Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

SERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

bonitetne2021

Bonitetne ocjene su neophodan ekonomski instrument koji se primjenjuje u savremenom poslovnom svijetu i koriste se kao valjana provjera cjelokupnog poslovanja jednog poslovnog subjekta. Utvrđuje se na osnovu posebne metodologije, koja obuhvata cjelokupno poslovanje poslovnog subjekta, kroz finansijsku i ekonomsku analizu poslovanja u prethodnoj godini.

Ostvarivši odlične poslovne rezultate, JU Centar ,,Ljubović“ je stekao pravo na sertifikat bonitetne izvrsnosti, renomirane bonitetne kuće CompanyWall d.o.o..

Jezik

Pretraga