SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE

Resized 20170825 103635Sa zadovoljstvom obavještavamo građanstvo da je Savjetovalište za roditelje JU Centra „Ljubović“ otpočelo sa radom. Cilj rada savjetovališta je pružanje stručne podrške roditeljima djece i mladih u prevazilaženju razvojnih problema. U savjetovalištu rade stručni radnici Centra – psiholog, specijalni pedagog, i psihijatar – spoljni saradnik ustanove. Za zakazivanje nije potreban nikakav uput. Za sve detaljnije informacije i/ili za zakazivanje dovoljno je pozvati broj 020 663 105 koji je aktivan od 7 do 15 h. svakog radnog dana.

Radionica umjetničkih zanata i vještina

Nakon uspješne realizacije prvog programa projekta, odnosno ,,Informatičkog opismenjavanja”, nastavljeno je sa ,,Radionicom umjetničkih zanata i vještina”, koja za cilj ima da animira umjetnički duh korisnika naše ustanove kroz izražavanje na drvenim proizvodima, kao i sticanje umjetničkih tehnika i vještina.
Umjetničke zanate i tehnike korisnici su stekli kod oslikavanja drveta, redizajnu kućnih predmeta i djelova namještaja, kao i dekupažnim tehnikama rada sa istim predmetima.

Korisnici su iskazali zainteresovanost i posvećenost na programu i uzeli aktivno učešće, što govore proizvodi koji su nastali kao rezultat radionice

Ovaj program drugi je, od četiri predviđena programa u sklopu zajedničkog projekta ,,Unapređivanje znanja i vještina mladih smještenih u JU Centru Ljubović” koji realizuje NVO ,,Savez za djecu i mlade Kuća” u saradnji sa JU Centru ,,Ljubović”.

Unapređivanje informatičkih znanja i vještina korisnika JU Centar ,,Ljubović”

          U okviru zajedničkog projekta "Unapređivanje znanja i vještina mladih smještenih u JU Centru Ljubović" koji realizuje NVO Savez za djecu i mlade Kuća u saradnji sa JU Centru Ljubović realizovan je prvi od četiri predviđena programa u sklopu projekta.

         Ciljevi prvog programa projekta sastoji se u sticanju bazičnih znanja rada na računaru, pravilnom korišćenju modernih tehnologija i komunikacijskih mreža.

     Program ,,Informatičko opismenjavanje” započeo je 28. juna, kada je našoj Ustanovi donirano tri lap topa od strane projektnog partnera NVO Kuća.

     Program se realizuje uz instruktažu inženjera elektrotehnike i web i grafičkog inženjera. Teme realizovanih radionica, koje su prialgođene početim znanjima i potrebama polaznika, a koje su se realizovale po principu praktično-pokazne nastave bile su: 

 • Upoznavajne polaznika radionice sa značajem upotebe savremenih tehnologija.
 • Osnovni rad na računaru- Kreiranje dokumenata u wordu, formatiranje i čuvanje teksta, implementacija grafičkih elemenata.
 • Koriščenje alata na mreži– obuka za otvaranje i pravilno korišćenje e-maila, bloga, naloga na društvenim mrežama (facebook, twitter, linkdin, instagram), pravilima online korespodencije i komunikacije.

U nastavku projekta planirana je realizacija još tri projektna programa kroz koje će korisnici steći različite umjetničke i zanatske vještine. Nakon uspješne implementacije projekta biće organizovana izložba radova polaznika i svečana dodjela sertifikata o uspješno završenom programu obuka.

OTVOREN DNEVNI BORAVAK ZA DJECU SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

U okviru JU Centar ,,Ljubović“ sa implementacijom je otpočeo projekat ,,Dnevni boravak za djecu sa problemima u ponašanju“. Ovim projektom predviđen je preventivne stručni rad sa djecom osnovnoškolskog uzrasta, koja pokazuju određene probleme u ponašanju ili su u riziku da ih ispolje. Sredstva za rad obezbijeđena su od Ministarstva rada i socijalnog staranja i Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori. Projekat je podržala i Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori.

         Komparativna iskustva u regionu govore o uspijehu rada ustanova, u čijem opisu su preventivni mehanizmi stručnog rada, u sprečavanju problema u ponašanju i težih oblika maloljetničke delinkvencije, što dodatno opravdava uvođenje servisa podrške ovakvog tipa, po prvi put u Crnoj Gori.

       Usluge dnevnog boravka namijenjene su za djecu od trećeg do osmog razreda osnovne škole, koja pokazuju neki oblik poremećaja u ponašanju, uzrokovan multifaktorskom etiologijom.

