Filter
 • Dan Centra

  dan_centra_2013Umjesto dugogodišnjih uobičajenih proslava Dana Centra,29.04.2013. godine organizovano je proljećno oplemenjivanje kruga Centra " Ljubović".  Naime, djeca i zaposleni posadili su više stotina sadnica cvijeća, okopali postojeće i očistili krug, tako da Centar izgleda kao prava botanička bašta.
 • Posjeta Resursnom centru za djecu i osobama sa intelektualnim smetnjama i autizmom ,,1.jun”

  posjeta_1jun_1804201318.04.2013 godine realizovana je službana posjeta specijalizovanoj instituciji za obrazovanje, vaspitanje i habilitaciju djece i osoba sa intelektualnim smetnjama i autizmom. Posjeta je imala za cilj nastavak upoznavanja pripravnika našeg Centra, sa načinom i uslovima rada i drugih ustanova Socijalne i dječije zaštite. Zahvaljujemo se na veoma korisnim informacijam i izuzetnom prijemu pomoćnici direktora g-đi, Zorici Vuković.
 • Posjeta JU Resursnom centru za djecu i mlade "Podgorica"

  posjeta_jurescenpg_11042013U četvrtak, 11. aprila 2013 godine dio vaspitne službe Centra za djecu i mlade "Ljubović" obišao je Resursni centar za djecu i mlade„Podgorica". Tom prilikom upoznati smo sa načinom edukacije i rehabilitacije djece i omladine sa tjelesnim i senzornim smetnjama, kao i djece i omladine sa kombinovanim smetnjama u predškolskom odjeljenju, osnovnoj i srednjoj stručnoj školi i radnom osposobljavanju. Ovom prilikom zahvaljujemo nasrdačnoj dobrodošlici direktoru Centra, g-dinu, Zoranu Boškoviću i stručnoj službi centra.

 • Praćenje i implementacija preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava djeteta

  U okviru projekta "Praćenje i implementacija preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava djeteta" dana 08.04.2013 godine,predstavnici "Centra za prava djeteta Crne Gore " g-đa Cica Perović i g-đa Jelena Gluščević održali su foksu grupa sa štićenicima našeg Centra.Tom prilikom djeca su dala mišljenja na implementaciju preporuka Komiteta za prava djeteta, koja se odnose na oblast maloljetničkog pravosuđa.
 • Posjeta J.U. Zavod "Komanski most" Podgorica

  posjeta_km_040413-CustomDana 04.04.2013 godine realizovana je službana posjeta J.U. Zavod "Komanski most". Posjeta je imala radni karakter i našu želju da se pripravnici koji su obuhvaćeni programom Stručnog osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem, upoznaju sa načinom i uslovima rada i drugih ustanova Socijalne i dječije zaštite. Službenici J.U. Zavoda "Komanski most" upoznali su nas sa načinom zbrinjavanja, vaspitanja i obrazovanja, radno-okupacionim angažovanjem i zdravstvenom zaštitom štićenika, takođe, obišli smo i sve paviljone njihove ustanove. Ovom prilikom zahvaljujemo se na izuzetnom prijemu i veoma korisnim informacijama.
 • Završeni radovi na izgradnji novih pet objekata Centra za djecu i mlade „Ljubović“ – Podgorica

   kompleks_ljubovic_1 Kompleks Centra za djecu i mlade ''Ljubović'' se sastoji iz pet slobodnostojećih, pergolom povezanih lamela ukupne površine cca 1.450m².  Spratnost objekata je prizemlje i sprat, s tim da lamela 1 ima u jednom dijelu podrumski prostor u kom je smještena kotlarnica.

  U lameli 1 - objekat Pratećih sadržaja, smještena je centralna kuhinja, ambulanta, fiskulturna sala, radionica za djecu i ostali pomoćni sadržaji.

  Lamele 2,3,4,5 su tipske sa sledećom distribucijom sadržaja: u prizemlju je dnevni boravak, čajna kuhinja, trpezarija i soba za razgovor. Na spratu su spavaće sobe. Kompleks ima kapacitet za smještaj 40 štićenika.

  Na objektu su završeni svi građevinsko-zanatski i instalaterski radovi i radovi na uređenju dvorišta. U toku je tehnički prijem novih objekata Centra Ljubović.

  Ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 1.500.000,00 eura, radove je izvelo preduzeće " Arting " doo iz Podgorice.

 • Vrijedna donacija Dječije fondacije"The Kayla & Jenna Kurmemaj" iz Njujorka

  anmet

  Dana 18. aprila 2011. godine g-din Ahmet Kurmemaj sa suprugom, osnivač Dječije fondacije"The Kayla & Jenna Kurmemaj" iz Njujorka, inače porijeklom iz Bara, donirao je Centru za djecu i mlade “ Ljubović ” , namještaj i opremu u vrijednosti od 18.000 eura. Posjeti Centru su prisustvali predstavnik dječije fondacije u Crnoj Gori g – din Saša Kosović, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja g – din Nikola Dedeić, sekretar ministarstva i Dragan Đukanović, savjetnik ministra i predstavnik Američke ambasade g – din Aleksandar Mrdak. Naime, Američka ambasada je renovirala objekat bivše škole u krugu Centra, adječija fondacija"The Kayla & Jenna Kurmemaj" je isti opremila krevetima, plakarima, ormarima, stolovima i drugom neophodnom opremom. U znak zahvalnosti direktor Centra g-din Dragan Pajović uručio je zahvalnicu g-dinu Kurmemaju, koji je obećao da će sa Centrom nastaviti saradnju u stvaranju što boljih uslova za boravak, život i rad štićenika.