Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Edukativna radionica "Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama"

281121 2141Cilj obilježavanja ovog datuma je ukazati na sve veću pojavu nasilja nad ženama i djevojčicama i potrebu za uključivanjem svih činilaca društva u rješavanju ovog problema. Nasilje nad ženama predstavlja prepreku u postizanju jednakosti, razvoja, mira kao i ostvarivanju ljudskih prava žena i djevojčica. Tim povodom u Centru ,,Ljubović” je održana edukativna radionica, kojom se promovišu prava žena, koja su neodvojivi dio univerzalnih ljudskih prava, i u skladu sa svim međunarodnim dokumentima ta prava moraju da budu garantovana, poštovana i zaštićena. Korisnici su aktivno učestvovali u radu i pokazali veliko interesovanje za temu, a kroz kreativni rad su izradili zajednički plakat, koji smo izložili u dnevnom boravku.