previous arrow
next arrow
Slider

KOCKANJE MLADIH-ONLINE-RIZICI I BIHEVIORALNE OVISNOSTI SEMINAR REALIZOVAN DANA, 15. 16. i 22. 09. 2020. GODINE

U JU Centru „Ljubović“ održan je webinar na temu „Kockanje mladih-online rizici i bihevioralne ovisnosti“. Obuku je održao Profesor dr.sci. Neven Ricijaš, profesor Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu i voditelj Centra za cjeloživotno učenje. Pokrovoitelj webinara je UNICEF-Crna Gora.
Svjedoci smo da se poslednjih godina u našoj zemlji drastično povećala dostupnost igara na sreću, kockanja, kao i sportsko klađenje, koje postaje ozbiljan socio-patološki problem u društvu. Tokom trajanja obuke imali smo priliku, da se na jedan kompleksan način, upoznamo sa fenomenologijom kockanja kod mladih, karakteristikama, učestalosti i uzrocima ove vrste zavisnosti. Poseban akcenat stavljen je na socijalne, psihološke i finansijske posljedice kockanja, koje se posmatraju u širem društvenom kontekstu (porodica, škola, lokalna zajednica i dr.).
Tokom ovog treninga prošli smo sve faze upoznavanja sa ovom društvenom pojavom, od detektovanja problema, rada sa klijentom, upoznali se sa instrumentima za tretiranje ovog problema u cilju prevencije i odvikavanja, testovima za detekciju i procjenu stepena složenosti zavisnosti od kockanja i igara na sreću, tako da će nam to veoma koristiti u praksi. Obuku su karakterisale i odlične interaktivne vježbe.

Jezik

Pretraga