VASPITNA SLUŽBA

Vaspitnu službu čine stručnjaci različitog profila : dipl.specijalni pedagozi, dipl.soc.radnik, dipl.pedagog,  dipl.psiholog, dipl.pravnik, nastavnici i pomoćni vaspitači.

Vaspitna služba Centra  radi  i na prevenciji rizičnog ponašanja mladih putem edukativnih seminara, posebno u lokalnoj zajednici i gradskim osnovnim i srednjim školama.

Centar, takođe,  pruža i pomoć porodici u saniranju rizičnog ponašanja djece, kao i aktivno sarađuje sa NVO organizacijama koje se bave prevencijom rizičnog ponašanja mladih.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1