"Hope for better future throught circus"

U saradnji sa  Omladinskim centrom "Don Bosko” iz Podgorice, započeta  je realizacija projekta "Hope for better future throught circus". Po uzoru na više evropskih zemalja, koje koriste socijalni circus, kao jednu od metoda rada u ustanovama socijalne i dječije zaštite, Omladinsk centar  "Don Bosko” ponudio je da se navedeni projekat sprovede i u našoj ustanovi.

Dana 06. 02. 2022. godine u prostorijamaCentra ,,Ljubović”, održana je prva u nizu planiranih radionica. Program je osmišljen tako da podstiče razvijanje i socijalizaciju djece i mladih iz različitih područja, okruženja i da im pruži mogućnost da, eventualno, kod sebe prepoznaju zainteresovanost i želju da se u budućnosti bave nečim sličnim. Ističemo da su korisnici veoma dobro prihvatili učešće u radu ove radionice, koja je osmišljena tako da su bili veoma motivisani za usvajanje vještina akrobatike, scenskog pokreta i dr. Ističemo da je ovo nastavak uspješne višegodišnje saradnje sa Omladinskim centrom Katoličke crkve na obostrano zadovoljstvo.

RADIONICA ,,SAMOPOŠTOVANJE”

Tokom odrastanja samopoštovanje kod djece ima manje uspjehe i padove. Svako dijete ima pravo na pozitivan osjećaj sopstvene vrijednosti, a odrasli su odgovorni da taj razvoj podstiču. U skladu sa tim sa korisnicima je realizovana radionica o samopoštovanju, vjeri u sebe, svoje sposobnosti, načinu rješavanja problema, odnosu prema ljudima. Cilj radionice je bio proširiti doživljaj samopoštovanja, navesti korisnike da prepoznaju u sebi osobu koja može da voli i bude voljena, da razviju vještine potrebne za igrađivanje odnosa sa vršnjacima, razvijanje sposobnosti učenja iz grešaka, pronalaženje rješenja. Takođe, napravljena je paralela i razlika između samopouzdanja i samopoštovanja. Kako se često za nivo samoprocjene samopoštovanja adolescenata koristi metoda R.V. Ovcharova, isti je realizovan sa korisnicima, čije rezultate smo zajedno interpretirali, a zatim na plakatu predstavili osobine mladih sa visokim i niskim nivoom samopoštovanja, kao i načine kako podspješiti samopoštovanje.

POKLONI KORISNICIMA ZA NOVU GODINU

I ove godine, kao i ranije predstavnici šoping mola Delta City iz Pogorice, zahvaljujući donaciji Medjunarodnog kluba žena,uručili su poklone za Novu godinu, djeci smještenoj u Centru ,,Ljubović” .Ranci sa pidžamama, vešom, čarapama, kozmetikom i školskim priborom su jako obardovali naše koisnike.
 
Ovom prilikom želimo da izrazimo veliku zahvalnost u ime korisnka i zaposlenih na ovoj lijepoj donaciji i upravi i zaposlenima u Delta City i Medjunarodnom kluba žena zaželimo sretnu i uspješnu Novu 2022. godinu.  

 

281221 1439

Dan oslobođenja Podgorice 19.decembar

Povodom Dana oslobođenja Podgorice, 19.decembra, vaspitači su sa korisnicima održali edukativnu radionicu. Na panou su prikazali spoj modernog i tradicionalnog, protkano ljubavlju prema Podgorici. Zadatak korisnika je bio da slikom i tekstom predstave istoriju Podgorice – sve od privih pominjanja grada do današnjeg dana, što su oni sa uspjehom odradili.

Edukativna radionica "Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama"

281121 2141Cilj obilježavanja ovog datuma je ukazati na sve veću pojavu nasilja nad ženama i djevojčicama i potrebu za uključivanjem svih činilaca društva u rješavanju ovog problema. Nasilje nad ženama predstavlja prepreku u postizanju jednakosti, razvoja, mira kao i ostvarivanju ljudskih prava žena i djevojčica. Tim povodom u Centru ,,Ljubović” je održana edukativna radionica, kojom se promovišu prava žena, koja su neodvojivi dio univerzalnih ljudskih prava, i u skladu sa svim međunarodnim dokumentima ta prava moraju da budu garantovana, poštovana i zaštićena. Korisnici su aktivno učestvovali u radu i pokazali veliko interesovanje za temu, a kroz kreativni rad su izradili zajednički plakat, koji smo izložili u dnevnom boravku.

SARADNJA SA CRVENIM KRSTOM CRNE GORE

crvenikrstUspješna saradnja Centra "Ljubović"  sa Crvenim krstom Crne Gore nastavlja se i ove godine. Trenutno nam je urečena pomoć u vidu garderobe i obuće za korisnike. Do sada su mnogo puta iz ove organizacije uručivane pomoći i donacije, kao i održavana različita predavanja, posebno ističemo obuku za pružanje prve pomoći. Zaposleni i djeca i ovoga puta se najsrdačnije zahvaljuju i na donaciji, koja će doprinijeti kvalitetu usluga, koje se pružaju u ovoj ustanovi.