ZIMOVANJE 2017

Boravak u našoj ustanovi podrazumijeva intezivan i kontinuirani tretman, koji u svakom momentu odgovara potrebama i interesima djeteta. U skladu sa tim, pored brojnih institucionalnih metoda rada koje se odnose kako na korekciju ponašanja, školske obaveze i slobodno vrijeme, postoje i brojne vaninstitucionalne aktivnosti koje su jednako važne i koje imaju veliki značaj za uspjeh u radu.

Jedna od navedenih aktivnosti, koju naša djeca sa velikim entuzijazmom iščekuju, je i odlazak na zimovanje u trajanju od 7 dana, a u organizaciji MRSS.

Djeca su ove godine na Ivanovim Koritima boravila u periodu od 30.01. do 06.02.2017. godine, uživajući u čarima zime kroz brojne aktivnosti osmišljene od strane našeg vaspitnog osoblja, a koje su obuhvatale skijanje i sankanje, šetnje, plesne i karaoke večeri, o čemu najviše može posvjedočiti galerija brojnih fotografija.

Zimovanje i ljetovanje, kao nezaobilazna aktivnost svake godine, predstavlja vrlo bitnu kariku u vaspitnom tretmanu, jer se na ovaj način gradi grupna dinamika, umanjuje netrepeljivost i djeci ukazuje kako se slobodno vrijeme moze kvalitetno usmjeriti i utrošiti na način koji je socijalno prihvatljiv.

Napominjemo da su ove godišnje ekskurzije svojevrsan benefit koji naša djeca koriste kao mjeru nagrade za dobro ponašanje, ali i motivaciju i podstrijek za budućnost.

Ovim putem takođe želimo ukazati i zahvaliti na gostoprimstvu i toplini koji su ukazani našim korisnicima i zaposlenima, od strane osoblja odmarališta ,,Lovćen-Bečići“.

SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA PREVENIRAJMO PROBLEME U PONAŠANJU DJECE I OMLADINE

U okviru napora koje naša institucija ulaže u aktivnosti usmjerene na prevenciju nepoželjnih oblika ponašanja djece i omladine u našoj državi, želimo da pozovemo sve zainteresovane sponzore (privatne i državne institucije, pojedince i lokalne samouprave) da sa nama saradjuju u cilju promocije zdravih stilova života djece i omladine u Crnoj Gori. Namjera nam je da ispred institucije koja se bavi tretmanom maloljetnika sa problemima u ponašanju, u saradnji sa zainteresovanim sponzorima, pošaljemo poruku široj javnosti, da su sportske aktivnosti najbolji izbor u provođenju slobodnog vremena za djecu i mlade u našoj državi.
Da bi ovo bilo moguće najprije moramo stvoriti uslove za aktivno i besplatno bavljenje sportom, opremanjem terena i igrališta u našim sredinama.
Bravarska radionica, koja funkcioniše u okviru ustanove omogućava radno-okupacionu terapiju i zanatsku obuku korisnicima ustanove. Tokom organizovane praktične obuke omladine, bravarska radionica izrađuje: parkovsku galanteriju (klupe) i sportske rekvizite (koševe, golove i dr.) po najpristupačnijim cijenama na tržištu.
Shodno navedenom svim zainteresovanima nudimo saradnju, gdje bi sponzori finansirali pravljenje sportskog i/ili parkovskog inventara za škole i lokalne i mjesne zajednice, a JU Centar „Ljubović“ zajedno sa svojim korisnicima bi izradio date rekvizite i sadržaje.
Očekujemo da će biti zainteresovanih koji će, zajedno sa nama, raditi na poboljšanju kvaliteta provođenja slobodnog vremena naše djece i omladine, što za posljedicu treba da ima njihovo srećnije djetinjstvo, zdravu mladost i sigurnu budućnost.
Ukoliko budete ocijenili zanimljivim ovaj naš prijedlog, obavještavamo vas da je e mail na koji nas možete kontaktirati Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., a telefoni: 020 662 410 ili 020 663 105.

AKTIVNOSTI U PRAZNIČNOM DUHU

U duhu predstojećih praznika i radovanja školskom raspustu, u JU Centru ,,Ljubović'' su preovladavale brojne aktivnosti obojene prazničnim duhom, a obuhvatale su razne kreativne radionice izrade brojnih dekoracija i ukrašavanja životnog prostora, pravljenja prazničnih čestitiki i podjele nezaobilaznih novogodišnjih paketića.

Praznični period je veoma značajan u životima naše djece, obzirom na njihovu razdvojenost od porodice boravkom u ustanovi, pa se stoga trudimo da im u ovom periodu stvorimo makar neki dio porodične klime i pružimo osjećaj pripadnosti .

