Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

USPJEŠNA SARADNJA SA STOMATOLOŠKOM ORDINACIJOM ,,GLIGOROVIĆ”

Jedna od primarnih aktivnosti JU Centra ,,Ljubović" je obezbjeđivanje adekvatne i potpune zdravstvene zaštite za naše korisnike. U tu svrhu ostvarujemo saradnju sa brojnim državnim i privatnim zdravstvenim institucijama u tom domenu, kroz čiji stručni rad i medicinske usluge, naši korisnici primaju potrebne tretmane i terapiju.

Ovom prilikom želimo istaći odličnu saradnju sa stomatološkom ambulantom ,,Gligorović" iz Podgorice, i izraziti našu zahvalnost na njihovoj pristupačnosti i spremnosti da nam uvijek pruže najbolju moguću uslugu. Zahvaljujuci njihovoj predusretljivosti i redovnim sedmičnim kontrolama, naši korisnici njeguju svoje oralno zdravlje i redovno i bez straha odlaze kod stomatologa.

RADIONICA NA TEMU ZDRAVE ISHRANE

dom_zdravlja_pg_030715U sklopu programa saradnje sa Domom zdravlja Podgorica, u utorak, 30 juna je u JU Centru ,,Ljubović", održana jos jedna radionica na temu zdravih stilova zivota-pravilna ishrana, za korisnike smještaja ove ustanove. Voditelji radionice su i ovog puta bili spec.pedijatar dr Edita Bašović I g-đa Kristina Rakočević, visoka medicinska sestra.

Cilj ove radionice je upoznavanje djece sa osnovnim postulatima pravilne ishrane, značajem i funkcijom namirnica za normalan rast i razvoj, kao i sa poremećajima koji nastaju kao posljedica nepravilne ishrane. Djeca se motivišu da usvoje pravilan način ishrane, kao i da modifikuju parcijalno štetno ponašanje u vezi ishrane i fizičkih aktivnosti.

Radionici su, pored korisnika, prisustvovali i vaspitači, koji u svom svakodnevnom radu sprovode različite preventivne aktivnosti za promociju zdravih životnih navika i posvecju veliku paznju upravo kvalitetnoj ishrani I pravilnom razvoju djece.

POSJETA JU CENTRA ,,LJUBOVIĆ’’ CENTRU BEZBJEDNOSTI PODGORICA

Povodom nedavnog potpisivanja Memoranduma o saradanji između Centra bezbijednosti Podgorica i JU Centra ,,Ljubović", djeca smještena u Centru ,,Ljubović'' su u pratnji vaspitača posjetili prostorije Centra bezbjednosti u petak, 19.06.2015. godine.

Djeca su bila vrlo zainteresovana za ovu aktivnost, što su pokazali i aktivnim učešćem u edukativnom predavanju dežurnih inspektora. U okviru ovog predavanja, inspektori su upoznali djecu sa različitim policijskim procedurama kao i programima usmjerenim u pravcu suzbijanja maloljetničke delikvencije, nasilja u porodici, kao i vršnjačkog nasilja, i bili više nego spremni da odgovore na brojna pitanja naših korisnika. Posjeta je obuhvatala i obilazak prostorija Centra, a djeca su na kraju bila i počašćena slatkišima i osvježenjem.

Ovaj obilazak je jedna u nizu zajedničkih aktivnosti na sprovođenju različitih programa i projekata, obuhvaćenih nedavno potpisanim Memorandumom o saradnji.

DODJELA PLESNIH DIPLOMA KORISNICIMA CENTRA ,,LJUBOVIĆ’’

Dana 19.06.2015. godine korisnici Centra ,,Ljubović'' su svečno polagali za svoje prve plesne diplome.

U saradnji sa plesnim klubom ,,Stage'' iz Podgorice, u aprilu je organizovan kurs plesa za naše korisnike, koji se sedmično održavao u fiskulturnoj sali Centra, a koji su djeca redovno i sa oduševljenjem pohađala. Na kraju kursa je organizovano svečano polaganje za bronzane diplome, pa smo tim povodom bili gosti plesnog studija ,,Stage''.

Djeci su diplome uručene nakon što su pokazali usvojeno znanje i postignut je dogovor da se od septembra nastavi sa sledećim stepenom kursa. Nakon polaganja priređena i je proslava diploma uz prigodni koktel.

Ova i slične aktivnosti zabavnog tipa se sprovode sa ciljem što korisnijeg usmjeravanja i organizovanja slobodnog vremena korisnika, što je od velikog značaja za tretman koji se u Centru sprovodi.Jedan od zadataka u okviru naših tretmana je i učenje djece da usvoje radne navike i cijene uspjehe koje ostvare sopstvenim trudom i predanošću, pa je osvajanje ovih diploma imalo jako pozitivan uticaj na naše korisnike.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI

policija_cg_logo_1ju_ljubovic_logo_1
Dana 16.06.2015. godine u Podgorici je potpisan Memorandum o saradanji Između Centra bezbijednosti Podgorica i JU Centra ,,Ljubović" .
Ovaj memorandum obezbijediće ostvarivanje saradnje po pitanju edukacije, razmjene znanja i iskustava, prevencije i sprečavanja narkomanije, nasilničkog ponašanja i ostalih negativnih društvenih pojava. Strane potpisnice su se obavezale na međusobnu razmjenu obavještenja i obezbijeđivanje informacija po pitanju organizovanja zajedničkih predavanja, edukacija, sportskih okupljanja i promocija zdravih stilova života, a sve u cilju poboljšanja načina rada, kao i podizanja nivoa znanja u vezi postupanja zaposlenih sa maloljetnim licima. Planirane su zajedničke aktivnosti na pripremama i sprovođenju projekata od zajedničkog interesa u svim oblastima koje su obuhvaćene ovim memorandumom.

POSJETA NVO ,,ZINAK`` CENTRU LJUBOVIĆ

Dana 15.06.2015. godine, NVO ,,Zinak’’ iz Podgorice posjetila je JU Centar ,,Ljubović’’ u sklopu svoje akcije osnaživanja podrške samohranim roditeljima i njihovoj djeci, kao i višečlanim porodicama. Posjetioci su bili u prilici da obiđu prostorije Centra i upoznaju sa radom ustanove, kroz edukativnu radionicu, organizovanu od strane našeg stručnog osoblja, na kojoj su pored upoznavanja sa načinima rada i tokovima tretmana, razmijenjena i iskustva i predočeni neki zajednički ciljevi kao što su; podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje se tiču zdravog razvoja djece i mladih, zagovaranje poštovanja dječijih prava i nenasilne komunikacije, prevencija bolesti zavisnosti, suzbijanje vršnjačkog nasilja i brojni drugi.

Ovom prilikom posjetioci iz NVO ,,Zinak’’ su uručili i poklon-pakete bombona i bojanki.