Nastavak radionica umjetničkih zanata i vještina

U daljoj uspješnoj saradnji sa NVO ,,Savez za djecu i mlade Kuća” nastavljene su radionice umjetničkih zanata i vještina u okviru kojih su djeca animirana brojnim kreativnim tehnikama i vještinama, a u cilju podsticanja umjetničkog duha i korisnog organizovanja slobodnog vremena.
U ovoj seriji radionica djeca su istraživala tehnike ,,papir mašea’’ i pletenja, pri tom stvarajući ukrasne predmete kao što su kutije za nakit, narukvice i privjesci.
Korisnici su aktivno učestvovali tokom radionica, i iskazali zainteresovanost i posvećenost tokom trajanja cjelokupnog radioničarskog programa.

Treći modul – Funkcionalno opismenjavanje

Kontinuirana uspješna implementacija projekta "Unapređivanje znanja i vještina mladih smještenih u JU Centru Ljubović", nastavljena je kroz treći modul, odnosno "Funkcionalno opismenjavanje" koja je započela 4 avgusta, a okončana 15 avgusta, 2017. godine.
Korisnici naše ustanove su u okviru istog se obučavali za pisanje CV-a i propratnih pisama, pisama namjere; elektronskih i štampanih prijava na posao; pravilima intervjua za posao, podnošenju zahtjeva, žalbi, molbi kao i drugim administrativnim procedurama; adresiranju pisama i koverti; bazičnim pravima i obavezama po osnovu rada.
Projekat se izvodi u JU Centru Ljubović” koji se zajednički realizuje sa NVO ,,Savez za djecu i mlade Kuća”.

SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE

Resized 20170825 103635Sa zadovoljstvom obavještavamo građanstvo da je Savjetovalište za roditelje JU Centra „Ljubović“ otpočelo sa radom. Cilj rada savjetovališta je pružanje stručne podrške roditeljima djece i mladih u prevazilaženju razvojnih problema. U savjetovalištu rade stručni radnici Centra – psiholog, specijalni pedagog, i psihijatar – spoljni saradnik ustanove. Za zakazivanje nije potreban nikakav uput. Za sve detaljnije informacije i/ili za zakazivanje dovoljno je pozvati broj 020 663 105 koji je aktivan od 7 do 15 h. svakog radnog dana.

Radionica umjetničkih zanata i vještina

Nakon uspješne realizacije prvog programa projekta, odnosno ,,Informatičkog opismenjavanja”, nastavljeno je sa ,,Radionicom umjetničkih zanata i vještina”, koja za cilj ima da animira umjetnički duh korisnika naše ustanove kroz izražavanje na drvenim proizvodima, kao i sticanje umjetničkih tehnika i vještina.
Umjetničke zanate i tehnike korisnici su stekli kod oslikavanja drveta, redizajnu kućnih predmeta i djelova namještaja, kao i dekupažnim tehnikama rada sa istim predmetima.

Korisnici su iskazali zainteresovanost i posvećenost na programu i uzeli aktivno učešće, što govore proizvodi koji su nastali kao rezultat radionice

Ovaj program drugi je, od četiri predviđena programa u sklopu zajedničkog projekta ,,Unapređivanje znanja i vještina mladih smještenih u JU Centru Ljubović” koji realizuje NVO ,,Savez za djecu i mlade Kuća” u saradnji sa JU Centru ,,Ljubović”.

Unapređivanje informatičkih znanja i vještina korisnika JU Centar ,,Ljubović”

          U okviru zajedničkog projekta "Unapređivanje znanja i vještina mladih smještenih u JU Centru Ljubović" koji realizuje NVO Savez za djecu i mlade Kuća u saradnji sa JU Centru Ljubović realizovan je prvi od četiri predviđena programa u sklopu projekta.

         Ciljevi prvog programa projekta sastoji se u sticanju bazičnih znanja rada na računaru, pravilnom korišćenju modernih tehnologija i komunikacijskih mreža.

