previous arrow
next arrow
Slider

OBLASTI TRETMANA

- Individualno psiho-socijalno-vaspitno - savjetodavni rad sa korisnicima usluga smještaja;
- Rad u vaspitnoj i životnoj grupi;
- Rad na obrazovanju i profesionalnom osposobljavanju korisnika;
- Rad na zaštiti i unapredjenju zdravlja korisnika ;
- Obezbjeđivanje pravilne ishrane,smještaja, odjeće i obuće.
- Saradnja i rad sa porodicom korisnika i lokalnom zajednicom;
- Programi rekreacije, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti u okviru slobodnog vremena;
- Saradnja sa matičnim centrima za socijalni rad, tužilaštvom, sudom i policijom.
- Posebno se posvećuje pažnja postinstitucionalnom tretmanu, naročito djeci bez roditelja.

Jezik

Pretraga