IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ,,SOCIJALNI KARTON“

Dana 14.09.2016.godine, u JU Centru Ljubović je uvodnom prezentacijom, u trajanju od par sati, započet proces implelentacije projekta ,,Socijalnog kartona'' i u našoj ustanovi.

Implelentacija ovog informacionog sistema će omogućiti bolju i kvalitetniju evidenciju, ažurnost i umreženost sa ostalim bitnim organima socijalnog staranja i zaštite, u cilju što uspješnijeg tretmana za korisnike naših usluga.

Na uvodnom predavanju naše stručno osoblje je upoznato sa samim načinom korišćenja informacionog sistema u smislu podizanja nivoa tehničkog znanja o bazama podataka, upravljanja podacima iz spoljnih izvora, kao i upoznavanja poslovnih procesa u svim povezanim institucijama.

Postupak implementacije ovog projketa podrazumijeva i individualni rad sa svakim zaposlenim u cilju što bržeg i uspješnijeg usvajanja znjanja za rad u okviru novog informacionog sistema.

Stručno predavanje na temu: “Dječja i adolescentna psihijatrija u Sloveniji – organizacija, iskustvo i praksa u radu specijalističke ambulante”

Stručni radnici Centra ,,Ljubović'' su 13.09.2016. godine, prisustvovali jednodnevnom predavanju na temu "Dječja i adolescentna psihijatrija u Sloveniji – organizacija, iskustvo i praksa u radu specijalističke ambulante", u ZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju "Dobrota" Kotor.

Predavanje Dr Lee Sinkovec, specijaliste dječje i adolescentne psihijatrije iz Idrije u Sloveniji, je održano u cilju usavršavanja stručnog kadra, kako bi rad sa djecom i adolescentima, koji su u potrebi za psihijatrijskim i psihološkim tretmanom, bio što kvalitetniji i stručniji, ali i u cilju podstreka razvoja dječije i adolescentne psihijatrije u Crnoj Gori.

U okviru predavanja, dr Sinkovec je navela brojne primjere iz svoje tridesetogodišnje prakse, bliže upoznala kako stručni medicinski, tako i ostali prisutni kadar, sa vrstama i načinima tretmana određenih poremećaja kod mladih, ali i ukazala na brojne nedostatke kako u Sloveniji, tako i u Crnoj Gori, koji se odnose na same kapacitete i mogućnosti rada sa ovom populacijom.

LJETOVANJE 2016.

ljetovanje_120916Naši korisnici su i ove godine, u sklopu redovnih vaninstitucionalnih aktivnosti, a u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja, proveli nezaboravne dane na ljetovanju u odmaralištu ,,Lovćen-Bečići'' u Rafailovićima, u periodu od 30.08. do 06.09.2016 godine.

Bio je to poseban ugođaj za našu djecu, koja su uživala u svim čarima ljeta, kao sto su plivanje, časovi ronjenja, kao i brojne druge aktivnosti na vodi (vožnja pedalinom, odbojka na plaži, vaterpolo) organizovane od strane naših sportskih saradni

Pored sportskih, neizostavne su i zabavne aktivnosti u vodi i večernja druženja na zabavama, organizovanim od strane zaposlenih u omaralištu, kao i šetnje sa vaspitačima.

Ovakvi organizovani višednevni broavci u drugom okruženju imaju jako pozitivan uticaj na djecu, a promjena ambijenta je od velikog znacanja u njihovoj socijalizaciji i uspješnosti vaspitnog tretmana

DEKUPAŽ RADIONICE

Omiljena aktivnost naše djece je svaka kreativnost u okviru koje mogu da opušteno i po slobodnom nahodjenju iskazuju svoju kreativnost.

Možda jedna od zahtjevnijih, ali svakako ljepših i korisnijih tehnika ukrašvanja je i DEKUPAŽ tehnika, nastala joŠ u staroj Kini, kao delikatan hobi koji se brzo proširio po cijeloj Evropi.

Kroz nekoliko koraka učesnici su u mogućnosti da koristeći stare predmete, malo lijepka i salveta, stvore prelijepe komade namještaja, posudja i nakita, kao i da ukrase boravišne prostorije Centra.

RADIONICA NA TEMU TOLERANCIJE

radionica_tolerancija_290816Jedna od brojnih edukativnih, ali i socioterapijskih radionica, organizovanih i sprovedenih u ljetnjim danima sa našim korisnicima, je i radionica na temu ,,TOLERANCIJE''. Obzirom na heterogenost nacionalnosti i vjeroispovijesti naših korisnika, trudimo se da obogatimo njihovo poznavanje samog pojma tolerancije, kao i da kroz intezivan rad putem brojnih vježbi, predavanja i razmjene iskustava ojačamo njihove mehanizme strpljenja i prihvatanja drugačijih od sebe.

EDUKATIVNO - KREATIVNA RADIONICA ,, KNJIŽEVNI KUTAK``

U okviru ove edukativne radionice djeca su imala za zadatak da pročitaju djelo po izboru, a zatim zajedno sa vaspitačem govore o poukama i svojim osjećanjima, vezano za ono što su pročitali, te da rezime stave na papiri i na taj način podstaknu i druge na što više čitanja.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1