Priprema za novogodišnje praznike

Dok nam se približava Nova godina, naši korisnici ukrašavaju boravišne prostorije i raduju se njenim čarolijama. Imali su priliku da pokažu svoju kreativnost u pravljenju novogodišnjih ukrasa, a novogodišnji duh osjeća se na svakom koraku i praznična atmosfera iz dana u dan osvaja prostorije ustanove.

Još jedna radionica na temu ,,narkomanija”

Crna Gora, kada je riječ o narkomaniji, dijeli sudbinu regiona i proteklog vremena koje je za posljedicu imalo i nagli porast broja zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Iako je država usvojila strategiju za borbu protiv te pojave, konzumiranje narkotika uzima sve više maha, naročito među mladom populacijom, pa shodno ovome i među našim korisnicima.

Naša ustanova neprekidno preduzima aktivnosti u ovoj oblasti u cilju prevencije, tretmana i smanjenje štete. Kontinuirano se radi na podizanju svijesti korisnika o ovom problemu i njihovoj informisanost o štetnim posljedicama uzimanja narkotika.

Prethodne nedjelje sa korisnicima je realizovana još jedna u nizu edukativnih radionica na temu ,,narkomanija”. Radionica je imala u teorijskom dijelu za cilj da korisnici u grupnom radu, prodiskutuju o narkomaniji, zašto mladi uzimaju drogu, koje su karakteristike psihičke i fizičke zavisnosti, koje sve vrste droga postoje, kakvo je njihovo dejstvo i koje su posljedice rizičnog ponašanja.

Nakon prezentacije korisnici su imali priliku da čuju ličnu ispovijest momka, koji je uspio da pobijedi zavisnost od droge. Ispričao je svoju životnu priču zarobljene mladosti u alkoholu, kocki, marihuani, heroinu, ali i u povratku u novi život, u nadi da će njegova priča biti ohrabrenje. Poznata je praksa da u odvikavanju od narkomanije učestvuju bivši zavisnici. Da bi se izašlo iz začaranog kruga, osim povjerenja u terapeuta, podrške porodice i okoline, neophodan je i jak motiv koji skoro da uvijek nedostaje.

Ovo i jeste naša primarna misija da motivišemo i odobrovoljimo korisnike da ojačaju u sferi emocionalne i psihičke stabilnosti, te povrate sistem vrijednosti, kao faktore koji podstiču na zdrave stilove života.

Ovom prilikom zahvaljujemo se M.B., koji je iskreno i do kraja otvoreno iznio svoj životni put, sa naglaskom na to da je nakon punog tretmana u JU ,,Kakarutska gora” uspio da se vrati na pravi put.

NVO JUVENTAS-radionica „Za bolji pristup pravdi“

NVO JUVENTAS je u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori započeo realizaciju projekta „Za bolji pristup pravdi“ . Cilj projekta je osnaživanje djece i maldih iz osjetljivih kategorija o njihovim pravima i načinima na koji mogu ostvariti prava. Jedna od aktivnosti je i realizacija radionica sa djecom i omladinom, kreiranje prikladnog materijala ( postera, brošura i dr. ) kako za djecu, tako i za njihove roditelje, a tu je i edukacija osoblja u institucijama.

                Sa tim u vezi planirana su četiri povezana modula, koja su kreirana tako da budu prilagođena i potrebama korisnika JU Centar „ Ljubović“. Prva radionica je održana dana, 24. 10. 2020. godine u našoj ustanovi. Korisnici su imali priliku da se upoznaju sa načinom na koji lakše mogu ostvariti svoja prava. Imali su priliku da iznesu svoje mišljenje, odnosno način na koji oni shvataju pojam prava i da kroz inerakciju, dobiju dodatne informacije i time upotpune svoje znanje i vještine. Radionica, koju je vodio psiholog Miloš Bulatović, je realizovana u prijatnoj atmosferi, a utisci naših korisnika su veoma pozitivni.

