Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

POKLONI KORISNICIMA ZA NOVU GODINU

I ove godine, kao i ranije predstavnici šoping mola Delta City iz Pogorice, zahvaljujući donaciji Medjunarodnog kluba žena,uručili su poklone za Novu godinu, djeci smještenoj u Centru ,,Ljubović” .Ranci sa pidžamama, vešom, čarapama, kozmetikom i školskim priborom su jako obardovali naše koisnike.
 
Ovom prilikom želimo da izrazimo veliku zahvalnost u ime korisnka i zaposlenih na ovoj lijepoj donaciji i upravi i zaposlenima u Delta City i Medjunarodnom kluba žena zaželimo sretnu i uspješnu Novu 2022. godinu.  

 

281221 1439

Dan oslobođenja Podgorice 19.decembar

Povodom Dana oslobođenja Podgorice, 19.decembra, vaspitači su sa korisnicima održali edukativnu radionicu. Na panou su prikazali spoj modernog i tradicionalnog, protkano ljubavlju prema Podgorici. Zadatak korisnika je bio da slikom i tekstom predstave istoriju Podgorice – sve od privih pominjanja grada do današnjeg dana, što su oni sa uspjehom odradili.

Edukativna radionica "Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama"

281121 2141Cilj obilježavanja ovog datuma je ukazati na sve veću pojavu nasilja nad ženama i djevojčicama i potrebu za uključivanjem svih činilaca društva u rješavanju ovog problema. Nasilje nad ženama predstavlja prepreku u postizanju jednakosti, razvoja, mira kao i ostvarivanju ljudskih prava žena i djevojčica. Tim povodom u Centru ,,Ljubović” je održana edukativna radionica, kojom se promovišu prava žena, koja su neodvojivi dio univerzalnih ljudskih prava, i u skladu sa svim međunarodnim dokumentima ta prava moraju da budu garantovana, poštovana i zaštićena. Korisnici su aktivno učestvovali u radu i pokazali veliko interesovanje za temu, a kroz kreativni rad su izradili zajednički plakat, koji smo izložili u dnevnom boravku.

SARADNJA SA CRVENIM KRSTOM CRNE GORE

crvenikrstUspješna saradnja Centra "Ljubović"  sa Crvenim krstom Crne Gore nastavlja se i ove godine. Trenutno nam je urečena pomoć u vidu garderobe i obuće za korisnike. Do sada su mnogo puta iz ove organizacije uručivane pomoći i donacije, kao i održavana različita predavanja, posebno ističemo obuku za pružanje prve pomoći. Zaposleni i djeca i ovoga puta se najsrdačnije zahvaljuju i na donaciji, koja će doprinijeti kvalitetu usluga, koje se pružaju u ovoj ustanovi.

SERTIFIKAT MENADŽMENT SISTEMA JU Centar Ljubovic

JU Centar ,,Ljubović“ je uspješno prošao proces sertifikacije za standard: ISO 9001:2015. Sertifikaciona provjera obuhvatila je pregled i analizu sistemske dokumentacije, provjeru procesa i aktivnosti u organizaciji, kao i usaglašenost sa zahtjevima EU standarda, našim zakonskim zahtjevima i dokumentacijom Sistema. U skladu sa tim ISOCERT sp. zo.o. sp.k. potvrđuje da je sertifikovana organizacija, tj. JU Centar ,,Ljubović“  implementirala i da koristi menadžment sistem zadovoljavajući zahteve: ISO 9001:2015

Ju Lubovic 9 2021 ENG1 01Ju Lubovic 9 2021 SRP1 01

OBAVJEŠTENJE POVODOM PRIVREMENIH PREPORUKA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE, OD 26.08.2021. GODINE, ZA POSTUPANJE I SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE U DOMOVIMA ZA KOLEKTIVNI SMJEŠTAJ RADI SPREČAVANJA I SUZBIJANJA EPIDEMIJE

Posjete korisnicima

Omogućene su posjete korisnicima ukoliko posjetioc ima:

-dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije, a ne više od 180 dana od vakcinacije,

-negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h,

-dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 180 dana.

Omogućene su posjete korisnicima u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga. Korisnici kod izlaska u spoljašnje prostore nose masku. Posjete su ograničenog trajanja, te se organizuju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 2 metra između svih osoba.

Posjetioci imaju obavezu da cijelo vrijeme nose masku i da se pridržavaju drugih mjera zaštite (dezinfekcija ruku i sl.).

Osobe kojima je izrečena mjera karantina (samoizolacije), utvrđena infekcija uzrokovana SARS CoV2 ili imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu.

Korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije (karantina) ili izolacije, ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete.

Zaštitnu opremu korisnicima osigurava pružaoc usluge, dok posjetioci sami osiguravaju potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima usluge smještaja.

Jezik

Pretraga