Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

SARADNJA SA JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA

smartDana, 15. 06. 2021. godine u našoj ustanovi realizovan je sistematski pregled korisnika. Ova aktivnost je rezultat nastavka višegodišnje uspješne saradnje naše ustanove sa JZU Dom zdravja u Podgorici. Naime, u našoj ustanovi se smještaju djeca i mladi, koji često nemaju regulisano zdravsteno osiguranje, a razlozi za to su različiti. Takođe i zdravstveni problemi naših korisnika su poslednjih godina raznovrsni i sve složeniji i zahtijevaju naš maksimalni angažman i dodatni napor, kako bi se ova oblast tretmana uspješno realizovala. Dobijanje uputa, propisivanje recepata i druge aktivnosti su otežane, jer korisnici dolaze iz različitih opština u kojima imaju svoje izabrane ljekare i izabrane pedijatre, pa to dodatno otežava obezbijeđivanje uputa za specijalističke preglede i recepata za propisanu terapiju.


Zahvaljujući razumijevanju rukovodstva i zaposlenih u Domu zdravlja u Podgorici, uspjeli smo da obezbijedimo redovne sistematske preglede za korisnike naših usluga, tačnije jednog izabranog ljekara za sve korisnike. Ova činjenca će olakšati u velikoj mjeri pristup zdravstvenim uslugama i skratiti vrijeme, odnosno, ubrzati postupak eventualnog liječenja i pravovremene reakcije u slučaju neodložnih zdravstvenih intervencija. Želimo da istaknemo posebnu zahvalnost načelniku pedijatrije dr Momčilu Vukčeviću, kao i medicinskoj sestri Sonji Dobrović, koji su timski obavili pregled naših korisnika, i nadamo se nastavku uspješne saradnje sa zdravstvenom ustanovom u kojoj rade.

SERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

bonitetne2021

Bonitetne ocjene su neophodan ekonomski instrument koji se primjenjuje u savremenom poslovnom svijetu i koriste se kao valjana provjera cjelokupnog poslovanja jednog poslovnog subjekta. Utvrđuje se na osnovu posebne metodologije, koja obuhvata cjelokupno poslovanje poslovnog subjekta, kroz finansijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini.

Ostvarivši odlične poslovne rezultate, JU Centar ,,Ljubović“ je stekao pravo na sertifikat bonitetne izvrsnosti, renomirane bonitetne kuće CompanyWall d.o.o..

POWERPOINT PREZENTACIJA NA TEMU ,,RIBOLOV“-GRUPNI RAD KORISNIKA

Osnovni cilj boravka djece u Centru ,,Ljubović” i njihovog angažovanja u procesu tretmana, jeste da neutralizuje asocijalna i antisocijalna, a unaprijedi prosocijalna ponašanja i vještine. Podsticanje, usmjeravanje i obučavanje djece za društveno prihvatljiva interesovanja, te unaprijeđivanje socijalnih, obrazovnih i drugih vjestina, odvija se u sistematskim postupcima, zasnovanim na teorijama socijalnog učenja kroz individualni i grupni rad.

Kao jedan od primjera navedenih aktivnosti dana 2. aprila 2021. godine grupa djece smještena u,,Ljuboviću’’ je održala predavanje i prezentaciju na temu ,,Ribolov’’, koju su osmisli i zradili sami, uz nadzor i podsticaj vaspitača. Prezentaciji su prisustvovali ostala djeca korisnici, kao i zaposleno osoblje Centra. Prisutni su imali priliku da saznaju šta je ribolov, koje sve vrste postoje, koja oprema se koristi u te svrhe i koje vrste riba se najčešće love. Nakon prezentacije je održana i kratka diskusija, tokom koje su djeca predavači dijelili svoja iskustva u ribolovu, kao i odgovarali na pitanja prisutnih.

POSJETA PREDSTAVNIKA VIŠEG SUDA U PODGORICI

smartDana 03. 02. 2021. godine u JU Centru „ Ljubović“, održan je radni sastanak sa sudijom  Višeg suda u Podgorici, Radomirom Ivanovićem, kao i predstavnicom Stručne službe istog suda, Valentinom Smolović. Tokom sastanka razmatrani su slučajevi korisnika, koji se u našoj ustanovi nalaze odlukom ovog suda, o teškoćama, napretku u tretmanu, kao i realizaciji vaspitnih mjera, izrečenih od strane Višeg suda u Podgorici.

Ovom prilikom gosti su obavili razgovore sa korisnicima i obišli smještajne kapacitete u ustanovi. Zaključak je da je saradnja sa Višim sudom i Stručnom službom veoma dobra i konstruktivna, na obostrano zadovoljstvo, a ovom prilikom se zahvaljujemo na posjeti i na veoma značajnim pravnim savjetima, koje smo dobili od uvaženih gostiju.

 

MEĐUNARODNI KLUB ŽENA CRNE GORE I DELTA CITY- POKLONI ZA KORISNIKE

010221 1254Danas su djeci smještenoj u Centru ,,Ljubović” uručeni paketići sa slatkišima, kozmetikom i vešom, koji su donirani na inicijativu Međunarodnog kljuba žena Crne Gore, uz podršku šoping mola Delta city iz Pogorice, na čemu smo im jako zahvalni.

Saradnja sa Timom za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

U sklopu svojih aktivnosti JU Centar ,,Ljubović“ ostvaruje redovnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije. Imamo odličnu saradnju sa kolegama koje se bave maloljetničkom delinkvancijom i borbom protiv droge i krijumčarenja, koji su više puta, pored svojih redovnih poslova, u našoj ustanovi imali različite prezentacije svoga rada, namijenjene kako djeci, tako i zaposlenima.

Ovoga puta želimo da istaknemo zahvalnost službenicima Tima za obuku vodiča i dresuru službenih pasa iz Odsjeka za Nadzor državne granice, Sektora granične policije, na čelu sa rukovodiocem Zoranom Prelevićem, koji su u poslednje vrijeme često boravili u našoj ustanovi, u cilju sprovođenja svojih preventivnih aktivnosti, ali i prezentacije svoga rada, u dijelu koji se odnosi na pse obučene za otkrivanje narkotika.

Jezik

Pretraga