Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

OBAVJEŠTENJE POVODOM PRIVREMENIH PREPORUKA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE, OD 26.08.2021. GODINE, ZA POSTUPANJE I SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE U DOMOVIMA ZA KOLEKTIVNI SMJEŠTAJ RADI SPREČAVANJA I SUZBIJANJA EPIDEMIJE

Posjete korisnicima

Omogućene su posjete korisnicima ukoliko posjetioc ima:

-dokaz da je prošlo 14 dana od kompletne vakcinacije, a ne više od 180 dana od vakcinacije,

-negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72h,

-dokaz o infekciji SARS CoV2 ne mlađi od 14 dana i ne stariji od 180 dana.

Omogućene su posjete korisnicima u spoljašnjim prostorima pružaoca usluga. Korisnici kod izlaska u spoljašnje prostore nose masku. Posjete su ograničenog trajanja, te se organizuju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 2 metra između svih osoba.

Posjetioci imaju obavezu da cijelo vrijeme nose masku i da se pridržavaju drugih mjera zaštite (dezinfekcija ruku i sl.).

Osobe kojima je izrečena mjera karantina (samoizolacije), utvrđena infekcija uzrokovana SARS CoV2 ili imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu.

Korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije (karantina) ili izolacije, ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete.

Zaštitnu opremu korisnicima osigurava pružaoc usluge, dok posjetioci sami osiguravaju potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima usluge smještaja.