Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow
Filter
 • POSJETA PORODICI ŠTIĆENIKA I CENTRU ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

  pljevlje_30092013U okviru redovnih aktivnosti predviđenih planom i programom Centra za djecu i mlade "Ljubović" 30.09.2013.god. realizovana je posjeta porodici štićenika i matičnom Centru za socijalni rad.

  Tom prilikom su porodica i službenici CSR detaljnije upoznati sa vaspitno-obrazovnim napretkom tretmana i napravljen je dogovor o daljoj saradnji i ciljevima koji su predviđeni individualnim planom rada za štićenika.

  Želimo da iskoristimo ovu priliku da se zahvalimo na izuzetnoj saradnji i korektnom pristupu direktoru Centra za socijalni rad Pljevlja Jusu Ajanoviću i kolegama Mersudinu Haliloviću i Dženani Vrević.

 • STRUČNI TIM CENTRA ZA DJECU I MLADE “LjUBOVIĆ“ U POSJETI CSR ROŽAJE I PORODICI ŠTIĆENIKA

  rozaje_24092013U skladu sa planom i programom naše ustanove, dana 24.09.2013.god. realizovana je posjeta Stručnom timu CSR Rožaje, kao i porodici štićenika u njegovoj matičnoj sredini.

  Tom prilikom, kolege iz Centra su upoznate sa rezultatima našeg vaspitnog angažmana, kao i daljim aktivnostima koje su planirane u radu sa ovim štićenikom. Naime, od 2009.god. naša ustanova koristi posebnu metodološku novinu, a to je „Knjiga života“, koja predstavlja detaljan opis života i životnih okolnosti (porodične, rođačke, prijateljske i druge relacije), kako bi dobili jedan kompletan i sistematizovan uvid u razvoj i odrastanje svakog štićenika ponaosob.

  Posjete porodicama štićenika predstavljaju uobičajenu praksu, koja za cilj ima njegovanje i očuvanje porodičnih veza, obaviještavanje o napretku, promjenama u ponašanju, čime se ostvaruju prava djeteta, a napredak u vaspitnom tretmanu imaće uspjeha jedino u koordinisanoj saradnji institucije i porodice. Od posebnog je značaja rad sa porodicom, koja bi po izlasku maloljetnika iz institucije, bila u stanju da preuzme svoju primarnu ulogu, a to je briga i staranje o svom maloljetnom članu. Ne treba posebno naglašavati koliki značaj ima saznanje djeteta da po povratku u svoju matičnu sredinu ima gdje da se vrati i da nastavi sa normalnim životom.

  Kao i uvijek do sada, posebno ističemo dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad Rožaje, koji su iskazali spremnost za saradnju, a to nije jedini primjer dobre prakse u sistemu socijalne zaštite.

 • “Zajedno protiv nasilja, droge, alkohola i kocke”

  22.09.2013 godine, u okviru Projekta  “Zajedno protiv nasilja, droge, alkohola i kocke”  službenici  Uprave policije  Crne Gore, PJ – Podgorica  Biljana Knežević i Petar Marašević ,obišli su štićenike Centra za djecu i mlade “Ljubović” – Podgorica i tom prilikom održali jedno od niza planiranih  predavanje  o negativnom uticaju i posledicama korišćenja psihoaktivnih supstanci.

  Napominjemo da je ovo samo jedan od oblika izuzetno kvalitetne saradnje  „Ljubovića“ i  Filijale za maloljetničku delinkvenciju i Filijale  za suzbijanje  narkomanije Uprave Policije Crne Gore.

 • Posjeta Andrew A. Dunn Centru za djecu i mlade ”Ljubović”

  unicef_logoU organizaciji Unicefa dana 06.09.2013.god. Centar za djecu i mlade "Ljubović" je posjetio konsultatnt programa dječije zaštite g-din, Andrew A. Dunn.

  Imajući u vidu da je g-din, Andrew A. Dunn. ekspert za zaštitu djece sa dugogodišnjim iskustvom, upoznat je sa načinom funkcionisanja rezidencijalnog smještaja djece i mladih u sukobu sa zakonom u Crnoj Gori.

  Ovom prilikom je obišao organizacione jedinice našeg Centra i upoznat je sa metodologijom rada ustanove od strane direktora g-dina Dragana Pajovića i članova stručnog tima Aleksandre Mitrović i Blage Jukić..
 • Bečići 2013

  becici_2013U organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja štićenici Centra za djecu i mlade „Ljubović" ljetuju u odmaralištu u Bečićima.

  Osim za ljetovanje, provedeno vrijeme će se iskoristiti za vannastavne aktivnosti u skladu sa vaspitnim programima.

  Njima se u jednodnevnoj posjeti priključila ekipa vaspitača iz Ljubovića, što se pretvorilo u dan ispunjen lijepim zajedničkim trenucima.
 • Posjeta ministra dr Suada Numanovića i direktora Direkcije za javne radove g – dina Žarka Živkovića Centru za djecu i mlade „Ljubović“

  GetImageCALE9VJSMinistar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović i direktor Direkcije javnih radova g-din Žarko Živković su dana 27. septembra 2011. godine posjetili Centar za djecu i mlade "Ljubović" u Podgorici. Tom prilikom su obišlii pet objekata u izgradnji ( 4 male grupne kuće i objekat za višenamjensku djelatnost Centra ), čija je ukupna površina oko 1,400 m2. Za izgradnju ovih objekata Vlada Crne Gore je za prethodnu i ovu godinu izdvojila 1.500.000,00 eura.

  Prilikom posjete ministar Numanović je istakao da je na kvalitetan način urađena transformacija Centra za djecu i mlade "Ljubović" u Podgorici, koja je rađena u saradnji sa UNICEF-om i međunarodnim ekspertima. U buduće ovaj Centar će imati 4 male grupne kuće i zajedničke prostorije i fiskulturnu salu. Ministar je naveo da djeca koja budu boravila ovdje imaće porodični ambijent, školovanje i osposobljavanje za život tj. kvalitetnu resocijalizaciju i da će se učiniti sve, da djeca kad izađu iz Centra, vrate se u normalne društvene tokove.