostima rada ustanove za mlade Barby u Štokholmu, jedne od 24 na teritoriji cijele zamlje.

Tokom posjete smo upoznati sa radom brojnih odjeljenja ustanove, sa akcentom na rad Prijemnog - postupkom dijagnostike i procjene, radom Motivacionog i Tretmanskog odjeljenja, predstavljen nam je sadržaj i funkcionisanje sistema ,,Kuće na pola puta" ,kao i rad zavodske škole, te razlicite metode i tehnike vaspitnog tretmana korisnika i načinima edukacije zaposlenih.

Ovom i drugim sličnim studijskim posjetama JU Centar ,,Ljubovic" nastoji da obogati i usavrši tretmanski i dijagnostički rad, dobije adekvatno licenciranje, kao kadrovske i prostorne uslove za sprovođenje sličnih metoda i programa rada.

Ovim putem ističemo i zahvaljujemo se na srdačnom i profesionalnom prijemu naših domaćina u Švedskoj, što je učinilo da naša posjeta bude izuzetno prijatna, pored toga što je i veoma korisna za naš dalji rad. Takođe se nadamo i uspješnoj saradnji između naših ustanova i u buduće, na obostranu korist i zadovoljstvo i još jednom se zahvaljujemo gdinu Benjaminu Perksu, šefu kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori i gospodinu Miroslavu Šćepanoviću, našem ambasadoru, na podršci za realizaciju ove aktivnosti.

SOCIO-PSIHOLOŠKE RADIONICE O EMOCIJAMA (ljubav)

Najčešće djeca sa poremećajima u ponašanju i prilagođavanju emocije izražavaju mnogo intenzivnije i češće od drugih ljudi. Njihova emocionalna uznemirenost nastupa mnogo brže, pa se sa njima često nose nekonstruktivno i neuspješno, jer ne poznaju odgovarajuće mehanizme reagovanja. Zbog toga se trudimo da veliki broj radionica posvećujemo upravo temi emotivne zrelosti, gdje kroz brojne vježbe i tehnike rada sa djecom oni usvajaju vještine emocionalne regulacije, koje im mogu u daljem životu  pomoći da nauče da izlaze na kraj sa sopstvenim reakcijama na nove i efikasnije načine.

Ovog puta je u pitanju bila najljepša od svih emocija – ljubav, gdje su naša djeca prevashodno kroz pismeno iskazivanje bila u mogućnosti da pokažu na koji način i koliko intezivno mogu osjetiti ljubav, pri tom učeći jedni druge njenom značaju.

STUDUJSKA POSJETA DOMU ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI - ZAGREB

dom_dugave_1U periodu od 05. 09. do 08. 09. 2016. god. realizovana je studijska posjeta Domu za odgoj djece i mladeži Dugave u Zagrebu, Hrvatska, uz podršku Evropske Komisije, kroz program TAIEX-a. Posjeta je obuhvatila upoznavanje i edukaciju Stručnog tima JU Centra „Ljubović" sa specifičnostima rada srodne ustanove Dugave, sa akcentom na rad Dijagnostičkog odjeljenja, Dnevnog centra, školskog poludnevnog boravka, Disciplinskog centra, te programa produženog stručnog postupka – servisa i usluge koje JU Centar „Ljubović" aktuelno ne pruža, ali u perspektivi nastoji da za takve i slične usluge dobije adekvatno licenciranje, te kadrovske i prostorne uslove za sprovođenje tog programa. Posebno naglašavamo i zahvaljujemo se, na profesionalnom ali i srdačnom prijemu kolega iz Zagreba, što je učinilo da naša posjeta bude izuzetno prijatna, te prije svega korisna za naš dalji rad i stručno usavršavanje. Očekujemo da će saradnja između naših ustanova i u buduće biti nastavljana na obostranu korist i zadovoljstvo.

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ,,SOCIJALNI KARTON“

Dana 14.09.2016.godine, u JU Centru Ljubović je uvodnom prezentacijom, u trajanju od par sati, započet proces implelentacije projekta ,,Socijalnog kartona'' i u našoj ustanovi.

Implelentacija ovog informacionog sistema će omogućiti bolju i kvalitetniju evidenciju, ažurnost i umreženost sa ostalim bitnim organima socijalnog staranja i zaštite, u cilju što uspješnijeg tretmana za korisnike naših usluga.

Na uvodnom predavanju naše stručno osoblje je upoznato sa samim načinom korišćenja informacionog sistema u smislu podizanja nivoa tehničkog znanja o bazama podataka, upravljanja podacima iz spoljnih izvora, kao i upoznavanja poslovnih procesa u svim povezanim institucijama.

Postupak implementacije ovog projketa podrazumijeva i individualni rad sa svakim zaposlenim u cilju što bržeg i uspješnijeg usvajanja znjanja za rad u okviru novog informacionog sistema.

Stručno predavanje na temu: “Dječja i adolescentna psihijatrija u Sloveniji – organizacija, iskustvo i praksa u radu specijalističke ambulante”

Stručni radnici Centra ,,Ljubović'' su 13.09.2016. godine, prisustvovali jednodnevnom predavanju na temu "Dječja i adolescentna psihijatrija u Sloveniji – organizacija, iskustvo i praksa u radu specijalističke ambulante", u ZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju "Dobrota" Kotor.

Predavanje Dr Lee Sinkovec, specijaliste dječje i adolescentne psihijatrije iz Idrije u Sloveniji, je održano u cilju usavršavanja stručnog kadra, kako bi rad sa djecom i adolescentima, koji su u potrebi za psihijatrijskim i psihološkim tretmanom, bio što kvalitetniji i stručniji, ali i u cilju podstreka razvoja dječije i adolescentne psihijatrije u Crnoj Gori.

U okviru predavanja, dr Sinkovec je navela brojne primjere iz svoje tridesetogodišnje prakse, bliže upoznala kako stručni medicinski, tako i ostali prisutni kadar, sa vrstama i načinima tretmana određenih poremećaja kod mladih, ali i ukazala na brojne nedostatke kako u Sloveniji, tako i u Crnoj Gori, koji se odnose na same kapacitete i mogućnosti rada sa ovom populacijom.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1