Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

PREVENTIVNI EDUKATIVNI RAD SA DJECOM I MLADIMA

13121 1U sklopu brojnih aktivnosti stručnih radnika JU Centra ,,Ljubović“, jedna od važnih je i preventivni edukativni rad sa djecom i mladima, kroz dobro osmišljene i pristupačne interaktivne radionice. Ovog puta su stručni radnici ustanove, u saradnji sa OŠ ,,Musa Burzan“, bili u prilici, da u okviru nastavnog plana devetog razreda pomenute škole, dana 04.12.2019. godine, održe poseban čas o maloljetničkoj delinkvenciji,13121 2 problemima u ponašanju i načinima na koje isti mogu prevenirati, kao i na koji način se u našem Centru, djeci i maldima u sukobu sa zakonom, pruža adekvatan i prijeko potreban tretman kroz podršku i timski rad. Ovaj čas, sproveden kroz pružanje informacija, ali i interakciju slušaoca sa predavačima, izazvao je veliku zainteresovanost i uključenost djece, iskazanu kroz brojna pitanja, primjere ali i iskrenu želju da ono što su saznali prokomentarišu i daju svoj sopstveni glas.
Nadamo se da će se ovaj vid saradnje nastaviti, obzirom da je edukativni rad sa djecom i mladima ključan u prevenciji potencijalnih problema u ponašanju omladine.

Promocija Dnevnog boravka

061219 1U skladu sa novom licencom, koju je dobio JU Centar ,,Ljubović”, za rad sa djecom sa problemima u ponašanju u Dnevnom boravku, krenuli smo u promociju ove nove usluge socijalne i dječje zaštite. Namjera nam je da posjetimo i ugostimo, što više škola, NVO i drugih institucija, koje se bave radom sa djecom i roditeljima, kako bi im prezentovali aktivnosti koje se odvijaju u Dnevnom boravku, te benefite koje će imati korisnici ove usluge.
Prvu u nizu posjeta, planiranih na ovu tenu, obavili smo u JU Osnovna škola “Pavle Rovinski” u Podgorici.

JU CENTAR ,,LJUBOVIĆ” DOBIO JOŠ JEDNU LICENCU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

licenca 2Ministarstvo rada i socijalnog staranja je na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (,,Sl. List CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17) je 26. novembra 2019. godine, JU Centru ,,Ljubović” izdala LICENCU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE za uslugu DNEVNI BORAVAK za djecu i mlade sa problemima u ponašanju, broj 56-852/19-5.
Licenca je izdata na period od 6 godina.

3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

031219 1Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembar, za cilj ima da se promoviše razumijevanje problema invaliditeta i da podrška za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Cilj radionice, koja je tim povodom organizovana u Centru ,,Ljubović“, je bio da se naši korisnici upoznaju sa osnovim pojmovima, vrstama invalidnosti, položaju osoba sa invaliditetom u društvu. Nakon prezentacije i diskusije, korisnici su radili unaprijed pripremljen test, koji smo zajedno komentarisali i pojašnjavali .

Studenti Fakulteta političkih nauka na praksi u ,,Ljuboviću“

I ove godine nastavljeno je sa obavljanjem prakse studenata Fakulteta političkih nauka u našoj ustanovi.

Više grupa studenata druge godine, smjera Socijalna politika i socijalni rad, je uključena u sve naše aktivnosti. Studenti imaju priliku da se upoznaju sa metodama rada, protokolima i procedurama u radu sa korisnicima, kao i brojnim sadržajima kako i instituciji, tako i vaninstitucionalnim aktivnostima, koje im se pružaju tokom boravka u ,,Ljuboviću”.

Mi smo otvoreni za saradnju, naročito kada su u pitanju mladi ljudi, voljni i motivisani, da praktično primjene stečena teorijska znanja, kroz rad naše institucije.

Obuka ,,Samopovrijeđivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i savjetodavni rad”

IMG 73deaa8249a07cc2b36f6a51c16e2eb4 VDana 13.09.2019. godine JU Centar Ljubović je uz podršku Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Fondacije ,,Više se ne bojim“, organizovao jednodnevnu obuku, po akreditovanom programu na temu ,,Samopovrijeđivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i savjetodavni rad“. Na obuci su prisustvovali svi stručni radnici, zaposleni u našoj ustanovi.
Obuka, koju su pripremile Dr sci Jelena Srdanović Maraš i Prim dr sci Jasminka Marković iz Novog Sada, je sadržala sve značajne teme, sa kojima se zaposleni susrijeću u svom svakodnevnom radu u ovoj oblasti, od definisanja i specifičnosti fenomena samopovrijeđivanja u adolescenciji, epidemiologije, etiologije, preko razlikovanje koncepata: Samopovrijeđivanje /Pokušaji suicida /Suicid, informacija o funkciji nesuicidalnog samopovrijeđivanja, do principa savjetodavnog rada sa adolescentima koji se samopovrijeđuju.
Koristimo ovu priliku da se zahvalimo predavačima, ali i donatorima, Posebno Fondaciji ,,Više se ne bojim“ koji su omogućili da se ova obuka realizuje.

Jezik

Pretraga