26.JUN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA

Povodom Međunarodog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nedozvoljenog korišćenja opojnih sredstava, koji se obilježava 26. juna, sa korisnicima je realizovan niz edukativnih radionica na temu ,,Zloupotreba i zavisnost od psihoaktivnih supstanci,,. Cilj radionica je utvrđivanje činjenice vezanih za psihoaktivne supstance, faza i simptoma zavisnosti, definisanje i shvatanje problema koji nastaju zbog zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, kako problema vezanih za pojednica koji je zavistan, tako i za cijelo društvo. Kako uspješna bitka protiv zavisnosti od psihoaktivnih supstanci uključuje i njihovo osnovno poznavanje i posljedice njihovog konzumiranja, korisnici su uz pomoć vaspitača, napravili tabelu sa najpoznatijim vrstama droga, njihovim uličnim nazivima, dejstvom, tjelesnim manifestacijama i ključnim posljedicama.