Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow
Filter
 • Posjeta delegacije Kosova

  delegacija_kosova_04022013

  U oviru Reforme maloljetničkog pravosuđa  u organizaciji kancelarije UNICEF-a u Podgorici višečlana delegacija Kosova  je posjetila Centar za djecu i mlade "Ljubović" 04.02.2013 godine.

  Delegacija je obišla sve objekte Centra.Nakon obilaska izrazili su želju da naknadno dođu kod nas i budu naši gosti,kako bi se detaljnije  upoznali sa našom ustanovom i sa našim načinom rada, obzirom da Kosovo inače uskoro počinje sa izgradnjom slične Institucija pa su im ovakva iskustva veoma značajna.  U delegaciji su sem predstavnika kancelarije UNICEF-a u Podgorici i kancelarije UNICEF-a u Prištini, bili i predstavnici Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva za ljudska prava , kao i Ministaratva rada i socijalnog staranja Kosova. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore  g-đa, Svetlana Sovilj.

 • Obilazak vjerskih objekata

  manastir20ostrog1 Vaspitna služba sa štićenicima Centra za djecu i mlade „Ljubović“ u okviru programskih aktivnosti za 2012.godinu, posjetila je vjerske objekte: Katoličku crkvu u Podgorici, Džamiju u Staroj Varoši i Manastir Ostrog. Naišli smo na izuzetan prijem, pa izražavamo zahvalnost starješinama vjerskih objekata na prijemu i korisnim informacijama.

 • Djeca i vaspitači iz Centra za djecu i mlade „Ljubović“ na zimovanju u dječijem odmaralištu na Ivanovim koritima

  ivanova_korita_1Ministarstvo rada i socijalnog staranja, svake godine obezbeđuje zimovanje i ljetovanje djece koja su u stanju socijalne potrebe, ili su pak, institucionalno zbrinuta u ustanovama socijalne i dječije zaštite. Od 07 do 14.02.2011. godine, djeca iz Centra „Ljubović" boravila su na Ivanovim Koritima, odakle nose izvanredne utiske. Mnogi od njih su prvi put stali na skije odnosno, sanke. Za ovu kategoriju djece ovaj vid boravka je veoma značajan jer doprinosi realizaciji principa maksimalne socijalizacije odnosno, minimalne segregacije djece u sukobu sa zakonom. I ako su nekada postajali otpori i predasude za njihov boravak polako se shvata da su i djeca u sukobu sa zakonom samo djeca koju treba razumjeti, a oni to vraćaju svojim korektnim ponašanjem kako je to bilo i na ovom zimovanju. Naši štićenici su se družili sa djecom iz drugih ustanova Dječijeg doma „Mladost" – Bijela, JU Zavoda „ Komanski most " – Podgorica i Centra 1 jun – Podgorica.

 • Američka vojska finansira renoviranje objekta Centra za djecu i mlade “Ljubović”u Podgorici

  americka-zastava-498Komanda američkih vojnih snaga u Evropi (EUCOM), preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i Kancelarije atašea za odbranu Ambasade, obezbijedila je 200.000 dolara za renoviranje prihvatne stanice (objekta bivše škole, korisne površine 300 m2) u Centru za djecu i mlade "Ljubović" u Podgorici.   Američka ambasada je za izvođača odabrala preduzeće „Perošević" – Bijelo Polje koje će prije roka, odnosno početkom marta tekuće godine predati objekat na upotrebu. Objekat će poslužiti za smještaj djece do završetka preostalih objekata Centra koji će biti završeni do kraja 2011. godine. Ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović i direktor Direkcije za javne radove Žarko Živković, najavili su raspisivanje tendera za izgradnju preostalih objekta. Ministar Numanović je sa Vojnim atašeom Američke ambasade koji je takođe, posjetio gradilište dogovorio realizaciju novih projekata u oblasti socijalne i dječije zaštite.
 • Posjeta vaspitne službe Centra za djecu i mlade „Ljubović“ – Podgorica ustanovama socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori

  1U okviru programskih sadržaja za 2011.godinu, vaspitna služba Centra za djecu i mlade „Ljubović", na čelu sa pomoćnikom direktora Centra Miloradom Gerom Šćekićem posjetila je ustanove socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, koje se bave institucionalnom zaštitom starih lica, odraslih lica sa mentalnom ometenošću, djece bez roditeljskog staranja, djece sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju i djece sa poremećajem sluha i govora. Tom prilikom upoznali se sa organizacijom rada u Dječijem domu „Mladost" u Bijeloj, Zavodu za rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora - Kotor, Zavodu na Komanskom mostu – Podgorica i Domu starih „ Grabovac „ u Risnu. Tokom posjete naišli smo na izuzetan prijem u svim ustanovama i dogovorili buduće brojne oblike saradnje. Razmatran je materijalni položaj i uslovi rada zaposlenih u ustanovama socijalne i dječije zaštite u cilju usvajanja novog Granskog kolektivnog ugovora za oblast zdravstvene i socijalne djelatnosti, rješavanje stambenih potreba zaposlenih, kao i druga stručna pitanja oko unapređenja uslova smještaja štićenika i daljeg razvoja naših ustanova. Takođe, dogovoreno je da prilikom izrade novog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti stručni radnici ustanova uzmu aktivno učešće, kako bi se uveli novi standardi pružanja usluga za korisnike i unaprijedio sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori.