Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

1.Maj

Povodom Međunarodnog praznika rada, a u skladu sa metodama rada sa djecom sa problemima u ponašanju odrzana je radionica ,,Radna prava maloljetnika,,. Cilj radionice je da se korisnici upoznaju sa svojim pravima iz radnog odnosa obzirom na njihovu razvojnu dob (korisnici su u postupku profesionalne orijentacije) tako da su im informacije iz domena prava na rad svrsishodna.

USKRŠNJI PRAZNICI

uskrsnji praznici 2019Sa korisnicima JU Centra „ Ljubović“, koji proslavljaju uskršnje praznike, rađena je kreativna radionica „ Dekoracija uskršnjih jaja“ , odnosno, dekoracija uskršnjih jaja u kombinaciji sa poljskim cvijećem. Naime, korisnici su prethodno učestvovali u farbanju jaja, a nakon toga su imali priliku da izraze svoju kreativnost kroz oslikavanje i dekoraciju jaju uz nadzor i instruktivni rad od strane vaspitača. U skladu sa praksom i ovaj vjerski praznik proslavljen je u dobroj atmosferi uz podsticanje kreativnosti naših korisnika.

FORUM TEATAR

JU Centar ,,Ljubović” u saradnji sa NVO Impuls realizuje projekat "FORUM TEATAR za djecu i mlade u riziku i djecu i mlade koji su u sukobu sa zakonom", kao dio većeg projekta Juventasa (At risk youth social empowermnet network - ARYSE). Ovaj projekat je nastao iz težnje za povećanjem vidljivosti ove ciljne grupe. Obuka predstavlja višemjesečni stvaralački proces, kroz koji će se učesnici/e povezivati, učiti jedni druge, učiti jedni od drugih, kroz metode i tehnike Forum teatra u sigurnom okruženju. Period implementacije projekta je od 17.12.2018. godine do 17.07.2019. godine.
Cilj organizovanja Forum teatra je senzibilisanje javnosti, smanjenje predrasuda i povećanje stepena tolerancije u odnosu na djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom, kao i unaprjeđivanje rada stručnih radnika kroz oruđa koja nudi Forum teatar. Drugi dio projekta čine radionice sa djecom koja su smještena u JU Centar Ljubović kao i djecom iz srednje elektro škole „Vaso Aligurdić" koje se održavaju u prostorijama JU Centar Ljubović. Nakon završetka radionica će biti organizovana mini predstava za javnost.

Profesionalna orjentacija

U Centru ,,Ljubović” se, u skladu sa potrebama, sprovode radionice na temu ,,profesionalne orijentacije” u cilju informisanja korisnika o navedenoj temi, kao i pružanja informacija potrebnih djetetu u toku pripreme za izbor budućeg zanimanja i upisa u srednju školu. Korisnicima se predoči široka lepeza poželjnih zanimanja, mogućnosti koje mogu ostvariti u okviru određenih zanimanja, kao i mogućnosti zapošljavanja.
U drugom dijelu, radionica je interaktivne prirode sa aktivnim učešćem korisnika, o tome šta on misli na teme: Koju školu da upišem? Sebe zamišljam kako radim! Koje su moje želje i interesovanja i da li su moje želje realne? Šta ću izabrati? Treba dobro razmisliti!
Korisnik kroz instruktivni rad navodi ciljeve radionice: podsticanje za preuzimanje odgovornosti za svoju budućnost, upoznaje svoje sposobnosti, upoznaje školske programe, nastavne planove, upoznaje se sa izabranim programom kojim se stiču znanja i veštine koji su potrebni za obavljanje poslova u jednom ili više srodnih zanimanja, koje njega interesuju.
Nakon interaktivne radionice sa navedenom temom svaki korisnik, na panou, reprezentuje izabrano zanimanje (ovoga puta je to bio – pekar).

SARADNJA SA NVO JUVENTAS

IMG 714fc592e030d6cbf626602143562c20 VU okviru redovnih aktivnosti koji su sastavni dio tretmana korisnika naše ustanove, osim radionica i predavanja na različite, prvenstveno teme edukativnog karaktera, koje realizuju stručni radnici ustanove, poseban dio odnosi se i na saradnju sa relevantnim ustanovama i NVO sektorom.
Dana 11.03.2019. godine počela je u našoj ustanovi realizacija projekta “Prevencija zloupotrebe droga među korisnicima JU Centra “Ljubovi攓. Ovaj projekat finansiran je od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore, a sprovodimo ga u saradnji sa NVO „Juventas“. Do sada su održane dvije radionice. Prva je osmišljena na način da se djeca upoznaju sa edukatorima i ujedno dobiju priliku da se predstave i otvoreno porazgovaraju o ličnim problemima i izazovima. Korisnici su upoznati sa sadržajem planiranog seta radionica, kojih je će biti osam. Druga radionica je održana 18. 03. 2019. godine bila je na temu zloupotrebe droga i posledicama takvog ponašanja, kada su korisnici imali prilike da porazgovaraju sa gostom, bivšim zavisnikom.
Aktivnosti predviđene projektom se odnose na informativno-edukativne radionice, vođene od strane NVO „Juventas“ i trajaće 2 mjeseca, kao i radionice sa psihijatrom, od strane JU Centra „Ljubović“, u trajanju od 3 mjeseca, a kao završna aktivnost planiran je izlet sa korisnicima Centra.
Smatramo da je ovakav vid edukacije, kao i saradnje sa predstavnicima NVO sektora veoma značajan za ustanovu i naše korisnike i nadamo se da ćemo imati mogućnosti da i u budućnosti sarađujemo sa njima, kao i drugim relevantnim ustanovama koje imaju mogućnost da ponude sadržaje koji će biti od značaja za naše korisnike.

8.Mart

U Centru ,,Ljubović“ se redovno obilježava svaki značajan datum. Ovoga puta puta kroz dekoraciju korisnog prostora korisnici su iskazali i svoju kretivnost povodom praznika 8.Mart. Oni su u centru zbivanja oslikali žensku figuru, koja moze biti: majka,sestra,tetka, prijateljica...
Takođe nekima je ovo bio prigodan poklon povodom praznika.

Jezik

Pretraga