KOMEDIJA STUDENTSKOG TEATRA „IDEMO NA BRODVEJ“

Komedija Studentskog teatra iz Podgorice, “Idemo na Brodvej”, po tekstu i režiji Dragana Koprivice, izvedena je sedmi put, u petak, 9. juna, u Centru “Ljubović.
Ovaj komad premijerno je izveden 18. aprila na velikoj sceni KIC-a “Budo Tomović”, zatim u knjižari “Obodsko slovo” u Podgorici, na Sceni 213 u Nikšiću, u Javnoj ustanovi “Komanski most” u Podgorici, u KIC-u “Zeta” u Golubovcima i Dodestu. Studentski teatar će u zvaničnoj konkurenciji nastupiti sa ovom predstavom na 47. Festivalu dramskih amatera u Bijelom Polju 17. juna.
Tekst komada Koprivica je napisao na temu stvarne, već odavno poznate velike zaljubljenosti mladih u Crnoj Gori u teatar, uz želje amatera, talenata, da po svaku cijenu upišu Pozorišnu akademiju na Cetinju, a jednom čak stignu i do njujorškog Brodveja. Ova dramska priča u žanru komedije, uz komičnu fascinaciju pozorištem, obojena je humorom našeg mentalitetskog tipa. Predstava rezultira brojnim komičnim scenama, u raskoraku glavne junakinje između želja i stvarnih mogućnosti, koja pritom ne bira sredstva da ostvari željeni cilj.
Glavne uloge igraju Svetlana Stamatović, Radovan Novaković i Sofija Krivokapić, a u epizodnim se pojavljuju Žarka Korać, Đorđe Smolović i Jovan Radusinović. Asistent režije je Adriana Žolja Bošković, muzičke efekte je uradio Dražen Milić, svjetlosne Nemanja Klikovac, majstor scene je Željko Jovanović, a organizator Zoran Krivokapić.

REVIJALNI SPORTSKI SUSRET CENTRA ,,LJUBOVIĆ“ I RESURSNOG CENTRA ZA SLUH I GOVOR "DR PERUTA IVANOVIĆ" KOTOR

Obzirom da je socijalizacija i razvijanje društveno poželjnih obrazaca ponašanja, jedan od glavnih ciljeva rada naše ustanove, kontinuirano se trudimo da proširimo društveni milje naše djece i obogatimo njihove kontakte. Sa tim u vidu, dana 13.05.2017. godine je organizovano cjelodnevno druženje sa djecom iz Resursnog centra za sluh i govor "Dr Peruta Ivanović" Kotor, koje je bilo ispunjeno brojnim rekreativnim i sportskim aktivnostima. Domaćini i gosti su se prijateljski takmičili na turniru u stonom tenisu, gdje su naša djeca zauzela prva tri mjesta sa odličnim uspjehom. Nakon turnira i osvježenja organizovana je i fudbalska utakmica, gdje su pobjedu odnijeli naši gosti.

DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM I DAN EVROPE

9 maj 090517Povodom 9. maja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, sprovedena je edukativna radionica sa kreativnim učešćem korisnika, s ciljem učenja, razumijevanja i afirmisanja evropskih vrijednosti i principa na kojima počiva Evropska unija. Djeca su svoj doprinos dala kroz oslikavanje simbola Evrope, obilježja evropskih metropola i prirodnih resursa i bogatstava njenih članica.

Save

SARADNJA SA UNIVERZITETOM CRNE GORE

DRAMSKE I LIKOVNE RADIONICE

U okviru nedjelje obilježavanja Dana Univerziteta Crne Gore, u saradnji sa Rektoratom, mladi glumci sa Fakulteta dramskih umjetnosti i Likovne akademije osmislili su i sproveli program u okviru kojeg su naša djeca, kroz brojne kreativne, likovne i dramske radionice na temu improvizacije, radili na jačanju kreativnog i stvaralačkog usmjeravanja i istraživanja svojih talenata.
Kroz nekoliko radionica i druženja sa mladim umjetnicima djeca su bila u mogućnosti da bolje upoznaju dramsku i likovnu umjetnost, ali i da spoznaju široki spektar svojih talenata.


