POSJETA STRUČNOG TIMA JU ,,KAKARICKA GORA”

kakaritska_09022015_1Dana 9.03. 2015. godine realizovana je posjeta stručnog tima Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci ,,Kakaricka gora", našoj ustanovi.

Cilj posjete je edukacija djece smještene u JU Centru ,,Ljubović" i upznavanje sa posljedicama i rizicima od zloupotrebe narkotika, o najčešćim razlozima za razvoj bolesti zavisnosti, kao i o mehanizmima zaštite i načinima za razvijanje kapaciteta za odupiranje iskušenjima, a posebno u vrlo specifičnoj fazi razvoja, kao što je adolescencija. O svemu ovome govorio je dr Ljubinko Kaluđerović , psihijatar-narkolog.

Jedan od posebno važnih i upečatljivih segmenata predavanja bila je životna priča - ispovijest bivšeg ovisnika. Bivši klijent Javne ustanove ,,Kakaricka gora", a danas uspješni apstinent i asistent u tretmanu, govorio je o svom teškom životnom putu u vrijeme borbe sa zavisnošću, od eksperimentisanja pa sve do dugogodišnje patnje i propadanja, a kasnije i priču oporvaka koja je i sada aktuelna i uspješno se nastavlja, ukazujući na to koliko je značajno birati zdrave stilove života.