Filter
 • Posjeta Centru

  Centar za djecu i mlade „Ljubović“ u petak 22.11.2013.godine u organizaciji Kancelarije UNICEF-a iz Podgorice, posjetila je gosp. Anne Granjean, specijalista za dječiju zaštitu i pravosuđe iz Ženevske kancelarije UNICEF-a.

  Nakon sadržajnog razgovora o svim aspektima rada (pravni osnov, metodologija rada i td.), ista je obišla Centar i neposredno se uvjerila u uslove u kojima borave štićenici.

 • Optimalni uslovi za rad

  22112013_222112013_1Nakon što smo uspjeli da Stručni tim Centra „Ljubović“, pojačamo sa spec.psihijatrom dr Maidom Burđžović, ovih dana smo realizovali aktivnosti kojima smo za rad psihijatra i ostalog medicinskog osoblja stvorili optimalne uslove.

  Na ime, u sklopu novoizgrađenog zajedničkog objekta u kome se nalazi kuhinja, sportska sala, krojačka radionica i dr.objekti, opremljen je prostor za pružanje medicinskih usluga tzv.ambulanta, sa kancelarijskim namještajem i sa jednokrevetnom bolesničkom sobom. Osim ove dvije prostorije opremljena je i prostorija u kojoj će se čuvati medicinska dokumentacija i sanitarni čvor.

  Ovo je samo još jedna od aktivnosti koje sprovode uposleni u Centru „Ljubović“, sa ciljem stvaranja što kvalitetnijijih uslova za boravak štićenika i za rad sa njima.

 • Zajednička akcija radnika i štićenika

  20112013_120112013_2Radnici i stićenici Centra za djecu i mlade „Ljubović“, zajedničkom akcijom uspjeli su da istočnu stranu fasade upravne zgrade koja je vlažila, zaštite i prekreče.

  Takođe, u okviru mašinsko bravarske radionice od preostalih elemenata napravljeni su koš i vratilo za rekreaciju na otvorenom koji su postavljeni na igralištu Centra. Štićenici pritom nisu krili zadovoljstvo postavljanjem koša i vratila koji će upotpuniti sadržaje za sport i rekreaciju koji već postoje u Centru.

 • Novina u radu stručnog tima

  maja_burdzovicU cilju poboljšanja kvaliteta vaspitnog rada i stručne pomoći djeci koja borave u Centru za djecu i mlade „Ljubović" angažovana je specijalista psihijatar dr. Maida Burdžović. Napominjemo da je njen angažman na dobrovoljnoj osnovi i u vremenu kada joj to njene profesionalne obaveze dozvoljavaju. Ne treba posebno isticati značaj njenog učešća u radu stručnog tima i u neposrednom radu sa našim štićenicima.
 • U Centru za djecu i mlade “Ljubović” predstavljen Priručnik za rad sa djecom u sukobu sa zakonom

  Ljubovic_1Priručnik za rad sa djecom koja su u sukobu sa zakonom u zavodskim uslovima, autora prof.dr Đurađa Stakića, koji je objavljen uz podršku kancelarije Unicefa za Crnu Goru, predstavljen je dana 10.novembra 2011. godine u Centru za djecu i mlade „Ljubović"- Podgorica. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, UNICEF-a, Sudova, Tužilaštva, Uprave policije, Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorice, Centara za socijalni rad i NVO sektora.

  Šef predstavništva Unicefa za Crnu Goru g-din Bendžamin Perks smatra da priručnik ima moralni i etički značaj, a uz to pokazuje da su Vlada, Centar "Ljubović" i druge institucije posvećene brizi o mladima. Ovaj rad zapravo pokazuje koliko je važno usmjeriti mlade na pravi životni put i spriječiti ih da postanu povratnici. Maloljetničko pravosuđe veoma je važno i sa aspekta zaštite ljudskih prava, prava djece, bezbjednosti, ali i smanjenja stope kriminala – kazao je šef Unicefa. Prema njegovim riječima, priručnik će biti dobar okvir za sprovođenje reformi u oblasti maloljetničkog pravosuđa.

 • Izgradnja novog objekta A u Centru Ljubovic

   

  IMG

  Ministarstvo rada i socijalnog staranja prihvatilo je Elaborat o opravdanosti izgradnje objekata Centra za djecu i mlade „Ljubović“ 2009. godine. Preko Direkcije za javne radove raspisan je tender za izradu projektne dokumentacije i ista je urađena od strane projektantskog biroa Ural mont iz Nikšića. Izvođeč radova na objektu A (zajedničke službe) je preduzeće Arting iz Podgorice.

   

          Centar će imati 5 objekata:

          A - Zajedničke službe

          B - Prihvat sa prihvatnom stanicom

          C - Prijemno odelenje sa dijagnostikom

          D i E - Institucionalni tretman

          Ukupna površina objekata je 1388,53 m2.

          Do kraja 2010.godine, završiće se objekat A (zajedničke službe) ukupne vrijenosti radova 250.000,00 eura. U kapitalnom buđžetu za 2011.godinu obezbijedjena su sredstva u visini od 900.000,00 eura i svi preostali objekti krajem 2011.godine, biće u funkciji. Centar će u potpunosti zadovoljavati potrebe Crne Gore za ovu vrstu institucionalnog tretmana prema svim medjunarodnim instumentima i Konvenciji o dečijim pravima.