Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Prva Nacionalna dječija SOS linija u Crnoj Gori

VIZUALI 2020 05 30 Nacionalna SOS linija FOTO 2 cVIZUALI 2020 05 30 Nacionalna SOS linija FOTO 1 c

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u decembru 2018.godine, u cilju pružanja podrške djeci i mladima Crne Gore da slobodno i anonimno govore o svojim problemima, strahovima i sumnjama uspostavilo uslugu Nacionalna SOS dječija linija. Nacionalna dječija SOS linija je licencirana, savjetodavna telefonska usluga, čiji su osnovni principi anonimnost, povjerljivost, besplatnost i dostupnost.
Pružalac ove usluge je JU Dječiji dom "Mladost" Bijela, koji je svoje višedecenijsko iskustvo u radu sa djecom i porodicama stavio u službu podrške djeci i mladima kroz savjetodavni rad u zaštiti od zlostavljanja i zanemarivanja kao i prevencije svih oblika nasilja. Djeci koja se obraćaju za pomoć zagarantovana je diskrecija.
Za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, u okviru kampanje #OstaniDoma, proširena je usluga Nacionalne linije i omogućeno je svakom djetetu u Crnoj Gori da dobije psihološku podršku i savjete u vezi s virusom Covid_19.
Nacionalna SOS dječija linija u Crnoj Gori dio je SOS dječijih linija koje je Evropska komisija uspostavila u većini zemalja EU i sve imaju isti broj: 116 - 111.
U cilju unapređenja ove usluge, novim Planom transformacije Dječjeg doma ”Mladost” Bijela 2020-2024 planirano je da besplatna savjetodavna telefonska linija bude na raspolaganju djeci Crne Gore tokom cijele godine.

Aktivnosti u Centru ,,Ljubović“ u vrijeme izolacije

Svjetska pandemija korone je u velikoj mjeri usporila cijelu planetu, onemogućivši mnoge ustaljene svakodnevne aktivnosti. Život je naizgled stao, ali to nije slučaj sa našom ustanovom, korisnicima i našim predanim stručnim radnicima. Ni apsolutna izolacija, koja je uvedena u JU Centru „Ljubovic“, nije umanjila intenzitet rada i posvećenosti djeci, ali je i istakla ljudske i kolegijalne osobine svih, a sve u cilju omogućavanja što produktivnijeg trenutnog zajedničkog života zaposlenih i korisnika. Pokazalo se da samo solidarnost može omogućiti napredak, te da svi mogu i rado hoće, preuzeti brojne obaveze koje i nisu u opisu posla, ali jesu dio zajedništva i ljudskosti. Zaposleni u izolaciji su jedinstveno, bez podjele, kako tehničko osoblje, tako i vaspitači, brinuli o svakodnevnim potrebama djece, počevši od onih osnovnih kao što je ishrana i priprema obroka, održavanje higijene, preko svakodnevnog učenja i praćenja online nastave uz podršku, pa do organizacije i usmjeravanja slobodnog vremena.

U karantinskim uslovima sa djecom organizovane su brojne edukativne i sportske aktivnosti, kulinarske radionice, treninzi, a djeca su se zajedno sa zaposlenima upustila i u aktivnosti očuvanja i obnavljanja prostorija i dvorišta u kojem svakodnevno borave, kroz farbanje klupa, ocrtavanje ivičnjaka i farbanja dvorišnog mobilijara.

Smatramo da su u ovoj teškoj situaciji naši zaposleni, uprkos udaljenosti od svojih porodica i voljenih, pokazali veliki stepen solidarnosti, posvećenosti i ljudskosti i kroz svoj rad i ponašanje dali pravi primjer djeci.

ZAPOSLENI U JU CENTRU ,,LJUBOVIĆ“ U IZOLACIJI

15420 323U skladu sa preporukom Instituta za javno zdravlje Crne Gore br.01-2868 od 10.04.2020.godine, kojom se u cilju sprečavanja unošenja infekcije u ustanove za kolektivni smještaj, predlaže uvođenje režima za zaposlene, koji podrazumijeva smanjenje svih ,,vanjskih“ kontakata i interakcija, obezbijeđeno je da zaposleni neprekidno borave u ustanovi, uz maksimalno poštovanje svih mjera prevencije i izolacije od kontakata sa drugim osobama.
Takođe u Centru su i do sada ispoštovane sve preporuke i Naredbe NKT-a, kako one koje se odnose na zabranu posjeta korisnicima i zabranu njihovih izlazaka, kao i sve ostale koje se odnose na održavanje distance i preduzimanje higijensko preventivnih i mjera za dezinfekciju.
Svi korisnici i zaposleni su dobrog zdravstvenog stanja i trenutno bez simptoma prisustva COVID-19.
U ustanovi postoje sve neophodne procedure i pravila ponašanja u ovakvoj situaciji, a obazbijeđen je i poseban prostor i sobe, za boravak u slučaju pojave simptoma zaraženosti novim virusom.

DEZINFEKCIJA USTANOVE

Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada je 31.03.2020.godine izvršila kompletnu dezinfekciju ustanove JU Centar ,,Ljubović” u cilju sprečavanja unošenja i širenja COVID-19, što je od posebnog značaja za sve korisnike, ali i zaposlene u ovoj ustanovi i njihove porodice, na čemu smo im posebno zahvalni.

OBAVJEŠTENJE

Stručni tim ustanove JU Centar ,,Ljubović”, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, Nacionalnog koordinirajućeg tijela za zarazne bolesti i Ministarstva zdravlja, u domenu svojih nadležnosti, pripremio je odgovarajuće adekvatne mjere, kako bi se suzbilo moguće širenje koronavirusa i donio je niz novih mjera iz domena svoje nadležnosti.

U cilju očuvanja zdravlja zaposlenih i korisnika usluge smještaja, a u skladu sa odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, od 16. marta, na najmanje 15 dana, zabranjene su sve posjete ustanovi.

Takođe, najmanje za isti period, su zabranjeni svi izlasci korisnika iz naše javne ustanove.

Sve neophodne informacije o korisnicima, roditelji/staratelji, mogu zatražiti putem dežurnog telefona broj 069 358 288 od 7 do 19 h svakog dana.

U slučaju novih prijema ili povratka od kuće, ili bjekstva, korisnici će boraviti 15 dana u uslovima posebne izolacije.

Apelujemo na sve zaposlene i korisnike usluge smještaja, da pomognu u očuvanju javnog zdravlja tako što će voditi računa o ličnoj higijeni i o prostoru u kojem se nalaze.

Donacija knjiga

Zahvaljujući posredovanju NVO „Građanska alijansa”, „Gradska biblioteka i čitaonica“ grada Herceg-Novog, je i ovog puta, odvojila jedan broj naslova, kroz otpis njihovog knjižnog fonda, koji su upotpunili police sa knjigama u našoj ustanovi. Knjige su dostupne djeci u svim dnevnim boravcima i mogu u slobodno vrijeme, samostalno ili uz podršku i inicijativu vaspitača, uživati u različitim književnim sadržajima.


Koristimo priliku da se zahvalimo na ovom značajnom poklonu.

Jezik

Pretraga