Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Svjetski dan knjige

Knjiga je najveći izvor informacija, znanja i ideja, njima se prenose poruke kroz prostor i vrijeme, tako je u našoj ustanovi dana 02.03.2020.godine obilježen Svjetski dan knjige. Korisnici su pisali citate i razloge zašto je čitanje korisno, zdravo, važno i zašto bi čitanje trebalo uvrstiti u svakodnevnu rutinu. Cilj radionice je bio promocija književnosti, osnaživanje čitalačke zajednice, kao i razmjena čitalačkih iskustava između korisnika i vaspitača.

Radionica na temu – Bezbjedno korišćenje interneta

Kako danas mladi mahom koriste internet i društvene mreže, a povodom Dana bezbjednog interneta sa korisnicima je realizovana edukativna radionica na ovu temu. Cilj radionice je da se utvrde pozitivne i negativne strane korišćenja interneta, ukazivanje na bezbjednije i odgovornije korišćenje on line tehnologija, da se podigne svijest o opasnostima, koje mogu sresti na internetu kao i kako se mogu zaštiti. Obzirom da je lijepo ponašanje jednako važno i vrlo slično u stvarnom životu i na internetu, korisnici su davali predloge pravila ponašanja na internetu.

NEVLADINA FONDACIJA „VIŠE SE NE BOJIM“

301219 1 3Nevladina fondacija „Više se ne bojim“ posjetila je dana 30.12.2019. godine našu ustanovu i uručila prigodne poklone za Novu godinu, svoj djeci i zaposlema u JU Centru ,,Ljubović“. Kroz ovu aktivnost Fondcija je nastavila sa realizacijom humanitarnih i donatorskih aktivnosti, koje su namijenje djeci sa problemima u ponašanju, kao i zaposlenima, koji se bave njihovom resocijalizacijom, na čemu smo im jako zahvalni.

POSJETA STUDENATA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA

Dana 25.12.2019. godine dvadeset studenata Fakulteta političkih nauka iz Podgorice, sa smjera za Socijalnu politiku i socijalni rad, sa svojim profesorom Mehmedom Đečevićem, posjetili su JU Centar ,,Ljubović” i proveli par sati u druženju sa korisnicima i zaposlenim u našoj ustanovi. Većina njih je već bila i na praksi kod nas, a ovo je bila i prilika da se pokaže studentski aktivizam i humanost, koji je do sada bio usmjeren uglavnom prema djeci bez roditeljskog staranja ili djeci sa smetnjama u razvoju. Ova aktivnosti takođe doprinosi i da se razbija stigma u odnosu na djecu sa problemima u ponašanju, koja su smještena u institucijama.

Posjeta je protekla u lijepom predprazničnom raspoloženju i druženju sa našim korisnicima.

KREATIVNE NOVOGODIŠNJE RADIONICE

Kreativne radionice su nezaobilazan segment institucionalnog tretmana, kao vid kreativnog izražavanja i razvoja djece, ali i kao način iskazivanja brojnih emotivnih i psiholoških potreba.

Ovog puta su stručni radnici motivisani predstojećim praznicima, sa korisnicima sproveli kreativne aktivnosti izrade ukrasa i dekoracija od stakla, sa motivacionim porukama i dekoracijama koje su osmislila sama djeca. Stručni radnici su pored potrebnog materijala ozbijedili motivaciju i ideju, dok su djeca uz nadzor bili krajni kreatori i umjetnici u izradi.

Protokol o postupanju prema korisnicima smještenim u JU Centru ,,Ljubović” koji ispoljavaju akutni poremećaj ponašanja

protokol ljubovic 1U dcembru 2019. godine usvojen je Protokol o postupanju prema korisnicima smještenim u JU Centru ,,Ljubović” koji ispoljavaju akutni poremećaj ponašanja, kojeg je sačinila medjuresorna Radna grupa, u skladu sa rješenjem Ministarstva rada i socijalnog staranja br. 56-454/19. od 16.09.2019. godine. Protokol je radjen po preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CPT).
Potpisnici Protokola su i izrazili volju za korišćenjem različitih terapeutskih modela prema korisnicima smještaja JU Centar ,,Ljubović”, koji ispoljavaju akutni poremećaj ponašanja, u smislu autoagresivnosti, heteroagresivnosti prema drugim korisnicima, zaposlenima, ili drugim licima i/ili inventaru ustanove, sa ciljem pružanja psiho-socijalnog i zdravstvenog tretmana, onome koji je u akutnom stanju i njegovog praćenja kroz primjenu tretmana.
Protokol je rezultat zajedničkih prijedloga i konkretnih mjera za hitno djelovanje, koji su usaglašeni od strane predstavnika različitih resora, koji su učestvovali u njegovom kreiranju. Saglasnost na Protokol dalo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete, Uprava policije, Osnovno državno tužilaštvo, Viši sud u Podgorici,kao i Osnovni sud u Podgorici.
Protokol treba da omogući koordiniranu i hitnu intervenciju i/ili izmiještanje korisnika sa psihološkim smetnjama, koja usljed tih smetnji, ili akutnog stanja ugrožavaju sopstveni život, zdravlje ili bezbijednost i/ili život drugih lica.

Jezik

Pretraga