Danas

kompleks_ljubovic_2Centar " Ljubović " je jedina ustanova socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koja se bavi institucionalnom zaštitom djece u sukobu sa zakonom. U Centru se zbrinjavaju, vaspitavaju i osposobljavaju djeca i omladina u sukobu sa zakonom, kao i djeca i omladina sa problemima u ponašanju, i to djeca i omladina oba pola, državljani Crne Gore kao i strani državljani.

Obrazovanje djece se obavlja u gradskim osnovnim i srednjim školama. Proizvodna i uslužna praksa obavlja se u bravarskoj radionici i kuhinji Centra, kao i u privatnim i državnim firmama u Glavnom gradu Podgorica. Djeca imaju obezbijeđenu zdravstvenu zaštitu, a pruža im se 24 časovni stručni nadzor dok su u ustanovi.

Save

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1