     Program ,,Informatičko opismenjavanje” započeo je 28. juna, kada je našoj Ustanovi donirano tri lap topa od strane projektnog partnera NVO Kuća.

     Program se realizuje uz instruktažu inženjera elektrotehnike i web i grafičkog inženjera. Teme realizovanih radionica, koje su prialgođene početim znanjima i potrebama polaznika, a koje su se realizovale po principu praktično-pokazne nastave bile su: 

 • Upoznavajne polaznika radionice sa značajem upotebe savremenih tehnologija.
 • Osnovni rad na računaru- Kreiranje dokumenata u wordu, formatiranje i čuvanje teksta, implementacija grafičkih elemenata.
 • Koriščenje alata na mreži– obuka za otvaranje i pravilno korišćenje e-maila, bloga, naloga na društvenim mrežama (facebook, twitter, linkdin, instagram), pravilima online korespodencije i komunikacije.

U nastavku projekta planirana je realizacija još tri projektna programa kroz koje će korisnici steći različite umjetničke i zanatske vještine. Nakon uspješne implementacije projekta biće organizovana izložba radova polaznika i svečana dodjela sertifikata o uspješno završenom programu obuka.

OTVOREN DNEVNI BORAVAK ZA DJECU SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

U okviru JU Centar ,,Ljubović“ sa implementacijom je otpočeo projekat ,,Dnevni boravak za djecu sa problemima u ponašanju“. Ovim projektom predviđen je preventivne stručni rad sa djecom osnovnoškolskog uzrasta, koja pokazuju određene probleme u ponašanju ili su u riziku da ih ispolje. Sredstva za rad obezbijeđena su od Ministarstva rada i socijalnog staranja i Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori. Projekat je podržala i Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori.

         Komparativna iskustva u regionu govore o uspijehu rada ustanova, u čijem opisu su preventivni mehanizmi stručnog rada, u sprečavanju problema u ponašanju i težih oblika maloljetničke delinkvencije, što dodatno opravdava uvođenje servisa podrške ovakvog tipa, po prvi put u Crnoj Gori.

       Usluge dnevnog boravka namijenjene su za djecu od trećeg do osmog razreda osnovne škole, koja pokazuju neki oblik poremećaja u ponašanju, uzrokovan multifaktorskom etiologijom.

           Konkretno:

 • Djeca koja pokazuju otpor prema školskim aktivnostima i školskim obavezama (izostajanje iz škole, teškoće u učenju i savladavanju školskog gradiva, djeca koja pokazuju pad u pogledu školskih rezultata u odnosu na prethodni period),
 • Djeca koja su izolovana od grupe vršnjaka,
 • Djeca sa neuspjelom socijalnom integracijom,
 • Agresivna i akting-out ispoljavanja u školskoj sredini,
 • Djeca koju nastavni kadar percipira kao da u školskom kontekstu funcionišu ispod svojih kapaciteta,
 • Djeca sa disciplinskim prekršajima.

         Servis Dnevnog boravka pretpostavlja organizaciono struktuiran stručni rad koji se sastoji od više faza, i to: Formiranje grupa, opremanje prostora, inicijalne procjene korisnika, obezbjeđivanje saradnje sa roditeljima, sprovođenja usluge.

         Metodski kompleksi koji će se primjenjivati u radu sa djecom u dnevnom boravku podrazumijeva:

 • Pedagoško-didaktičke metode rada (podrška u učenju i izradi domaćih zadataka, podrška u osamostaljivanju preuzimanja školskih obaveza)
 • Grupni rad (soci-pedagoške radionice, kreativne radionice, grupne sastanke sa djecom)
 • Sportsko-rekreativne aktivnosti (grupne sportske aktivnosti, izlete jednom mjesečno)
 • Obezbjeđivanje jednog obroka dnevno

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1