previous arrow
next arrow
Slider

Održan redovni sastanak

nova_godina_2015_1Dana 24.12.2014 godine u Centru za djecu i mlade „Ljubović" održan je redovni sastanak stručnih radnika ustanove sa predstavnicima nadaležnih centara za socijalni rad, kome su prisustvovali i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, u cilju praćenja i unaprijeđenja rada sa djecom.

Na sastanku su, u skladu sa novousvojenim „Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje usluga, normativima i minimalnim standardima usluga za smještaj djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu", izrađeni individualni planovi rada za svu djecu korisnike smještaja JU Centar ,,Ljubović".

Ovom prilikom sva djeca su dobila novogodišnje paketiće od nadležnih centara za socijalni rad.

Sjednica UO JU Centra za djecu i mlade ,,Ljubović“

IMG_1631Upravni odbor JU Centra za djecu i mlade ,,Ljubović" , na sjednici održanoj 17.decembra 2014. Godine, jednoglasno je donio odluku da poslove vršioca dužnosti direktora u JU Centru za djecu i mlade ,,Ljubović", obavlja Mirjana Đurić, diplomirani socijalni radnik, samostalni savjetnik I u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, do izbora direktora u skladu sa zakonom.

Centru za djecu i mlade „Ljubović“ uručena donacija

Predstavnici Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana donirali su Centru za djecu i mlade “Ljubović” opremu za fiskulturnu salu i kompjutersku opremu.

Direktorica Centra Vesna Stojanović zahvalila se na donaciji i brizi koju ova humanitarna organizacija pokazuje za djecu koja su u sukobu sa zakonom i djecu koja se nađu u stanju socijalne potrebe.

Direktori humanitarne organizacije Svetac posljednjih dana (LDS) Ras i Mardža Vestvud istakli su da im je zadovoljstvo što su mogli donirati opermu Centru, jer je pružanje pomoći njihova glavna misija koju realizuju zahvaljujući velikodušnim članovima i prijateljima LDS crkve.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Imenovana nova direktorka Centra

Upravni odbor Centra za djecu i mlade "Ljubović", shodno Zakono o socijalnoj i dječijoj zaštiti raspiso je 11.12.2013. godine konkurs za izbor direktora.
Na svojoj sjednici od 30.12.2013.godine, Upravni odbor je imenovao Vesnu Stojanović, dipl. pravnika, za direktorku Centra za djecu i mlade "Ljubović", rešenjem br.658/13 od 31.12.2013. godine.

Jezik

Pretraga