Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Sjednica UO JU Centra za djecu i mlade ,,Ljubović“

IMG_1631Upravni odbor JU Centra za djecu i mlade ,,Ljubović" , na sjednici održanoj 17.decembra 2014. Godine, jednoglasno je donio odluku da poslove vršioca dužnosti direktora u JU Centru za djecu i mlade ,,Ljubović", obavlja Mirjana Đurić, diplomirani socijalni radnik, samostalni savjetnik I u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, do izbora direktora u skladu sa zakonom.

Centru za djecu i mlade „Ljubović“ uručena donacija

Predstavnici Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana donirali su Centru za djecu i mlade “Ljubović” opremu za fiskulturnu salu i kompjutersku opremu.

Direktorica Centra Vesna Stojanović zahvalila se na donaciji i brizi koju ova humanitarna organizacija pokazuje za djecu koja su u sukobu sa zakonom i djecu koja se nađu u stanju socijalne potrebe.

Direktori humanitarne organizacije Svetac posljednjih dana (LDS) Ras i Mardža Vestvud istakli su da im je zadovoljstvo što su mogli donirati opermu Centru, jer je pružanje pomoći njihova glavna misija koju realizuju zahvaljujući velikodušnim članovima i prijateljima LDS crkve.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Imenovana nova direktorka Centra

Upravni odbor Centra za djecu i mlade "Ljubović", shodno Zakono o socijalnoj i dječijoj zaštiti raspiso je 11.12.2013. godine konkurs za izbor direktora.
Na svojoj sjednici od 30.12.2013.godine, Upravni odbor je imenovao Vesnu Stojanović, dipl. pravnika, za direktorku Centra za djecu i mlade "Ljubović", rešenjem br.658/13 od 31.12.2013. godine.

Jezik

Pretraga