IT LABORATORIJA U JU CENTRU ,,LJUBOVIĆ”

U JU Centru ,,Ljubović” uspostavljena je i opremljena IT laboratorija, čiji je cilj da se djeci, koja su korisnici smještaja ustanove, omogući sticanje znanja i onlajn vještina, koje će koristiti u digitalnom okruženju i koje će im olakšati proces učenja u vremenu kada su škole zatvorene.

Pored toga, IT labaratorija će omogućiti djeci i adolescentima koji borave u ustanovi da prođu obuke o bezbjednom korišćenju interneta, posebno društvenih mreža, kako bi koristili sve prednosti koje ovaj način komunikacije i izvor informacija omogućava. Posebno je važno da se djeci ukaže na sve rizike od onlajn nasilja i da se upoznaju sa alatima za zaštitu ličnih podataka.

IT Labaratorija će takođe služiti za jačanje kapaciteta profesionalaca u instituciji, koji će sticati nova znanja i tehnike u pružanju usluga i podrške djeci koja borave u ustanovi. U septembru ove godine biće organizovana prva obuka za stručnjake u ustanovi, na teme bezbjednosti na internetu i pružanja podrške djeci u oblasti sigurnosti na internetu i onlajn klađenja. Sve ovo će dovesti do podizanja kvaliteta usluge, koja se pruža djeci u ,,Ljuboviću”.

Pomenute aktivnosti dio su inicijative „Digitalna bezbjednost za svako dijete“ i realizuju se uz podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Telenora. Cilj inicijative je da podrži korištenje digitalnih tehnologija u nastavi, ojača kapaciteta profesionalaca u ovoj oblasti, kao i da podigne svijest djece i adolescenata o bezbjednosti na internetu u doba COVID-19 pandemije.