EDUKACIJA ZA ZAPOSLENE IZ OBLASTI INFEKTIVNIH BOLESTI

36c19d82dcd82b0da2db6e849c5657f8Pored kontinuiranog rada na unapređenju svijesti o zdravlju i rizicima po zdravlje naše djece, posebno nastojimo poboljšati i znanje i stručnost zaposlenih, koji su svakodnevno u direktnom kontaktu sa rizičnim kategorijama, pa je dana 20.12.2016. godine održana druga edukacija iz domena infektivnih bolesti (AIDS, Hepatitis C, Hepatitis B) ovoga puta za naše zaposlene.
U sklopu edukativne radionice koju su vodili dr Aleksandra Marjanović, Načelnica Odjeljenje za vulnerabilne grupe Instituta za javno zdravlje, sa saradnicima - dr Ivonom Jelušić i medicinskim teh. Irenom Stijepović, zaposleni su upoznati sa načinima na koje virusi infektivnih bolesti napadaju, simptomima, prevalenciji ovih bolesti u našoj zemlji, načinima prenošenja, rizicima povezanim sa određenim procedurama, kao i načinima zaštite od infekcije u radu sa HIV i Hepatit pozitivnim osobama.

EDUKACIJA O INFEKTIVNIM BOLESTIMA

edukacija_151216U skladu sa kontinuiranim radom na unapređenju svijesti o zdravlju i rizicima po zdravlje naše djece, dana 15.12.2016. godine je održana edukacija iz domena infektivnih bolesti (AIDS, Hepatitis C, Hepatitis B), kao i svajetovanje o povjerljivom testiranju i mogućnostima vakcinisanja.

U sklopu edukativne radionice koju su vodili dr Aleksandra Marjanović, Načelnica Odjeljenje za vulnerabilne grupe, Instituta za javno zdravlje, sa saradnicima, naša djeca su upoznata sa načinima na koje virusi infektivnih bolesti napadaju, simptomima, prevalenciji ovih bolesti u našoj zemlji, povjerljivim testiranjima, koje omogućavave Institut, načinima zaštite, kao i o aktivnostima i ponašanjima, koja osobu mogu izložiti većem riziku za dobijanje i prenošenje navedenih bolesti. Djeci je, nakon edukacije, omogućeno i povjerljivo testiranje i savjetovanje, u skladu sa njihovim željama.

U sklopu ove edukacije će posebno biti održano i predavanje za zaposlene, kako bi se poboljšalo znanje radnika u direktnom kontaktu sa rizičnim kategorijama, načinima prenošenja, rizicima povezanim sa određenim procedurama, načinima zaštite od infekcije u radu sa HIV i Hepatit pozitivnim osobama.

REALIZOVAN PROJEKAT ,, UNAPRIJEĐENJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE U JU CENTAR „LJUBOVIĆ” ”

U periodu od 23.11. do 26.11. je realizovn i drugi dio aktivnosti koji se odnose na projekat ,, Unaprijeđenje usluga socijalne i dječije zaštite u JU Centar „Ljubović" "". Obavljena je studijska posjeta srodnoj ustanovi ,,Dugave'' u Zagrebu, kao i edukacija deset stručnih radnika ustanove za ,,Primjenu skale atribuiranja vlastitog delikventnog ponašanja'', sa ciljem unaprijeđivanja tehnika i vještina rada stručnog osoblja, kako u domenu dijagnostike tako i u samom tretmanu maloljetniika koji borave u JU Centru ,,Ljubović''

Edukacija u organizaciji doc. dr Nevena Ricijaša iz Centra za Cjeloživotno Obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta u Zagrebu, je obuhvatala sedmočasovnu obuku za primjenu navedene skale i na taj način je završena obuka, u okviru ove tehnike, cjelokupnog vaspitnog osoblja ustanove. Ova nova metoda uz obuke dobijene tokom edukacije „Komunikacijske strategije u radu sa maloljetnim počiniteljima krivičnih djela",, koja je prethodno obavljena u Podgorici, čine okosnicu uvođenja modernijeg proaktivnog pristupa djeci i mladima u dijagnostičkom i tretmanskom radu sa njima u ustanovi.

Pored edukacije ostvarena je i posjeta Ustanovi za odgoj maloljetnih počinitelja kaznenih djela ,,Dugava'', gdje su naši stručni radnici bili u mogućnosti da razmjene iskustva u radu sa kolegama iz Zagreba, saznaju više o njihovim metodama, kapacitetima i uslovima rada, te usvoje neke dobre primjere iz prakse od kolega iz Hrvatske.

Novostečene metode i tehnike rada biće evidentirane u knjigama evidencija koje se vode u ustanovi, ali i kroz sistem SWIS-a tj. ,,Socijalnog kartona", koji je od nedavno u primjeni kod nas. Na ovaj način realizovana je planirana obuka svih zaposlenih u vaspitnom radu u ,,Ljuboviću", koja je od velikog značaja za jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih, a na taj način povećava se i kvalitet usluga koje pružamo.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1