KREATIVNE RADIONICE

U JU Centru ,,Ljubović” se u sklopu redovnih dnevnih aktivnosti održavaju kreativne radionice. Ove radionice su osmišljene tako da djeca kroz kreativne metode i tehnike, igru i razgovor u grupi razvijaju lične potencijale, osjećaj za lijepo i talente.

U radu se koriste brojne tehnike: crtanje, slikanje kolaž, modeliranje, a kao sredstva koriste se i brojni predmeti iz prirode.

U okviru ovih radionica podstiče se radoznalost i kreativnost, ali i stvara prilika za neverbalno izražavanje, oslobađanje od emocionalnih pritisaka, a kroz grupni rad se razvijaju socijalne vještenine, osjećaj pripadnosti i poštovanja drugog stava ili mišljenja.

Vaspitači se trude da kroz ovaj vid aktivnosti kod djece razviju korisne navike i preventivno djeluje na pojavu negativnih oblika ponašanja.