KOCKANJE MLADIH-ONLINE-RIZICI I BIHEVIORALNE OVISNOSTI SEMINAR REALIZOVAN DANA, 15. 16. i 22. 09. 2020. GODINE

U JU Centru „Ljubović“ održan je webinar na temu „Kockanje mladih-online rizici i bihevioralne ovisnosti“. Obuku je održao Profesor dr.sci. Neven Ricijaš, profesor Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu i voditelj Centra za cjeloživotno učenje. Pokrovoitelj webinara je UNICEF-Crna Gora.
Svjedoci smo da se poslednjih godina u našoj zemlji drastično povećala dostupnost igara na sreću, kockanja, kao i sportsko klađenje, koje postaje ozbiljan socio-patološki problem u društvu. Tokom trajanja obuke imali smo priliku, da se na jedan kompleksan način, upoznamo sa fenomenologijom kockanja kod mladih, karakteristikama, učestalosti i uzrocima ove vrste zavisnosti. Poseban akcenat stavljen je na socijalne, psihološke i finansijske posljedice kockanja, koje se posmatraju u širem društvenom kontekstu (porodica, škola, lokalna zajednica i dr.).
Tokom ovog treninga prošli smo sve faze upoznavanja sa ovom društvenom pojavom, od detektovanja problema, rada sa klijentom, upoznali se sa instrumentima za tretiranje ovog problema u cilju prevencije i odvikavanja, testovima za detekciju i procjenu stepena složenosti zavisnosti od kockanja i igara na sreću, tako da će nam to veoma koristiti u praksi. Obuku su karakterisale i odlične interaktivne vježbe.

OBUKA KORISNIKA JU CENTRA „ LJUBOVIĆ“

U JU Centru ,,Ljubović” pod pokrovoteljstvom UNICEFA za Crnu Goru  i uz tehničku podršku Digitalizuj.me , u periodu od  09. 09. do 11. 09. 2020. godine održana je obuka sa korisnicima ustanove. Obuka je održana u IT  laboratoriji, a cilj je  da se djeci, koja su korisnici smještaja ustanove, omogući sticanje znanja i onlajn vještina, koje će koristiti u digitalnom okruženju i koje će im olakšati proces učenja u vremenu kada su škole zatvorene.

 Osim što su djeca kroz proces obuke bila upoznata sa osnovnim programima (Word, Power point i dr. )  rada na računaru, korisnici su učili i o bezbjednom korišćenju interneta, posebno društvenih mreža, kako bi koristili sve prednosti koje ovaj način komunikacije i izvor informacija omogućava. Posebno je važno da se djeci ukaže na sve rizike od onlajn nasilja i da se upoznaju sa alatima za zaštitu ličnih podataka.

Zapažanja predavača i vaspitnog osoblja tokom trajanja obuke su da su korisnici cijelo vrijeme obuke bili aktivno uključeni i zainteresovani , te su proširili svoja znanja iz prezentovanih oblasti, što je naročito značajno, ako se uzme u obzir da većina naših korisnika ima problem sa održavanjem pažnje i fokusa i dr. Raduje i činjenica da su pokazali zainteresovanost da steknu i dodatne vještine i znanja, koja su izlazila iz okvira predviđenog.

IT LABORATORIJA U JU CENTRU ,,LJUBOVIĆ”

U JU Centru ,,Ljubović” uspostavljena je i opremljena IT laboratorija, čiji je cilj da se djeci, koja su korisnici smještaja ustanove, omogući sticanje znanja i onlajn vještina, koje će koristiti u digitalnom okruženju i koje će im olakšati proces učenja u vremenu kada su škole zatvorene.

Pored toga, IT labaratorija će omogućiti djeci i adolescentima koji borave u ustanovi da prođu obuke o bezbjednom korišćenju interneta, posebno društvenih mreža, kako bi koristili sve prednosti koje ovaj način komunikacije i izvor informacija omogućava. Posebno je važno da se djeci ukaže na sve rizike od onlajn nasilja i da se upoznaju sa alatima za zaštitu ličnih podataka.

IT Labaratorija će takođe služiti za jačanje kapaciteta profesionalaca u instituciji, koji će sticati nova znanja i tehnike u pružanju usluga i podrške djeci koja borave u ustanovi. U septembru ove godine biće organizovana prva obuka za stručnjake u ustanovi, na teme bezbjednosti na internetu i pružanja podrške djeci u oblasti sigurnosti na internetu i onlajn klađenja. Sve ovo će dovesti do podizanja kvaliteta usluge, koja se pruža djeci u ,,Ljuboviću”.

Pomenute aktivnosti dio su inicijative „Digitalna bezbjednost za svako dijete“ i realizuju se uz podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Telenora. Cilj inicijative je da podrži korištenje digitalnih tehnologija u nastavi, ojača kapaciteta profesionalaca u ovoj oblasti, kao i da podigne svijest djece i adolescenata o bezbjednosti na internetu u doba COVID-19 pandemije.