Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Dan nezavisnosti

U susret ovogodišnjem Danu nezavisnosti realizovan je niz edukativnih radionica o ljepotama Crne Gore. Cilj radionica je da se korisnici prije svega upoznaju sa prirodnim ljepotama naše države ali i steknu znanja o zaštiti životne sredine, i prirodnih ljepota koje su bez sumnje najveća dragocjenost Crne Gore. Opisivanjem Crnogorskih gradova korisnici podsjećaju na prirodne ljepote, koje treba staviti u službu turizma i promocije Crne Gore kao ekološke države.

Dan ustanove

JU Centar ,,Ljubović’’ je i ove godine svečano obilježio Dan ustanove. Ovu priliku smo iskoristili da sumiramo rezultate koje smo postigli u prethodnom periodu i zajednički izrazili zadovoljstvo postignutim.
Protokolarni dio posvećen je prije svega djeci i njihovom druženju sa djecom iz Srednje Mašinske i Ekonomske škole, koji su nam se pridružili u sportskom takmičenju, organizovanom u cilju promocije rada ustanove, ali i smanjenja diskriminacije i stigme, koja često prati korisnike smještaja Centra ,,Ljubović”. Nakon završenih igara i pobjede Plavog tima, organizovan je roštilj, a zatim i fudbalska utakmica na poligonu Centra.
Poseban dio dana posvetili smo koleginici, koja je svoj radni vijek najvećim dijelom provela u ustanovi i svečanom ispraćaju u penziju, koji je zaliven i suzama djce, koja su bila posebno vezana za nju.

1.Maj

Povodom Međunarodnog praznika rada, a u skladu sa metodama rada sa djecom sa problemima u ponašanju odrzana je radionica ,,Radna prava maloljetnika,,. Cilj radionice je da se korisnici upoznaju sa svojim pravima iz radnog odnosa obzirom na njihovu razvojnu dob (korisnici su u postupku profesionalne orijentacije) tako da su im informacije iz domena prava na rad svrsishodna.

USKRŠNJI PRAZNICI

uskrsnji praznici 2019Sa korisnicima JU Centra „ Ljubović“, koji proslavljaju uskršnje praznike, rađena je kreativna radionica „ Dekoracija uskršnjih jaja“ , odnosno, dekoracija uskršnjih jaja u kombinaciji sa poljskim cvijećem. Naime, korisnici su prethodno učestvovali u farbanju jaja, a nakon toga su imali priliku da izraze svoju kreativnost kroz oslikavanje i dekoraciju jaju uz nadzor i instruktivni rad od strane vaspitača. U skladu sa praksom i ovaj vjerski praznik proslavljen je u dobroj atmosferi uz podsticanje kreativnosti naših korisnika.

FORUM TEATAR

JU Centar ,,Ljubović” u saradnji sa NVO Impuls realizuje projekat "FORUM TEATAR za djecu i mlade u riziku i djecu i mlade koji su u sukobu sa zakonom", kao dio većeg projekta Juventasa (At risk youth social empowermnet network - ARYSE). Ovaj projekat je nastao iz težnje za povećanjem vidljivosti ove ciljne grupe. Obuka predstavlja višemjesečni stvaralački proces, kroz koji će se učesnici/e povezivati, učiti jedni druge, učiti jedni od drugih, kroz metode i tehnike Forum teatra u sigurnom okruženju. Period implementacije projekta je od 17.12.2018. godine do 17.07.2019. godine.
Cilj organizovanja Forum teatra je senzibilisanje javnosti, smanjenje predrasuda i povećanje stepena tolerancije u odnosu na djecu i mlade u riziku i u sukobu sa zakonom, kao i unaprjeđivanje rada stručnih radnika kroz oruđa koja nudi Forum teatar. Drugi dio projekta čine radionice sa djecom koja su smještena u JU Centar Ljubović kao i djecom iz srednje elektro škole „Vaso Aligurdić" koje se održavaju u prostorijama JU Centar Ljubović. Nakon završetka radionica će biti organizovana mini predstava za javnost.

Profesionalna orjentacija

U Centru ,,Ljubović” se, u skladu sa potrebama, sprovode radionice na temu ,,profesionalne orijentacije” u cilju informisanja korisnika o navedenoj temi, kao i pružanja informacija potrebnih djetetu u toku pripreme za izbor budućeg zanimanja i upisa u srednju školu. Korisnicima se predoči široka lepeza poželjnih zanimanja, mogućnosti koje mogu ostvariti u okviru određenih zanimanja, kao i mogućnosti zapošljavanja.
U drugom dijelu, radionica je interaktivne prirode sa aktivnim učešćem korisnika, o tome šta on misli na teme: Koju školu da upišem? Sebe zamišljam kako radim! Koje su moje želje i interesovanja i da li su moje želje realne? Šta ću izabrati? Treba dobro razmisliti!
Korisnik kroz instruktivni rad navodi ciljeve radionice: podsticanje za preuzimanje odgovornosti za svoju budućnost, upoznaje svoje sposobnosti, upoznaje školske programe, nastavne planove, upoznaje se sa izabranim programom kojim se stiču znanja i veštine koji su potrebni za obavljanje poslova u jednom ili više srodnih zanimanja, koje njega interesuju.
Nakon interaktivne radionice sa navedenom temom svaki korisnik, na panou, reprezentuje izabrano zanimanje (ovoga puta je to bio – pekar).