OBAVJEŠTENJE

Stručni tim ustanove JU Centar ,,Ljubović”, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, Nacionalnog koordinirajućeg tijela za zarazne bolesti i Ministarstva zdravlja, u domenu svojih nadležnosti, pripremio je odgovarajuće adekvatne mjere, kako bi se suzbilo moguće širenje koronavirusa i donio je niz novih mjera iz domena svoje nadležnosti.

U cilju očuvanja zdravlja zaposlenih i korisnika usluge smještaja, a u skladu sa odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, od 16. marta, na najmanje 15 dana, zabranjene su sve posjete ustanovi.

Takođe, najmanje za isti period, su zabranjeni svi izlasci korisnika iz naše javne ustanove.

Sve neophodne informacije o korisnicima, roditelji/staratelji, mogu zatražiti putem dežurnog telefona broj 069 358 288 od 7 do 19 h svakog dana.

U slučaju novih prijema ili povratka od kuće, ili bjekstva, korisnici će boraviti 15 dana u uslovima posebne izolacije.

Apelujemo na sve zaposlene i korisnike usluge smještaja, da pomognu u očuvanju javnog zdravlja tako što će voditi računa o ličnoj higijeni i o prostoru u kojem se nalaze.

Donacija knjiga

Zahvaljujući posredovanju NVO „Građanska alijansa”, „Gradska biblioteka i čitaonica“ grada Herceg-Novog, je i ovog puta, odvojila jedan broj naslova, kroz otpis njihovog knjižnog fonda, koji su upotpunili police sa knjigama u našoj ustanovi. Knjige su dostupne djeci u svim dnevnim boravcima i mogu u slobodno vrijeme, samostalno ili uz podršku i inicijativu vaspitača, uživati u različitim književnim sadržajima.


Koristimo priliku da se zahvalimo na ovom značajnom poklonu.

Svjetski dan knjige

Knjiga je najveći izvor informacija, znanja i ideja, njima se prenose poruke kroz prostor i vrijeme, tako je u našoj ustanovi dana 02.03.2020.godine obilježen Svjetski dan knjige. Korisnici su pisali citate i razloge zašto je čitanje korisno, zdravo, važno i zašto bi čitanje trebalo uvrstiti u svakodnevnu rutinu. Cilj radionice je bio promocija književnosti, osnaživanje čitalačke zajednice, kao i razmjena čitalačkih iskustava između korisnika i vaspitača.

Radionica na temu – Bezbjedno korišćenje interneta

Kako danas mladi mahom koriste internet i društvene mreže, a povodom Dana bezbjednog interneta sa korisnicima je realizovana edukativna radionica na ovu temu. Cilj radionice je da se utvrde pozitivne i negativne strane korišćenja interneta, ukazivanje na bezbjednije i odgovornije korišćenje on line tehnologija, da se podigne svijest o opasnostima, koje mogu sresti na internetu kao i kako se mogu zaštiti. Obzirom da je lijepo ponašanje jednako važno i vrlo slično u stvarnom životu i na internetu, korisnici su davali predloge pravila ponašanja na internetu.

NEVLADINA FONDACIJA „VIŠE SE NE BOJIM“

301219 1 3Nevladina fondacija „Više se ne bojim“ posjetila je dana 30.12.2019. godine našu ustanovu i uručila prigodne poklone za Novu godinu, svoj djeci i zaposlema u JU Centru ,,Ljubović“. Kroz ovu aktivnost Fondcija je nastavila sa realizacijom humanitarnih i donatorskih aktivnosti, koje su namijenje djeci sa problemima u ponašanju, kao i zaposlenima, koji se bave njihovom resocijalizacijom, na čemu smo im jako zahvalni.

POSJETA STUDENATA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA

Dana 25.12.2019. godine dvadeset studenata Fakulteta političkih nauka iz Podgorice, sa smjera za Socijalnu politiku i socijalni rad, sa svojim profesorom Mehmedom Đečevićem, posjetili su JU Centar ,,Ljubović” i proveli par sati u druženju sa korisnicima i zaposlenim u našoj ustanovi. Većina njih je već bila i na praksi kod nas, a ovo je bila i prilika da se pokaže studentski aktivizam i humanost, koji je do sada bio usmjeren uglavnom prema djeci bez roditeljskog staranja ili djeci sa smetnjama u razvoju. Ova aktivnosti takođe doprinosi i da se razbija stigma u odnosu na djecu sa problemima u ponašanju, koja su smještena u institucijama.

Posjeta je protekla u lijepom predprazničnom raspoloženju i druženju sa našim korisnicima.