Filter
 • Posjeta eksperta Unicefa prof.dr Đurađa Stakića

  dr_djurad_stakic_29112013Na poziv direktora Centra za djecu i mlade „Ljubović" g-dina Dragana Pajovića, pod pokroviteljstvom kancelarije Unicefa Crne Gore, u periodu od 22.11. do 29.11.2013.god. boravio je ekspert Unicefa prof.dr Đurađ Stakić. Radna posjeta je imala za cilj reviziju i uvid u novi način primjene konceptualno - metodološkog okvira rada sa djecom u sukobu sa zakonom sa kojim se u našem Centru započelo 2008.god. Novi način rada je bio dio projekta „Sveobuhvatne reforme sistema maloljetničkog pravosuđa u Crnoj Gori", realizovan uz podršku kancelarije Unicefa u Podgorici, urađen od strane prof. dr Stakića, posebno za reformu kojom je naša ustanova bila obuhvaćena.

  Tokom boravka, održani su radni sastanci, gdje je ukazano na način rada i usložnjavanje problematike u radu sa djecom koja se smještaju u našu ustanovu. Od strane direktora i stručnog kadra Centra ukazano je na neophodnost uvođenja još jednog programa rada koji je planiran 2008 godine , a nije realizovan. Naime, riječ je o Programu Intezivnog tretmana koji uključuje i „time out" sobu. Za ovaj program smo od strane prof. dr Stakića dobili punu podršku, imajući u vidu da naša ustanova brine o raznorodnoj populaciji djece, od kojih neka mogu biti u svom ponašanju povremeno potpuno van kontrole.U tim situacijama se koristi time out procedura koja bi pomogla djetetu za smirivanje, psihološku reorganizaciju i stabilizaciju.

  Prof.dr Stakić je obećao i svu stručnu pomoć Centru za djecu i mlade „Ljubović", kada je u pitanju procedura za dobijanje sertifikata za stručno osposobljavanje (obuka pomoćnih vaspitača i stručnog kadra).

  Takođe,od strane eksperta Unicefa potvrđeno je da je ovakav tretman obuhvaćen programima ustanova u EU i Americi, koja rade sa djecom sa problemima u ponašanju.

  Jedna od važnih tema koja je bila obuhvaćena ovom posjetom je i preporuka prof. dr Stakića da stručna služba naše ustanove počne sa izradom projekata koji bi se sprovodili u lokalnoj zajednici. Realizacija ovih projekata bi otpočela početkom sljedeće godine sa ciljem da ostvarimo saradnju sa odgovarajućim ustanovama i realizujemo različite programe vezane za rad sa djecom i mladima. U vezi sa tim, prof.dr Stakić je dao odgovarajuće smjernice i preporuke koje su potrebne da bi se otpočelo na izradi projekata.

  Ovom prilikom želimo da se iskažemo izuzetnu zahvalnost prof.dr Đurađu Stakiću na podršci i korisnim smjernicama koje nam je ukazao tokom posjete, kao i kancelariji Unicefa u Podgorici uz čiju pomoć je ova posjeta i realizovana.
 • Održan okrugli sto na temu: Unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava štićenika JU Centar za djecu i mlade “Ljubović” - Podgorica

  okrugli_stoDana 8. decembra 2011. godine, održan je okrugli sto na temu: Unaprijeđenje poštovanja ljudskih prava šticenika JU Centar za djecu i mlade "Ljubović" - Podgorica.

  Na skupu je predstavljen i razmotren izvještaj monitoring tima nevladinih organizacija o stanju ljudskih prava šticenika JU Centar za djecu i mlade "Ljubović" sa zaključcima i preporukama. Na okruglom stolu učestvovali su ministar rada i socijalnog staranja, g-din dr Suad Numanović, direktor Centra g-din Dragan Pajović, g-đa Dawn Adie-Baird, task menadžerka Delegacije EU u Crnoj Gori, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori g - din Bendžamin Perks, g-đa Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Unicefa i predstavnici NVO sektora.

  Okrugli sto je organizovan u okviru projekta "Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori", koji Akcija za ljudska prava, kao nosilac projekta, realizuje u saradnji sa Centrom za antidiskriminaciju "EKVISTA", Centrom za građansko obrazovanje (CGO) i Sigurnom ženskom kućom, uz pomoć Beogradskog centra za ljudska prava i Letonskog centra za ljudska prava. Projekat finansiraju Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.
 • Zahvalnost za donacije Glavnog grada Podgorice i Ministarstva rada i socijalnog staranja povodom Nove 2011. godine

  Grb_Podgorice1

  Glavni grad Podgorica je JU Centru za djecu i mlade " Ljubović " povodom Novogodišnjih praznika uplatio vrijednu donaciju od 3.000,00 eura. Takođe, povodom novogodišnjih praznika Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva u iznosu od 2.000,00 eura za novogodišnje poklone za djecu iz naše ustanove. Zaposleni i štićenici Centra se najsrdačnije zahvaljuju na vrijednim donacijama, koje će biti iskorišćene za poboljšanje uslova boravka i smještaja djece, kao i za druge edukativne aktivnosti.