DONACIJA BIBLOTEKE I ČITAONICE IZ HERCEG-NOVOG

jugbhn 210119NVO „ Građanska alijansa“ nastavila je aktivnost doniranja knjiga ustanovama socijalne i dječije zaštite. U sklopu te akcije realizovana je donacija „Gradske biblioteke i čitaonice“ grada Herceg-Novog. .Zaposleni u toj ustanovi donirali su oko 250 naslova JU Centru „ Ljubović“. Ova značajna donacija upotpuniće sadržaj biblioteke koja postoji u našoj ustanovi i koja daje mogućnost da se naši korisnici upoznaju sa novim sadržajima.
Koristimo priliku da se zahvalimo na ovom značajnom poklonu i da podržimo ovu akciju.