Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

SARADNJA SA JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA

smartDana, 15. 06. 2021. godine u našoj ustanovi realizovan je sistematski pregled korisnika. Ova aktivnost je rezultat nastavka višegodišnje uspješne saradnje naše ustanove sa JZU Dom zdravja u Podgorici. Naime, u našoj ustanovi se smještaju djeca i mladi, koji često nemaju regulisano zdravsteno osiguranje, a razlozi za to su različiti. Takođe i zdravstveni problemi naših korisnika su poslednjih godina raznovrsni i sve složeniji i zahtijevaju naš maksimalni angažman i dodatni napor, kako bi se ova oblast tretmana uspješno realizovala. Dobijanje uputa, propisivanje recepata i druge aktivnosti su otežane, jer korisnici dolaze iz različitih opština u kojima imaju svoje izabrane ljekare i izabrane pedijatre, pa to dodatno otežava obezbijeđivanje uputa za specijalističke preglede i recepata za propisanu terapiju.


Zahvaljujući razumijevanju rukovodstva i zaposlenih u Domu zdravlja u Podgorici, uspjeli smo da obezbijedimo redovne sistematske preglede za korisnike naših usluga, tačnije jednog izabranog ljekara za sve korisnike. Ova činjenca će olakšati u velikoj mjeri pristup zdravstvenim uslugama i skratiti vrijeme, odnosno, ubrzati postupak eventualnog liječenja i pravovremene reakcije u slučaju neodložnih zdravstvenih intervencija. Želimo da istaknemo posebnu zahvalnost načelniku pedijatrije dr Momčilu Vukčeviću, kao i medicinskoj sestri Sonji Dobrović, koji su timski obavili pregled naših korisnika, i nadamo se nastavku uspješne saradnje sa zdravstvenom ustanovom u kojoj rade.

Jezik

Pretraga