Studenti Fakulteta političkih nauka na praksi u ,,Ljuboviću“

I ove godine nastavljeno je sa obavljanjem prakse studenata Fakulteta političkih nauka u našoj ustanovi.

Više grupa studenata druge godine, smjera Socijalna politika i socijalni rad, je uključena u sve naše aktivnosti. Studenti imaju priliku da se upoznaju sa metodama rada, protokolima i procedurama u radu sa korisnicima, kao i brojnim sadržajima kako i instituciji, tako i vaninstitucionalnim aktivnostima, koje im se pružaju tokom boravka u ,,Ljuboviću”.

Mi smo otvoreni za saradnju, naročito kada su u pitanju mladi ljudi, voljni i motivisani, da praktično primjene stečena teorijska znanja, kroz rad naše institucije.

Obuka ,,Samopovrijeđivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i savjetodavni rad”

IMG 73deaa8249a07cc2b36f6a51c16e2eb4 VDana 13.09.2019. godine JU Centar Ljubović je uz podršku Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Fondacije ,,Više se ne bojim“, organizovao jednodnevnu obuku, po akreditovanom programu na temu ,,Samopovrijeđivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i savjetodavni rad“. Na obuci su prisustvovali svi stručni radnici, zaposleni u našoj ustanovi.
Obuka, koju su pripremile Dr sci Jelena Srdanović Maraš i Prim dr sci Jasminka Marković iz Novog Sada, je sadržala sve značajne teme, sa kojima se zaposleni susrijeću u svom svakodnevnom radu u ovoj oblasti, od definisanja i specifičnosti fenomena samopovrijeđivanja u adolescenciji, epidemiologije, etiologije, preko razlikovanje koncepata: Samopovrijeđivanje /Pokušaji suicida /Suicid, informacija o funkciji nesuicidalnog samopovrijeđivanja, do principa savjetodavnog rada sa adolescentima koji se samopovrijeđuju.
Koristimo ovu priliku da se zahvalimo predavačima, ali i donatorima, Posebno Fondaciji ,,Više se ne bojim“ koji su omogućili da se ova obuka realizuje.

Sedmi skup zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore

Dana 6.09.2019. godine u Ulcinju je održan sedmi skup zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore. Skup je organizovan u cilju nastavka tradicionalnog okupljanja i druženja zaposlenih, ali i dodjele zahvalnica i plaketa za izuzetan doprinos u radu. Predstavnik JU Centar ,,Ljubović” Novo Vukićević, diplomirani specijalni pedagog, dugogodišnji radnik naše ustranove, sada na mjestu koordinatora stručnog rada, dobio je zasluženo priznanje za svoj rad u vidu plakete za izuzrtan doprinos razvoju socijalne i dječje zaštite, na čemu mu čitav kolektiv čestita.

IZLET

U četvrtak 27. juna 2019. godine JU Centar "Ljubović" je uz podršku i saradnju sa NVO "Juventas", organizovala jednodnevni izlet za naše korisnike. Ova aktivnosti dio je projekta “Prevencija zloupotrebe droga među korisnicima JU Centra “Ljubovi攓. Djeca su boravila u Čanju, u prijatnom prirodnom okruženju pored mora, uz nadzor vaspitača. Izlet je organizovan i kao vid pedagoške nagrade, u cilju promjene okruženja, a što je jako prijatno za djecu, kao i sticanja socijalnih vještina i usvajanja pravila lijepog ponašanja u ,,otvorenoj sredini”, kao i građenja što boljih međuljudskih odnosa.

“TREĆE VEČE” STUDENTSKOG TEATRA U CENTRU “LJUBOVIĆ” U PODGORICI

Studentski teatar iz Podgorice, nakon premijernog izvođenja svog novog komada “Treće veče” na velikoj sceni KIC-a “Budo Tomović”, i reprize u JU Zavod “Komanski most”, izveo je ovu predstavu u četvrtak, 30. maja, u Centru “Ljubović”.
Tekst i režiju komada, u kojem se na satiričan način opisuju muzička TV-takmičenja u ravni šunda i rijaliti programa, potpisuje Dragan Koprivica, a u podmlađenoj postavi ansambla ovog puta su većinom učenici gimnazije “Slobodan Škerović” iz Podgorice. Glavnu ulogu igra Adriana Žolja Bošković, a u ostalim se pojavljuju pjesnikinja Danijela Jovanović, gimnazijalke Tijana Dedić, Nora Pavićević, Olivera Šukić, Milica Đaković, Elmina Purišić, Hana Škrijelj, Sofija Drakulović, i djevojčice, Lara Obradović i Luna Bošković.
Majstor svjetla i tona je Dražen Milić, oficijelni fotograf Martin Ljiljanić, a organizator Željko Jovanović.

INTERAKTIVNA PREDSTAVA

predstava 240519U Centru ,,Ljubović” je 24. maja javno prikazana mini interaktivna predstava, koju su izvela djeca smještena u našoj ustanovi u saradnji sa djecom iz Srednje elektro škole „Vaso Aligurdić" iz Podgorice. Kroz ovu aktivnosti popularisan je metod rada sa djecom sa problemima u ponašanju, kroz formu takozvanog ,,forum teatra”.
Forum teatar je vrsta modernog socijalnog metoda rada, koji čini da se ljudi pokrenu i uzmu aktivnu ulogu u sopstvenom životu. Forum teatar možemo posmatrati i kao svojevrsnu platformu za isprobavanje rješenja, gdje se pojedinci osnažuju da djeluju i da se suočavaju s problemom svoje zajednice i ličnim problemima. Nije cilj da se ponudi sjajno rešenje u scenama, već je cilj ponuditi što više mogućnosti i osjetiti kako je biti u određenoj ulozi, kako bi razumjeli nekoga ko je potlačen, nad kim je vršena diskriminacija po bilo kom osnovu, ili staviti se u ulogu onoga ko diskriminiše, vrši nasilje ili slično, kako bi ga razumeli i tako lakše djelovali na promjenu njegovog ponašanja u stvarnosti.
Publika je dobro prihvatila ovu aktivnosti i veoma kreativno i aktivno učestvovala, isprobavajući sebe u raznim situacijama, i nudeći više rješenja za izlazak iz određene situacije ili odnosa.