POSJETA PREDSTAVNIKA STRUČNE SLUŽBE VIŠEG SUDA U PODGORICI

210721 1302JU Centar ,,Ljubović“ u sklopu sveobuhvatnih aktivnosti u radu sa  korisnicima, redovno izvještava nadležne institucije, sa kojima sarađuje, o proteku tretmana svakog pojedinog djeteta, smještenog u ustanovi. Takođe, u skladu sa Zakonom i predstavnici Stručnih službi redovno obilaze maloljetne učinioce krivičnih djela, koji su smješteni odlukama nadležnih sudova. Njihov zadatak je takođe da prete izvršenje vaspitnih mjera i izvještavaju sudije o rezultatima i promjenama prilikom sprovođenja tih mjera.

U skladu sa navedenim dana 21.07.2021. godine posjetili su nas predstavnici Višeg suda u Podgorici i Stručne službe ovog suda, sa kojima imamo odličnu saradnju. Ovom prilikom je još jednom potvrđeno da smo u dijelu stručne procjene i izvještavanja o korisnicima usaglašeni u najvećoj mogućoj mjeri, što dokazuje obostranu posvećenost radu sa djecom u njihovom najboljen interesu.