previous arrow
next arrow
Slider

PODJELA PAKETIĆA

281217 1Dana 25.12.2017.godine održan je sastanak u JU Centru ,,Ljubović“, kojem su prisustvovali generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija, stručni radnici iz centara za socijalni rad, koji su smjestili djecu u ovu ustanovu, predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i direktorka i stručni radnici JU Centra ,,Ljubović“.
Ovom prilikom stručni radnici su obišli djecu, razgovarali sa njima i uručili im novogodišnje paketiće, čiju kupovinu je finansiralo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
Radni dio sastanka je posvećen aktuelnim temama i izazovima u radu sa djecom sa problemima u ponašanju i saranji svih nadležnih institucija u njihovom tretmanu. Ocijenjeno je da je saradnja centara za socijalni rad i JU Centra ,,Ljubović“ kvalitetna, te da je značajno unaprijeđena uvođenjem informacionog sistema -swis-a.

Posjeta i prezentacija Tima za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

U sklopu kontinuirane saradnje sa Upravom policije, dana 06.12.2017.godine je u našoj ustanovi napravljena prezentacija rada Tima za obuku vodiča i dresuru službenih pasa, u dijelu koji se odnosi na pse obučene za otkrivanje narkotika. U okviru ove prezentacije, djeca su bila u prilici da saznaju nešto više o ovom Timu, njihovom načinu rada ali i da, na njihovo oduševljenje, provedu malo vremena sa dresiranim psima.
Ovakve aktivnosti su od velikog značaja u okviru preventivnih mjera našeg vaspitnog tretmana, kao i u cilju održavanja i pospješivanja već postojeće saradnje.

Ovim putem želimo iskazati i posebnu zahvalnost Upravi policije i navedenom Timu, uz želju da se naša saradnja nastavi i ubuduće.

DAN DJETETA

Povodom 20. novembra Međunarodnog dana djeteta, sprovedena je edukativna radionica sa kreativnim učešćem korisnika, s ciljem učenja, razumijevanja i afirmisanja dječijih prava. Korisnici su svoj doprinos dali kroz iznošenje problema sa kojima se djeca suočavaju i obavezama koje društvo ima prema djeci.

 

TURNIR U JU CENTRU ,,LJUBOVIĆ“

U našoj ustanovi je, u sklopu saradnje JU Centra ,,Ljubović'' i NVO Asocijacija za podršku, na projektu ,,Zajedno za zajednicu'' i uz finansijsku podršku od strane NVO Fakt, dana 10.11.2017. godine odrzan turnir u fudbalu, kao zavrsna aktivnost navedenog projekta.
Na turniru su učestvovale fudbalske sekcije osnovnih škola ,,Vuk Karadžić’’; ,,Oktoih’’ i ,,Božidar Vuković Podgoričanin’’, kao i fudbalska sekcija JU Centra ,,Ljubović’’. Pored navedenog turnira, ovaj projekat je obuhvatao i aktivnosti izrade sportskih rekvizita u radionici JU Centra ,,Ljubovic''. Navedeni rekviziti su izradjeni uz angažman korisnika naše ustanove, a zatim donirani OŠ ,,Vuk Karadžić''.
Turnir je protekao u fer plej duhu i dobroj atmosferi, a pobjedu je odnijela fudbalska sekcija OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin’’. Ovim projektom je dodatno ojačana saradnja naše ustanove i osnovnih škola opštine, a postignut je i dogovor za dalju saradnju u organizovanju sličnih aktivnosti.
Ovim putem želimo i da se zahvalimo svim učesnicima projekta – nastavnom osoblju, stručnim službama i direktorima škola, ali prije svega djeci, na angažmanu, profesionalizmu i pozitivnoj atmosferi koju su donijeli u našu ustanovu.

EDUKACIJE STRUČNIH RADNIKA ZA RAD SA RODITELJIMA DJECE I MLADIH S PROBLEMIMA U PONAŠANJU

U skladu sa projektom ,,Osnivanje i vođenje Savjetovališta za podršku roditeljima djece i mladih sa problemima u ponašanju u JU Centru „Ljubović“”, finansiranom od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na srecu, dana 26. i 27. oktobra 2017. godine, sprovedena je edukacija za sve stručne radnike JU Centra ,,Ljubović”. Edukacija se odvijala u organizaciji Centra „Ljubović“ i Edukacijsko Rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Izvođači edukacije su prof.dr.sc. Neven Ricijaš i prof.dr.sc. Martina Ferić, zaposleni na Edukacijsko Rehabilitacijskom Fakultetu, Odsjek za poremećaje u ponašanju Svi polaznici su dobili sertifikate.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudskim bićima

Trgovina ljudskim bićima danas predstavlja važno pitanje i prestavlja jednu od osnovnih oblasti organizovanog kriminala. Procjenjuje se da svake godine u svijetu između jednog i dva miliona ljudi biva predmet trgovine. Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudskim bićima, koji je obilježen juče, sa korisnicima je realizovana edukativna radionicu na ovu temu. Cilj radionice je podizanje svijesti mladih o problemu trgovine ljudima kroz iznošenje svojih stavova, onoga kako oni vide i doživljavaju ovu problematiku, čitanjem iskustava djece koja su bila žrtve i prikazivanjem faza u lancu trgovine ljudima.

Jezik

Pretraga