PREDSTAVA ,,LJUPAF’’


Povodom dana naše ustanove, mladi glumci sa Fakulteta dramskih umjetnosti su odigrali i predstavu za našu djecu, dana 28.04.2017.godine.
Glumci su za našu djecu izabrali zabavan komad pod nazivom ,,Ljupaf’’ Mareja Šisgala, u kojoj se provlače životnja pitanja o ljubavi, o njenom pronalaženju i očuvanju. Djeca su sa velikim uživanjem ispratila tok predstave, ali i pokazala razumijevanje za njenu poruku.


DRAMSKI KOLAŽ


Naša djeca su nakon završetka višednevnog program brojnih dramskih i kreativnih radionica, osmišljenog od strane mladih glumaca Fakulteta Dramskih umjetnosti prezentovali svoj dramski kolaž – imitacije, improvizacije i brojne druge glumačke tehnike o kojima su znanje sticali prethodnih dana i sa velikim entuzijazmom prezentovali svoje talente i naučeno zaposlenima.

VANINSTITUCIONALNE REKREATIVNE AKTIVNOSTI – KARTING

U JU Centru ,,Ljubović’’ nastojimo da djecu kontinuirano motivišemo različitim aktivnostima, koje su u skladu sa njihovim interesovanjima i mogućnostima.
Ovog puta su djeca, u organizaciji stručnog osoblja, vođena na karting u Karting centar Podgorica, gdje su uživali u grupnim rekreativnim vožnjama pod nadzorom i pomoći zaposlenih.
Ova i slične rekreativne aktivnosti su mjera motivacije i nagrade, i organizuju se u skladu sa Kućnim redom ustanove, na osnovnu bodovne liste koja se primjenjuje prilikom izvršenja svakodnevnih obaveza, poštovanja pravila i adekvatnog ponašanja.

 

DAN USTANOVE

POGLEDAJ GALERIJU

Dana 28.04. 2017 godine, obilježen je dan ustanove JU Centra ,,Ljubović’’, i ovom prilikom su stručni radnici ustanove sačinili prezentaciju svoga rada, u dijelu koji se odnosi na prihvatnu stanicu, ali i na institucionalni tretman. Predstavljene su sve aktivnosti, koje se sprovode u ustanovi u skladu sa najmodernijim evropskim standardima i procedurama. Istaknuta je i činjenica da su u našem radu u potpunosti ispoštovane sve preporuke, koje su u prethodnom periodu upućene od strane Ombudsmana, a sva praksa je zasnovana na principima koji se oslanjaju na najbolji interes djeteta i poštovanje prava djece, u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonodavstvom.
Istaknuto je da je u narednom 9-mjesečnom periodu planirano pilotiranje projekta Dnevnog boravka za djecu sa problemima u ponašanju, koji će ustanova sprovoditi u saradnji sa nadležnim Centrom za socijalni rad iz Podgorice, a koji će biti podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, UNDP-a i UNICEF-a u Crnoj Gori.
Opšti cilj projekta je da se u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Centrom za socijalni rad Podgorica, izgrade mehanizmi prevencije, a posebno resursi, koji će omogućiti djeci sa problemima u ponašanju, da razviju svoje snage kako bi prevenirali posljedice negativnih obrazaca u ponašanju.

Pored ove usluge, koja je vezana za lokalnu zajednicu u Centru ,,Ljubović“ planiramo i otvaranje Savjetovališta za roditelje, koje treba da počne sa radom u drugoj polovini godine, a pored stručnih radnika iz ustanove (specijalnog pedagoga, psihologa i socijalnog radnika) biće angažovan i psihijatar, koji ima iskustva u radu sa ovom kategorijom djece i njihovim porodicama.

Prezentaciju smo završili zaključkom i porukom široj javnosti - da je neophodno da svi zajedno radimo na primarnoj prevenciji problema u ponašanju kod djece i mladih stvarajući im uslove za adekvatno i smisleno provođenje slobodnog vremena, prije svega kroz sportske aktivnosti. U tom cilju pozivamo sve zainteresovane sponzore (privatne i državne institucije, pojedince i lokalne samouprave) da koriste usluge naše bravarske radionice, koja proizvodi kvalitetne sportske rekvizite (koševe, golove i sl.).

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1