SPORTSKO – REKREATIVNE AKTIVNOSTI

Sportske aktivnosti, kao neizbježan segment vaspitnog tretmana, kontinuirano se sprovode u JU Centru ,,Ljubović'', a obuhvataju brojne grupne takmičarske sportove koji kroz igru predstavljaju osnovu za pravilan rast i razvoj djeteta i jačanje zdravlja, ali i bitan element odmora i rekreacije.
U proteklom periodu su organizovane i sprovedene brojne aktivnosti kao što su kuglanje, stoni tenis, fudbalske utakmice, kondicioni treninzi na otvorenom i slično, raspoređene programski tokom dana, u cilju što veće okupacije djece.

IGRE BEZ GRANICA

U okviru redovnih aktivnosti se često trudimo da ima dovoljno onih zabavnih, prilagođenih našoj djeci. Ovog puta su u pitanju bile Igre bez granica, takmičenje koje se sastoji od niza zabavnih igara i izazova kao što su igre snage, spretnosti i brzine ,a koje na različite načine podstiču kreativnost, spretnost i logiku učesnika. Učenici se takmiče podijeljeni u timove, a svaki tim ima svoje predstavnike za svaku pojedinačnu igru.

Iza ovih naizgled jednostavnih igara krije se osmišljena pedagoško-psihološka strategija, kojom vaspitači unapređuju proces socijalizacije i pospješuju usvajanje oblika ponašanja kod učenika, razvijajući zdrav takmičarski duh i grupnu dinamiku.

,,Planine i doline"

U okviru socio-pedagoške radionice ,,Planine i doline", djeca su uz pomoć i sugestije vaspitača, izrađivali grafikone sopstvenih života, obilježavajući geografskim pojmovima različite uspone i padove u svojim životima. Na ovaj način su bili u mogućnosti da praktično sagledaju svoj dosadašnji put, dajući kritički osvrt i zaključak, ali da i međusobno dođu do brojnih ideja za budućnost i razumjevanja za posljedice različitih postupaka.

KULINARSTVO

Kulinarske radionice, posebno one čiji su finalni proizvodi slatkiši i kolači, predstavljaju jednu od najdražih aktivnosti naših korisnika, te se stoga trudimo što češće ih osmišljavati i sprovoditi. Ovog puta je na meniju bila jednostavna čokoladna torta, koju su djeca sa uživanjem i predanošću pravila, a isto tako je i brzo nestala nakon završetka radionice. Na ovaj način se, pored kvalitetnog i usmjerenog organizovanja slobodnog vremena, trudimo da djecu osposobimo i za budući samostalan život.

STUDIJSKA POSJETA ŠVEDSKOJ

U periodu od 27. 10. do 1. 11. 2016. god. realizovana je studijska posjeta Švedskoj, uz podršku UNICEF-a i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, u okviru koje su stručni radnicu naše ustanove bili u mogućnosti da posjete Nacionalni odbor institucionalne brige (SiS), opštinski centar za socijalni rad grada Štokholma, kao i Institut za mlade Barby.

Program posjete je obuhvatio upoznavanje sa samim funkcionisanjem i postulatima švedskog sistema socijalne zaštite, postupcima i zakonskim okvirima smještanja na institucionalni tretman, kao i drugim oblicima socijalnih usluga koje se pružaju mladima sa asocijalnim ponašanjima. Posjetili smo prostorije administrativnog centra SiS-a, opštinski centar, zatim imali posjetu i upoznavanje sa specifičnostima rada ustanove za mlade Barby u Štokholmu, jedne od 24 na teritoriji cijele zamlje.

Tokom posjete smo upoznati sa radom brojnih odjeljenja ustanove, sa akcentom na rad Prijemnog - postupkom dijagnostike i procjene, radom Motivacionog i Tretmanskog odjeljenja, predstavljen nam je sadržaj i funkcionisanje sistema ,,Kuće na pola puta" ,kao i rad zavodske škole, te razlicite metode i tehnike vaspitnog tretmana korisnika i načinima edukacije zaposlenih.

Ovom i drugim sličnim studijskim posjetama JU Centar ,,Ljubovic" nastoji da obogati i usavrši tretmanski i dijagnostički rad, dobije adekvatno licenciranje, kao kadrovske i prostorne uslove za sprovođenje sličnih metoda i programa rada.

Ovim putem ističemo i zahvaljujemo se na srdačnom i profesionalnom prijemu naših domaćina u Švedskoj, što je učinilo da naša posjeta bude izuzetno prijatna, pored toga što je i veoma korisna za naš dalji rad. Takođe se nadamo i uspješnoj saradnji između naših ustanova i u buduće, na obostranu korist i zadovoljstvo i još jednom se zahvaljujemo gdinu Benjaminu Perksu, šefu kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori i gospodinu Miroslavu Šćepanoviću, našem ambasadoru, na podršci za realizaciju ove aktivnosti.

SOCIO-PSIHOLOŠKE RADIONICE O EMOCIJAMA (ljubav)

Najčešće djeca sa poremećajima u ponašanju i prilagođavanju emocije izražavaju mnogo intenzivnije i češće od drugih ljudi. Njihova emocionalna uznemirenost nastupa mnogo brže, pa se sa njima često nose nekonstruktivno i neuspješno, jer ne poznaju odgovarajuće mehanizme reagovanja. Zbog toga se trudimo da veliki broj radionica posvećujemo upravo temi emotivne zrelosti, gdje kroz brojne vježbe i tehnike rada sa djecom oni usvajaju vještine emocionalne regulacije, koje im mogu u daljem životu  pomoći da nauče da izlaze na kraj sa sopstvenim reakcijama na nove i efikasnije načine.

Ovog puta je u pitanju bila najljepša od svih emocija – ljubav, gdje su naša djeca prevashodno kroz pismeno iskazivanje bila u mogućnosti da pokažu na koji način i koliko intezivno mogu osjetiti ljubav, pri tom učeći jedni druge njenom značaju.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1