Upravni organi

 

I  Upravni odbor JU Centra za djecu i mlade " Ljubović "  - Podgorica

 

Predsjednik - Budimka Novaković, predstavnik osnivača

članovi:

- Nenad Laličić, predstavnik osnivača

- Suzana Dabetić, predstavnik korisnika

 

II   Direktorka JU Centra za djecu i mlade " Ljubović "  - Podgorica

 

Mirjana Đurić, diplomirana socijalna radnica, specijalista socijalne rehabilitacije i socijalne terapije

 

 

 

 

  

  

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1