previous arrow
next arrow
Slider

Analitičke kartice

Na osnovu člana 28. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled analitičke kartice našeg računa:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Analitička kartica - 20 do 28 01 2018.

Analitička kartica - podračun - 20 do 28 01 2018.

Analitička kartica 28.01-05.02.2018.GOD.

Analitička kartica - podračun 28.01-05.02.2018.GOD.

Analitička kartica-Glavni račun 05.02.-11.02.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 05.02.-11.02.2018.god.

Analiticka krtica-Glavni racun 12.02-18.02.2018.god.

Analiticka kartica-Podracun 12.02.-18.02.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 19.02-25.02.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 19.02-25.02.2018.god.

Analitčka kartica-Glavni račun 26.02.-04.03.2018.god.

Analitčka kartica-Podračun 26.02.-04.03.2018.god.

Analitička kartica - Glavni račun 05.03-11.03.2018.god.

Analitička kartica - Podraračun 05.03-11.03.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 12.03-18.03.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 12.03-18.03.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 19.03-25.03.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 19.03-25.03.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 26.03.-01.04.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 26.03.-01.04.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 02.04-08.04.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 02.04-08.04.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 09.04-15.04.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 09.04-15.04.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 16.04.-22.04.2018.god.

Analitička kartica-Podraračun 16.04.-22.04.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 23.04.-29.04.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 23.04.-29.04.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 30.04.-06.05.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 30.04.-06.05.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 07.05-13.05.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 07.05-13.05.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 14.05-20.05.2018.

Analitička kartica-Podračun 14.05-20.05.2018.

Analitička kartica-Glavni račun 21.05-27.05.2018.

Analitička kartica-Podračun 21.05-27.05.2018.

Analitička kartica-Glavni račun 28.05-03.06.2018.

Analitička kartica-Podraračun 28.05-03.06.2018.

Analitička kartica-Glavni račun 04.06-10.06.2018.

Analitička kartica-Podračun 04.06-10.06.2018.

Analitička kartica-Glavni račun 11.06.-17.06.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 11.06.-17.06.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 18.06-24.06.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 18.06-24.06.2018.god.

Analitička kartica-Glavni račun 25.06-01.07.2018.god.

Analitička kartica-Podračun 25.06-01.07.2018.god.


PARLAMENTARNI IZBORI 2016

ANALITICKE KARTICE 11.-18. JUL 2016.

ANALITIČKE KARTICE 18 -25. JUL 2016.

ANALITIČKE KARTICE 25.7.-01.8. 2016.

ANALITIČKE KARTICE 01.8.-08.08. 2016.

ANALITIČKE KARTICE 08.8.-15.08. 2016.

ANALITIČKE KARTICE 15.8.-22.08. 2016.

ANALITIČKE KARTICE 22.8.-29.08. 2016.

ANALITICKA KARTICA ZA PERIOD  29 AVGUST DO 5 SEPTEMBAR  2016.

ANALITICKA KARTICA ZA PERIOD   5 - 12  SEPTEMBAR  2016.

ANALITICKA KARTICA  ZA PERIOD   12 -19  SEPTEMBAR  2016.

ANALITICKA KARTICA 2 ZA PERIOD   12 -19  SEPTEMBAR  2016.

ANALITICKA KARTICA ZA PERIOD·· 19 -26· SEPTEMBAR· 2016.

ANALITICKA KARTICA ZA PERIOD 26 SEPTEMBAR - 3 OKTOBAR 2016.

ANALITICKA KARTICA  2 ZA PERIOD   26 SEPTEMBAR  - 3 OKTOBAR 2016.

ANALITICKA KARTICA  ZA PERIOD   3 - 10 OKTOBAR 2016.

ANALITICKA KARTICA  2 ZA PERIOD   3 - 10 OKTOBAR 2016.

ANALITICKA KARTICA  ZA PERIOD   10 - 17 OKTOBAR 2016.

ANALITICKA KARTICA  2 ZA PERIOD   10 - 17 OKTOBAR 2016.

ANALITICKA KARTICA  2 ZA PERIOD   17 do 24 OKTOBAR 2016

Putni nalozi

Na osnovu člana 32. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja "Sl.CG" broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Putni nalozi 20 do 28 01 2018.

Putni nalozi 28.01. do 05.02. 2018.

Putni nalozi za period 5.02.-11.02.2018.

Putni nalozi za period 12-18 02 2018.

Putni nalozi za period 19 02 - 25 02 2018.

Putni nalozi za period 26 02 - 4 03 2018.

Putni nalozi za period 5-11. 03 2018.

Putni nalozi za period 12 -18 03 2018.

Putni nalozi za period 19. - 25.03 2018.

Putni nalozi z period 26 03 -1 04 2018.

Putni nalozi za period 02 04-08 04 2018 god.

PUTNI NALOZI 1 9-15 04 2018.

Putni nalozi 16 -22 04 2018.

Putni nalozi 23 do 29 04 2018.

Putni nalozi 30.04 do 6.05.2018.

Putni nalozi 7 do 13 05. 2018.

Putni nalozi 14 do 20 05 2018.

Putni nalozi 21 do 27 05 2018.


PARLAMENTARNI IZBORI 2016

NALOZI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 11.-18. JUL 2016.

NALOZI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 18 -25. JUL  2016.

NALOZI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 25.7-01.8.· 2016.

NALOZI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 01.8.-08.08· 2016.

NALOZI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 08.8.-15.08· 2016.

NALOZI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 15.8.-22.08· 2016.

NALOZI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 22.8.-29.08· 2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 29 AVGUST  DO 5 SEPTEMBAR 2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD  5 - 12 SEPTEMBAR 2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD   12-19 SEPTEMBAR 2016

PUTNI NALOZI ZA PERIOD·· 19-26 SEPTEMBAR 2016

PUTNI NALOZI ZA PERIOD 26 SEPTEMBAR 3 OKTOBAR 2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD   3-10 oktobra 2016.

PUTNI NALOZI ZA PERIOD   10 - 17 oktobra 2016.

Jezik

Pretraga