           Konkretno:

 • Djeca koja pokazuju otpor prema školskim aktivnostima i školskim obavezama (izostajanje iz škole, teškoće u učenju i savladavanju školskog gradiva, djeca koja pokazuju pad u pogledu školskih rezultata u odnosu na prethodni period),
 • Djeca koja su izolovana od grupe vršnjaka,
 • Djeca sa neuspjelom socijalnom integracijom,
 • Agresivna i akting-out ispoljavanja u školskoj sredini,
 • Djeca koju nastavni kadar percipira kao da u školskom kontekstu funcionišu ispod svojih kapaciteta,
 • Djeca sa disciplinskim prekršajima.

         Servis Dnevnog boravka pretpostavlja organizaciono struktuiran stručni rad koji se sastoji od više faza, i to: Formiranje grupa, opremanje prostora, inicijalne procjene korisnika, obezbjeđivanje saradnje sa roditeljima, sprovođenja usluge.

         Metodski kompleksi koji će se primjenjivati u radu sa djecom u dnevnom boravku podrazumijeva:

 • Pedagoško-didaktičke metode rada (podrška u učenju i izradi domaćih zadataka, podrška u osamostaljivanju preuzimanja školskih obaveza)
 • Grupni rad (soci-pedagoške radionice, kreativne radionice, grupne sastanke sa djecom)
 • Sportsko-rekreativne aktivnosti (grupne sportske aktivnosti, izlete jednom mjesečno)
 • Obezbjeđivanje jednog obroka dnevno

KOMEDIJA STUDENTSKOG TEATRA „IDEMO NA BRODVEJ“

Komedija Studentskog teatra iz Podgorice, “Idemo na Brodvej”, po tekstu i režiji Dragana Koprivice, izvedena je sedmi put, u petak, 9. juna, u Centru “Ljubović.
Ovaj komad premijerno je izveden 18. aprila na velikoj sceni KIC-a “Budo Tomović”, zatim u knjižari “Obodsko slovo” u Podgorici, na Sceni 213 u Nikšiću, u Javnoj ustanovi “Komanski most” u Podgorici, u KIC-u “Zeta” u Golubovcima i Dodestu. Studentski teatar će u zvaničnoj konkurenciji nastupiti sa ovom predstavom na 47. Festivalu dramskih amatera u Bijelom Polju 17. juna.
Tekst komada Koprivica je napisao na temu stvarne, već odavno poznate velike zaljubljenosti mladih u Crnoj Gori u teatar, uz želje amatera, talenata, da po svaku cijenu upišu Pozorišnu akademiju na Cetinju, a jednom čak stignu i do njujorškog Brodveja. Ova dramska priča u žanru komedije, uz komičnu fascinaciju pozorištem, obojena je humorom našeg mentalitetskog tipa. Predstava rezultira brojnim komičnim scenama, u raskoraku glavne junakinje između želja i stvarnih mogućnosti, koja pritom ne bira sredstva da ostvari željeni cilj.
Glavne uloge igraju Svetlana Stamatović, Radovan Novaković i Sofija Krivokapić, a u epizodnim se pojavljuju Žarka Korać, Đorđe Smolović i Jovan Radusinović. Asistent režije je Adriana Žolja Bošković, muzičke efekte je uradio Dražen Milić, svjetlosne Nemanja Klikovac, majstor scene je Željko Jovanović, a organizator Zoran Krivokapić.

REVIJALNI SPORTSKI SUSRET CENTRA ,,LJUBOVIĆ“ I RESURSNOG CENTRA ZA SLUH I GOVOR "DR PERUTA IVANOVIĆ" KOTOR

Obzirom da je socijalizacija i razvijanje društveno poželjnih obrazaca ponašanja, jedan od glavnih ciljeva rada naše ustanove, kontinuirano se trudimo da proširimo društveni milje naše djece i obogatimo njihove kontakte. Sa tim u vidu, dana 13.05.2017. godine je organizovano cjelodnevno druženje sa djecom iz Resursnog centra za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović" Kotor, koje je bilo ispunjeno brojnim rekreativnim i sportskim aktivnostima. Domaćini i gosti su se prijateljski takmičili na turniru u stonom tenisu, gdje su naša djeca zauzela prva tri mjesta sa odličnim uspjehom. Nakon turnira i osvježenja organizovana je i fudbalska utakmica, gdje su pobjedu odnijeli naši gosti.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1