POWERPOINT PREZENTACIJA NA TEMU ,,RIBOLOV“-GRUPNI RAD KORISNIKA

Osnovni cilj boravka djece u Centru ,,Ljubović” i njihovog angažovanja u procesu tretmana, jeste da neutralizuje asocijalna i antisocijalna, a unaprijedi prosocijalna ponašanja i vještine. Podsticanje, usmjeravanje i obučavanje djece za društveno prihvatljiva interesovanja, te unaprijeđivanje socijalnih, obrazovnih i drugih vjestina, odvija se u sistematskim postupcima, zasnovanim na teorijama socijalnog učenja kroz individualni i grupni rad.

Kao jedan od primjera navedenih aktivnosti dana 2. aprila 2021. godine grupa djece smještena u,,Ljuboviću’’ je održala predavanje i prezentaciju na temu ,,Ribolov’’, koju su osmisli i zradili sami, uz nadzor i podsticaj vaspitača. Prezentaciji su prisustvovali ostala djeca korisnici, kao i zaposleno osoblje Centra. Prisutni su imali priliku da saznaju šta je ribolov, koje sve vrste postoje, koja oprema se koristi u te svrhe i koje vrste riba se najčešće love. Nakon prezentacije je održana i kratka diskusija, tokom koje su djeca predavači dijelili svoja iskustva u ribolovu, kao i odgovarali na pitanja prisutnih.