PROLJEĆNI RADOVI U DVORIŠTU

20150322_111019U JU Centru ,,Ljubović" se shodno uzrastu svakog djeteta, njegovim interesima i individualnom planu sprovode dnevne, nedjeljne i sezonske aktivnosti, vezane za održavanje zajedničkog životnog prostora. Ovi zadaci imaju prije svega vaspitno-razvojni karakter i utiču da djeca stiču navike urednog i zdravog življenja.

Djeca preuzimaju one obaveze koje obavljaju i djeca u porodicama, Poslovi i zadaci koje djeca u Centru obavljaju, uvijek su praćeni aktivnim učešćem vaspitača, a dobra je praksa da su unaprijed dobili odgovarajuća objašnjenja zašto je potrebno da to bude urađeno u to vrijeme i na taj način, te da su sami motivisani da se uključe u pomenute aktivnosti.

U skladu sa navedenim tokom vikenda je realizovana aktivnost uređenja dvorišta, koje je kompletno uređeno, počupan korov, prekopan travnati dio terena i zasađeno cvijeće. Predviđeno je da se ovi radovi nastave i u narednom periodu, jer se radi o prostoru u kome provode najviše slobodnog vremena.